Informacje o polityce prywatności portalu Formica Group

Informacje o polityce prywatności portalu Formica Group

Obowiązują od dnia 24 maja 2018 roku

Formica Group szanuje prywatność osób odwiedzających nasz portal oraz innych osób, których dane osobowe wykorzystujemy.

Niniejsze Informacje o polityce prywatności Formica Group („Informacje o polityce prywatności”) określają praktyki Formica Group, jej spółek zależnych, stowarzyszonych i spółek - wymienionych tutaj, z których każda jest niezależnym administratorem danych („Formica”, „nas” lub „my”).

Wprowadzamy Informacje o polityce prywatności, aby zademonstrować nasze zaangażowanie w ochronę prywatności Użytkowników portalu. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji Informacji o polityce prywatności w dowolnym czasie, bez uprzedzenia. Zachęcamy do okresowego odwiedzania naszego portalu i zapoznawania się z jej aktualną wersją.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszych Informacji o polityce prywatności, prosimy skorzystać z formularza „skontaktuj się z nami” poniżej.

Szybkie linki

Zalecamy pełne zapoznanie się z niniejszymi Informacjami o polityce prywatności w celu zapewnienia, że jesteście Państwo w pełni poinformowani. W przypadku, jeśli Użytkownik chce uzyskać dostęp tylko do określonej sekcji Informacji o polityce prywatności, należy kliknąć na odpowiedni link poniżej, aby przejść do wybranej sekcji.

Informacje gromadzone przez Formica
   A) Informacje, dostarczane przez Użytkownika dobrowolnie
   B) Informacje, które pobieramy automatycznie
   C) Informacje, które uzyskujemy od stron trzecich
W jaki sposób Formica używa danych Użytkowników
Komu Formica udostępnia dane Użytkowników
Bezpieczeństwo
Przechowywanie
Prawa i wybory Użytkownika dot. ochrony danych osobowych
Dzieci
Praktyki stron trzecich
Wysyłanie informacji umożliwiających identyfikację osób poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)
Podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych dotyczących osób fizycznych z EOG
Kontakt z nami

Informacje gromadzone przez Formica

Dane osobowe oznaczają informacje, które identyfikują Użytkownika, lub pozwalają nam skontaktować się z nim, takie jak imię i nazwisko lub adres email. Dane osobowe, które możemy gromadzić na temat Użytkownika, zasadniczo dzielą się na następujące kategorie:

A) Informacje dostarczane przez Użytkownika dobrowolnie

Na pewnych stronach naszego portalu możemy poprosić Użytkownika o dobrowolne podanie swoich danych osobowych: na przykład możemy poprosić o podanie danych kontaktowych w celu subskrybowania od nas materiałów marketingowych i/lub przesłania do nas zapytania. Możemy również poprosić Użytkownika o opinię lub referencje, które możemy wyświetlić na naszej stronie internetowej lub w innych materiałach promocyjnych, za zgodą Użytkownika. Dane osobowe, o których podanie Użytkownika zostanie poproszony oraz powody, dla których o nie prosimy, zostaną wyjaśnione gdy zwrócimy się do Użytkownika o ich podanie.

Więcej informacji:

Możemy gromadzić i zapisać dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, aby odpowiedzieć na pytania Użytkownika oraz aby przetworzyć lub zrealizować zamówienie lub zapytanie. Możemy wykorzystać te informacje w celu dostarczenia zamówionych towarów i usług oraz poinformowania o dodatkowych towarach i usługach, które mogą być interesujące dla danego Użytkownika. Używamy również tych informacji, aby poprawić doświadczenia Użytkownika podczas korzystania z naszego portalu.

Możemy również zachować informacje o transakcjach i doświadczeniach, takich jak informacje o transakcjach z nami, jak również informacje o naszej komunikacji. Przykłady obejmują historię konta, prośby o informacje i nasze odpowiedzi. Możemy porównywać informacje gromadzone o Użytkownikach z innymi danymi dostępnymi z innych źródeł, w celu prowadzenia naszej działalności, dostarczania naszych towarów i usług oraz skuteczniejszej reklamy i promocji.

