Vilkår for bruk av Formica Groups Nettside
VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE NØYE
Gjelder fra april 2013

Velkommen til Formica Groups nettside (heretter kalt "siden"). Siden eies av Formica Limited ("Formica") og er registrert i England og Wales under organisasjonsnummer 00139731 med registrert kontor i Coast Road, North Shields, NE29 8RE. Vårt mva.-nummer er GM708157338. 

Dersom du ønsker å benytte denne siden, må du akseptere vilkår og betingelser nedenfor ("Vilkår for bruk"). Ved å gå inn på eller bruke denne Siden, eller innhold og tjenester som tilbys via Siden, bekrefter du at du har lest, forstått og godtar vilkårene for bruk. 

Vilkårene for bruk endres fra tid til annen, så du bør kontrollere dem for endringer med jevne mellomrom. Bruk av nettsiden etter slike endringer innebærer en aksept av vilkårene på tidspunktet for slik bruk.

1. Omfang av bruk

Denne siden drives av Formica. All programvare og innhold på denne siden, som for eksempel tekst, bilder og logoer, eies eller lisensieres av Formica, deres lisensgivere eller leverandører og beskyttes av amerikanske og andre nasjonale lover om opphavsrett. Formica gir deg tillatelse til å vise og bruke innholdet som er gjort tilgjengelig for deg på siden i forbindelse med din bruk av nettsiden. Innholdet på denne nettsiden eller en annen nettside som eies, drives, lisensieres, eller kontrolleres av Formica eller noen av dets tilknyttede selskaper kan ikke kopieres, reproduseres, republiseres, lastes opp, postes, overføres eller distribueres på noen måte. Endring av materiale eller bruk av materiale for andre formål er brudd på Formicas opphavsrett og andre eiendomsrettigheter. Ethvert produkt, prosess eller teknologi som er beskrevet på denne nettsiden kan være gjenstand for andre immaterielle rettigheter reservert av Formica eller dets datterselskaper og er ikke lisensiert herunder. Du har ingen rett, lov eller interesse (og ingen opphavsrett, varemerke eller andre immaterielle rettigheter) i eller til nettsiden eller materiale, og du samtykker i at du ikke skal "ramme" eller "speile" nettsiden.

2. Personvern

All informasjon du gir oss vil bli lagret og brukt i samsvar med Formicas retningslinjer for personvern. Ved å aksepterer disse vilkårene, viser du også at du forstår og samtykker til innsamling, bruk og offentliggjøring slik som beskrevet i våre retningslinjer for personvern..

3. Ansvarsfraskrivelse

SIDEN OG INNHOLDET PÅ SIDEN LEVERES "SOM DEN ER" OG UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE. SÅ LANGT TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, FRASKRIVER FORMICA SEG ALLE GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTT SALGBARHET FOR ET SPESIELT FORMÅL OG UKRENKELIGHET. FORMICA GARANTERER IKKE FOR RESULTATET VED BRUK AV MATERIALET FRA DENNE SIDEN MED TANKE PÅ RIKTIGHET, NØYAKTIGHET, PÅLITELIGHET, FULLSTENDIGHET ELLER ANNET. GJELDENDE LOV TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV GARANTIER, SÅ PUNKTET OVENFOR GJELDER MULIGENS IKKE FOR DEG.

FORMICA GIR INGEN GARANTIER, UTTRYKKELIG ELLER INDIREKTE FOR (a) AT INFORMASJONEN PÅ DENNE SIDEN VIL VÆRE FEILFRI, FULLSTENDIG UTEN AVBRUDD, PERFEKT ELLER AT DET IKKE VIL KUNNE OPPSTÅ FORSINKELSER VED BRUK ELLER AT DET KAN FOREKOMME TEKNISKE UNØYAKTIGHETER ELLER FINNES TYPOGRAFISKE FEIL, (b) AT SIDEN VIL VÆRE TILGJENGELIG PÅ EN SPESIELL TID ELLER LOKALISERING; (c) AT MANGLER ELLER FEIL I SIDEN VIL BLI RETTET, ELLER (d) AT INNHOLDET PÅ SIDEN ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. INFORMASJON PÅ DENNE SIDEN KAN ENDRES UTEN VARSEL, OG FORMICA FRASKRIVER SEG ANSVAR FOR DISSE ENDRINGENE.

4. Ansvarsbegrensning

FORMICA VIL IKKE STÅ ANSVARLIG OVENFOR DEG ELLER NOEN TREDJEPART FOR SKADER AV NOE SLAG, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, SPESIELLE, INDIREKTE, STRAFFBARE ELLER INDIREKTE SKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV KOBLING TIL NETTSIDEN, INKLUSIV MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE MATERIALE PÅ SIDEN, SELV OM FORMICA, ET DATTERSELSKAP AV FORMICA ELLER EN AUTORISERT REPRESENTANT FOR EN AV DEM, ER BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL FORMICAS SAMLEDE ANSVAR OVERFOR DEG I FORBINDELSE MED SKADER OG TAP (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UAKTSOMHET) ELLER ANNET OVERSTIGE EVENTUELT BELØP BETALT FORMICA SOM FØLGE AV TILGANG TIL DENNE NETTSIDEN. GJELDENDE LOV TILLATER KANSKJE IKKE BEGRENSNING ELLER UTELUKKELSE AV ANSVAR ELLER TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ OVERNEVNTE BEGRENINGS ELLER UTELUKKELSE GJELDER KANSJE IKKE FOR DEG.

5. Skadeløshet

Dersom du har tilgang til nettsiden fra en bedrift, samtykker du i å sikre oss og holde oss skadesløs for alle erstatningsansvar eller skader, erstatning eller annen måte mot en tredjepart som et resultat av din bruk av denne siden.

6. Brukergenerert innhold og adgangssikkerhet

Ved å registrere deg på denne nettsiden, bekrefter du at informasjonen du oppgir på registreringsskjemaet er nøyaktig og bare gjelder for deg. Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten og sikkerheten til innloggingsinformasjon og passord. Din innloggingsinformasjon og passord kan ikke deles med eller brukes av en annen person og kan bare brukes med vår uttrykkelige tillatelse. Du alene er ansvarlig for eventuell uautorisert eller på annen måte ulovlig bruk av din innloggingsinformasjon og passord som vi kan gjøre tilgjengelig for deg for å få tilgang til denne nettsiden i sin helhet, og du vil holde Formica skadesløs fra ethvert søksmål, krav, tap eller skade (inkludert advokatutgifter) som oppstår fra eller i forbindelse med uautorisert eller på annen måte ulovlig bruk av innloggingsinformasjon eller det passordet du bruker for å få tilgang denne nettsiden i sin helhet.

7. Endringer og modifikasjoner

Formica kan etter eget skjønn endre, modifisere, revidere og eller fjerne deler av disse vilkårene for bruk, helt eller delvis og når som helst. Endringer i disse brukervilkårene vil tre i kraft så snart melding om slik endring er kunngjort. Enhver bruk av nettstedet etter slikt varsel skal anses å innebære en aksept av endringer, modifikasjoner eller revisjoner. Formica kan når som helst endre sine produkter eller tjenester.Formica kan avslutte, endre, suspendere eller avvikle enhver del av nettstedet, inkludert tilgjengeligheten av eventuelle funksjoner på nettstedet når som helst. Formica kan også innføre begrensninger på visse funksjoner og tjenester eller begrense din tilgang til deler av eller hele nettstedet uten varsel eller ansvar. Formica kan trekke tilbake autorisasjon, rettigheter og lisens gitt til deg, som angitt her, når som helst.

8. Tredjeparts tilbydere og nettsteder og eksterne lenker til nettstedet

Formicas nettsted kan inneholde lenker til nettsteder eller betalingsbehandling som drives av andre aktører som en tjeneste til brukere av nettsiden. Dersom du bruker slike lenker, forlater du Formicas nettside. Formica gir ingen garantier eller løfter om, og godkjenner ikke, lenkede nettsteder eller informasjon som gjengis på disse eller noen av produktene eller tjenestene som beskrives. Formica fraskriver seg alt ansvar med hensyn til din tilgang til slike lenkede nettsteder.

Hvis du ønsker å lenke til denne siden, kan du bare gjøre det på grunnlag av at du linker til, men ikke kopierer hjemmesiden til dette nettstedet. Ved å etablere en lenke til denne nettsiden må du samtykke i følgende forhold:

  • du vil ikke fjerne, forvrenge eller endre størrelsen eller utseendet på tekst, beskrivelse, bilde eller innhold som vises på dette nettstedet eller Formicas logo, varemerke, servicemerke, opphavsrett eller annen intellektuell eiendom,
  • du vil ikke lage en ramme eller en annen nettleser eller rammemiljø rundt dette nettstedet, og du vil ikke kopiere eller speile noe av innholdet på dette nettstedet,
  • du vil ikke på noen måte hevde, si eller antyde at Formica støtter andre produkter eller tjenester enn sine egne,
    du vil ikke gi en uriktig fremstilling av ditt forhold til Formica eller kommunisere eventuell annen falsk, villedende eller nedsettende informasjon om Formica, deres produkter, tilknyttede selskaper, ansatte eller kunder,
  • du vil heller ikke på annen måte bruke noen av Formicas varemerker som vises på dette nettstedet uten skriftlig tillatelse fra Formica, og du vil ikke bruke slike merker på en måte som er egnet til å skape forvirring eller utvanning eller skade goodwill i forhold til Formicas varemerke eller servicemerke,
  • du vil ikke lenke fra et nettsted som ikke eies av deg, og
    du vil ikke lenke dette nettstedet til et nettsted som inneholder usmakelig, støtende, pornografiske eller kontroversielt innhold eller innhold som krenker immaterielle rettigheter eller andre rettigheter knyttet til en annen person eller på annen måte misligholde gjeldende lover og forskrifter,
  • du vil omgående fjerne og deaktivere alle lenker til dette nettstedet etter Formicas ønske.