W przypadku zamówień złożonych na produkty lub usługi, Formica może potrzebować dodatkowych informacji w celu realizacji danego zamówienia lub zapytania. O ile nie stwierdzono inaczej w niniejszych Informacjach o polityce prywatności, Formica nie będzie udostępniać danych osobowych Użytkownika stronom trzecim bez zgody Użytkownika, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne do (i) przetwarzania lub realizacji zamówienia Użytkownika, (ii) udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, lub (iii) w celu przestrzegania obowiązującego prawa, nakazów sądowych lub innego procesu sądowego.

Formica może korzystać z usług jednego lub kilku zewnętrznych podmiotów przetwarzających płatności w celu ułatwienia zamawiania produktów i dokonywania płatności. Formica nie może gromadzić danych osobowych Użytkownika podczas dokonywania płatności za pośrednictwem jednego z tych podmiotów przetwarzających dane. Informacje te są raczej zbierane, przechowywane i przetwarzane przez podmioty zewnętrzne, przetwarzające płatności. Podejmiemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że podmioty przetwarzające płatności, będące stronami trzecimi, będą chronić dane osobowe Użytkownika zgodnie z niniejszymi Informacjami o polityce prywatności. Będziemy informować Użytkowników na naszym portalu, kiedy korzystają z usług podmiotu zewnętrznego przetwarzającego płatności.

Możemy poprosić o podanie danych osobowych w innych przypadkach, na przykład w przypadku komunikacji z nami, lub gdy poprosimy o kontakt z Użytkownikiem.

B) Informacje, które pobieramy automatycznie

Kiedy Użytkownika odwiedza nasz portal, możemy automatycznie gromadzić pewne informacje z jego urządzenia. W niektórych krajach, w tym w krajach Unii Europejskiej i/lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego („UE/EOG”), informacje te mogą być uważane za dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

W szczególności, dane zbierane przez nas automatycznie mogą obejmować informacje takie jak adres IP, typ urządzenia, unikalne numery identyfikacyjne urządzenia, typ przeglądarki, ogólne położenie geograficzne (np. położenie kraju lub miasta) oraz inne informacje techniczne. Możemy również gromadzić informacje na temat interakcji urządzenia Użytkownika z naszym portalem, w tym informacje na temat odwiedzanych stron i otwartych linków.

Zbieranie powyższych informacji pozwala nam lepiej zrozumieć Użytkowników, którzy odwiedzają nasz portal, skąd pochodzą i jakie treści na naszej stronie internetowej są dla nich interesujące. Informacje te wykorzystujemy do analizy wewnętrznej oraz w celu poprawy jakości i adekwatności naszego portalu dla osób, które go odwiedzają.

Niektóre z tych informacji mogą być gromadzone przy użyciu plików cookie i podobnej technologii śledzenia, jak wyjaśniono dalej w Informacjach o plikach cookie.

C) Informacje, które uzyskujemy od stron trzecich

Od czasu do czasu możemy otrzymywać dane osobowe o Użytkowniku ze źródeł zewnętrznych (w tym od spółek, które dostarczają informacji marketingowych), jednak tylko wtedy, gdy sprawdziliśmy, że te strony trzecie mają na to zgodę danego Użytkownika, lub w inny sposób są uprawnione lub zobowiązane do ujawnienia nam danych osobowych Użytkownika.

Rodzaje informacji, które zbieramy od stron trzecich obejmują imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Użytkownika. Informacje, które otrzymujemy od stron trzecich, wykorzystujemy w celu dostarczenia użytkownikowi informacji na temat naszych produktów i usług, naszych opinii dotyczących branży i do innych celów marketingu bezpośredniego.

W jaki sposób Formica używa danych Użytkowników

Informacje zgromadzone na temat Użytkownika wykorzystujemy z różnych powodów, w tym w następujących celach, o ile ma to zastosowanie:

 • Aby odpowiedzieć na pytania Użytkownika lub przekazać informacje, o które prosił Użytkownik.
 • Aby przekazywać informacje na temat aktualnych usług Formica.
 • Aby dostarczać, wspierać, personalizować, utrzymywać oraz ulepszać nasze usługi.
 • Aby przestrzegać i egzekwować obowiązujące wymogi prawne, umowy i zasady.
 • Aby zapobiegać, wykrywać, identyfikować, badać, reagować i chronić przed roszczeniami potencjalnymi lub rzeczywistymi, zobowiązaniami, zakazanym zachowaniem i działalnością przestępczą.
 • Aby umożliwić spółkom lub powiązanym z nami portalom stron trzecich, które mogą sprzedawać lub dostarczać produkty lub usługi użytkownikowi za pośrednictwem usług lub w związku z nimi (samodzielnie lub wspólnie z nami).
 • Do innych celów biznesowych, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów dot. użytkowania, określenie efektywności naszych usług oraz doskonalenie, dostosowywanie i ulepszanie naszych funkcji, produktów i usług.
 • Do wykonywania innych czynności, zgodnie z niniejszymi Informacjami o polityce prywatności.

Więcej informacji:

Jeśli Użytkownik złoży zapytanie o produkty lub usługi, informacje te wykorzystujemy do realizacji złożonego zamówienia. Jeżeli produkty lub usługi pochodzą od partnera detalicznego, możemy przekazać istotne informacje dla potrzeb transakcji temu partnerowi detalicznemu.

W przypadku istotnych elementów naszej działalności polegamy na stronach trzecich, dlatego będziemy przekazywać dane osobowe Użytkownika, takie jak nazwisko, adres i informacje o koncie, stronom trzecim, aby mogły one wykonać swoje zadania. Są to strony takie jak dostawcy usług, dostawcy usług finansowych i firmy marketingowe, które pomagają nam sprzedawać nasze produkty. W takich sytuacjach podejmiemy odpowiednie kroki w celu ochrony danych Użytkownika. Strony trzecie mogą również posiadać własną politykę prywatności, ale nie mogą wykorzystywać tych danych do własnych celów.

Informacje zebrane o Użytkowniku możemy również udostępniać stronom trzecim, w tym sprzedawcom detalicznym, wydawcom i przetwórcom kart kredytowych, bankom i innym instytucjom finansowym oraz agencjom rządowym.

W normalnym toku prowadzenia działalności gospodarczej Formica może udostępniać informacje Użytkownika w ramach Formica Group, w celu obsługi rachunków lub zamówień składanych przez Użytkownika i w innych celach określonych powyżej.

Możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w celu poprawy naszych działań marketingowych i promocyjnych, statystycznej analizy wykorzystania portalu, doskonalenia treści i oferty produktów oraz dostosowania treści, układu graficznego i usług naszego portalu.

Możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w celu dostarczenia do niego informacji, które w niektórych przypadkach są ukierunkowane na zainteresowania danego Użytkownika. Możemy poprosić Użytkownika o dobrowolne dostarczenie dodatkowych informacji dotyczących jego zainteresowań osobistych lub biznesowych, doświadczenia lub próśb, które możemy wykorzystać do dostosowania naszych usług do potrzeb Użytkownika.

Możemy wykorzystać adres e-mail Użytkownika, adres pocztowy i numer telefonu w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w sprawie powiadomień administracyjnych, nowych ofert produktów i komunikacji na temat istotnych dla naszych produktów i usług. Jeśli Użytkownika nie wyraża zgody na otrzymywanie takich informacji, prosimy o kontakt z nami, jak wskazano poniżej w niniejszych Informacjach o polityce prywatności.

Możemy również wykorzystywać lub ujawniać informacje w celu rozstrzygania sporów, analizy problemów lub egzekwowania naszych Warunków korzystania lub umów sprzedaży. W tym celu czasami możemy przejrzeć status lub aktywność wielu Użytkowników. Możemy ujawniać lub uzyskiwać dostęp do informacji w każdym przypadku, gdy w dobrej wierze uznamy, że wymaga tego prawo lub jeśli uznamy to za konieczne w celu dostarczenia naszych usług oraz udoskonalenia naszych produktów i usług.