Formica forbeholder seg retten til å tilbakekalle den retten som gis i dette avsnittet ved brudd på disse vilkårene eller som følge av enhver annen handling som Formica ser, etter eget skjønn, kan skade Formica eller deres virksomhet på noen måte samt iverksette passende tiltak om nødvendig, inkludert, men ikke begrenset til, å deaktivere eller blokkere en lenke til dette nettstedet og benytte egnede rettsmidler. På forespørsel fra Formica vil du raskt fjerne og deaktivere enhver lenke til dette nettstedet. Du skal fullt ut kompensere Formica for tap eller skade som følge av brudd på de vilkår som gjelder for dette avsnittet samt for eventuelle tap, skader eller krav som oppstår fra eller som er relatert til din lenke til dette nettstedet. Formica garanterer ikke at alle lenker til denne nettsiden vil være fungerende og påtar seg intet ansvar for å sikre at en lenke gir tilgang til nettstedet

9. Informasjon om varemerker og opphavsrett

Varemerker og servicemerker som vises på nettstedet er registrerte varemerker tilhørende Formica eller ett eller flere av dets tilknyttede selskaper og kan ikke benyttes i forbindelse med et produkt eller tjeneste som ikke er Formicas eller på en måte som sannsynligvis vil forårsake forvirring blant kundene eller som på noen måte nedvurderer eller diskrediterer Formica. Alle varemerker og opphavsrettigheter, med mindre annet er angitt, er eid eller lisensiert av Formica og deres datterselskaper. Alle andre merkenavn, produktnavn eller varemerker tilhører sine respektive eiere.

10. Gjeldende lov

Disse betingelsene skal styres av, tolkes og håndheves i samsvar med lovene i staten Ohio i USA uten referanse til lovbestemmelseskonflikter. Du godtar å følge jurisdiksjonen til domstolene i staten Ohio i USA der alle tvister som måtte oppstå i tilknytning til disse vilkårene for bruk og/eller din bruk av nettstedet skal løses. Bruk av dette nettstedet er ikke tillatt i jurisdiksjon som ikke gir full effekt på alle bestemmelsene i disse brukerbetingelsene.

11. Lokal lovgivning

Dette nettstedet drives fra eller via en eller flere Formica-selskapers eller tredjeparts fasiliteter. Formica gir ingen garanti for at informasjon og materiell på nettstedet er passende eller tilgjengelig for bruk på andre steder. Tilgang til nettstedet fra steder der innholdet på nettstedet kan være ulovlig er forbudt. Hvis du går inn på nettstedet fra andre steder, er du ansvarlig for å overholde alle gjeldende, lokale lover. I tillegg er bruk av dette nettstedet ikke lov i jurisdiksjon som ikke gir full effekt til alle bestemmelsene i denne avtalen, inkludert og uten begrensning av denne paragrafen og ansvarsfraskrivelsene ovenfor. Formica gir ingen garanti for at materiell på dette nettstedet er passende eller tilgjengelig i en spesiell jurisdiksjon. Enhver bruk i strid med denne bestemmelsen eller en annen bestemmelse i denne avtalen er på egen risiko, og dersom noen del av denne avtalen er ugyldig eller ikke kan håndheves etter gjeldende rett, vil den ugyldige eller ikke gjennomførbare bestemmelsen bli ansett som erstattet av en gyldig, rettskraftig bestemmelse som ligner mest på hensikten med den opprinnelige bestemmelsen, og resten av avtalen skal gjelde slik bruk.

12. Generelle vilkår

Disse brukervilkårene, retningslinjer for personvern og eventuelle vilkår for salg utgjør hele avtalen mellom deg og Formica med hensyn til bruk av dette nettstedet. Ingen modifisering av denne avtalen vil være gyldig med mindre den utføres av Formica. Enhver påstått fraskrivelse av brudd på denne avtalen skal ikke anses å være en fraskrivelse av eventuelle fremtidige brudd. En trykt versjon av denne avtalen eller eventuelt varsel gitt av Formica i elektronisk form skal være gjeldende i rettslige eller administrative prosesser basert på eller relatert til denne avtalen eller din bruk av dette nettstedet i samme grad og underlagt samme vilkår som andre forretningsdokumenter generert og oppdatert av Formica i trykt form.

Nettleseren du bruker støttes ikke, og noen funksjoner fungerer kanskje ikke som de skal. Prøv å oppgradere til en moderne nettleser, som for eksempel Chrome, Edge, Firefox eller Safari.