Komu Formica udostępnia dane Użytkowników

Dane Użytkownika możemy przekazywać następującym kategoriom odbiorców:

 • Spółki powiązane. Możemy udostępniać dane spółkom, które są z nami powiązane (na przykład spółkom, które kontrolują, są przez nas kontrolowane lub znajdują się pod wspólną kontrolą). Możemy również udostępniać zebrane informacje portalom, które kontrolujemy my lub nasze podmioty stowarzyszone.
 • Usługodawcy. Możemy udostępniać dane Użytkownika spółkom, które świadczą dla nas usługi takie jak realizacja zamówień, dostarczanie paczek, listów i wiadomości e-mail, analizowanie danych klientów, zapewnianie wsparcie marketingowego, badanie nieuczciwej działalności, przeprowadzanie ankiet wśród klientów i zapewnianie obsługi klienta.
 • Reklamodawcy behawioralni. Możemy zezwolić reklamodawcom behawioralnym będącym stronami trzecimi na wykorzystanie technologii do zbierania informacji o korzystaniu z naszego portalu, aby mogli oni dostarczać reklamy produktów i usług dostosowanych do zainteresowań Użytkownika. Reklama ta może pojawić się na naszym portalu lub na innych portalach.
 • Potencjalni nabywcy. Możemy udostępniać dane Użytkownika w przypadku sprzedaży całości lub części naszej działalności, sprzedaży całości lub części naszych aktywów biznesowych lub w przypadku zaangażowania w fuzję lub przejęcie firmy.
 • Wszelkie inne strony zobowiązane do spełniania wymogów prawnych; do ochrony praw (lub uczestniczenia w inny sposób w procesie prawnym dotyczącym) naszej spółki, naszych pracowników, naszych agentów, naszych klientów i naszych partnerów, do ochrony bezpieczeństwa i ochrony naszych gości lub do ochrony przed oszustwem; lub za zgodą Użytkownika.

Bezpieczeństwo

Stosujemy rozsądne i nowoczesne metody zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi, zapewnienia dokładności danych i zapewnienia prawidłowego wykorzystania informacji.

Jeśli Użytkownik założy u nas konto za pośrednictwem niniejszego portalu, informacje o koncie i profil Użytkownika będą chronione hasłem. Zaleca się, aby nikomu nie ujawniać swojego hasła. Nasz personel nigdy nie poprosi Użytkownika o podanie hasła podczas rozmowy telefonicznej lub poprzez wiadomość e-mail. Pamiętaj, aby wylogować się z konta i zamknąć okno przeglądarki po zakończeniu sesji. Ma to na celu zapewnienie, że inne osoby nie będą mogły uzyskać dostępu do danych osobowych Użytkownika i jego korespondencji, jeśli Użytkownika dzieli komputer z inną osobą lub korzysta z komputera w miejscu publicznym, gdzie inni mogą mieć do niego dostęp.

Za każdym razem, gdy Użytkownika dobrowolnie ujawnia dane osobowe online, na przykład na forach dyskusyjnych, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w strefach czatu, informacje te mogą być gromadzone i wykorzystywane przez strony trzecie. Nie ma gwarancji, że transmisja danych przez Internet lub jakąkolwiek sieć bezprzewodową będzie doskonale zabezpieczona. W związku z tym mimo, że staramy się chronić dane osobowe Użytkowników, nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa wszystkich przekazywanych nam informacji i Użytkownika robi to na własne ryzyko.

Przechowywanie

Dane osobowe, które gromadzimy przechowujemy w przypadku, gdy istnieje ku temu uzasadniona potrzeba biznesowa, lub w celu spełnienia stosownych wymogów prawnych..

W przypadku, gdy nie mamy uzasadnionej potrzeby biznesowej, aby przetwarzać dane osobowe Użytkownika, usuniemy je lub zanonimizujemy, a jeżeli nie będzie to możliwe (na przykład dlatego, że dane osobowe Użytkownika zostały zapisane w archiwum zapasowym), wówczas dane osobowe użytkownika przechowujemy bezpiecznie i wyodrębniamy je od danych do dalszego przetwarzania aż do momentu, gdy ich usunięcie będzie możliwe.

Prawa i wybory związane z prywatnością Użytkownika

Użytkownik może uzyskać dostęp do informacji, które gromadzimy online i które przechowujemy za pomocą zwykłych metod aktualizacji. Aby zaktualizować, poprawić lub usunąć te informacje, można się skontaktować z nami wysyłając korespondencję na adres e-mail: [email protected].

Ponadto Użytkownik może posiadać następujące prawa do ochrony danych osobowych:

 • Jeśli Użytkownik chce uzyskać dostęp do, poprawić, zaktualizować lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych, może to zrobić w dowolnym momencie, kontaktując się z nami tutaj.
 • Ponadto, Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, poprosić nas o ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych lub zażądać możliwości przeniesienia swoich danych osobowych. Użytkownik może również skorzystać z tych praw kontaktując się z nami tutaj.
 • Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych, które wysyłamy. Użytkownik może skorzystać z tego prawa klikając na link „zrezygnuj z subskrypcji” lub „rezygnuj” w wysyłanych przez nas marketingowych wiadomościach e-mail. Aby zrezygnować z innych form marketingu (takich jak marketing pocztowy lub telemarketing), prosimy o kontakt tutaj.
 • Analogicznie, jeśli zebraliśmy i przetwarzamy dane osobowe Użytkownika za jego zgodą, Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody Użytkownika nie wpłynie na legalność jakiegokolwiek przetwarzania danych, prowadzonego przez nas przed wycofaniem zgody Użytkownika, ani nie wpłynie na przetwarzanie jego danych osobowych, prowadzone w oparciu o zgodne z prawem przetwarzanie z przyczyn innych niż zgoda.
 • Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do Urzędu ds. ochrony danych osobowych w sprawie naszego gromadzenia i wykorzystywania jego danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z lokalnym organem ds. ochrony danych osobowych.

Odpowiadamy na wszystkie zapytania, które otrzymujemy od osób fizycznych pragnących skorzystać z przysługującego im prawa do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Dzieci

Nasz portal nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 16 roku życia i nie mamy możliwości rozróżnienia wieku osób, które mają dostęp do naszego portalu, w związku z czym stosujemy tę samą Politykę prywatności dla osób w każdym wieku. Jeśli dziecko przekazało nam dane osobowe bez zgody rodziców lub opiekunów, rodzic lub opiekun powinien skontaktować się z nami w celu usunięcia tych danych.

Praktyki stron trzecich

Polityka prywatności reklamodawcy, podmiotu przetwarzającego płatności lub dostawcy usług, z którym Użytkownik może się skontaktować za pośrednictwem naszego portalu, może różnić się od niniejszych Informacji o polityce prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z tą polityką przed udzieleniem odpowiedzi na ofertę lub zawarciem transakcji z daną stroną.

Wysyłanie informacji umożliwiających identyfikację osoby poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)

Ponieważ Formica jest międzynarodową grupą firm, zdarzają się sytuacje, w których dane osobowe mogą być przekazywane lub udostępniane poza EOG. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane lub udostępniane poza EOG w różnych celach, w tym, ale nie wyłącznie, w celach określonych powyżej.

W przypadku, gdy dane osobowe są przesyłane przez Formica poza terytorium EOG, Formica podejmuje uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że przekazywanie danych osobowych jest bezpieczne; oraz że wprowadzono odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia, że są one przetwarzane bezpiecznie, gdy znajdują się poza EOG. W przypadku, gdyby Użytkownik chciał zyskać więcej informacji na temat odpowiednich zabezpieczeń, prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji w sekcji kontaktowej poniżej.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych dotyczących osób fizycznych z EOG

W przypadku, gdy Użytkownik jest gościem z EOG, nasza podstawa prawna gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych opisanych powyżej będzie zależała od danych osobowych i specyficznego kontekstu, w jakim je gromadzimy.

Zazwyczaj jednak dane osobowe gromadzimy tylko wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę, gdy dane osobowe są nam potrzebne do realizacji umowy z Użytkownikiem lub gdy ich przetwarzanie leży w naszym uzasadnionym interesie, a nie jest sprzeczne z interesami Użytkownika w zakresie ochrony danych osobowych lub praw podstawowych i swobód.

Jeśli macie Państwo pytania lub potrzebujecie dalszych informacji dotyczących podstawy prawnej, na podstawie której zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe, prosimy o kontakt z nami.

Skontaktuj się z nami

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Korzystasz z nieobsługiwanej przeglądarki, przez co niektóre funkcje mogą nie działać poprawnie. Prosimy skorzystać z aktualnej przeglądarki jak Chrome, Edge, Firefox lub Safari.