Tilbake til kontoret

Tilbake til kontoret

Om man lykkes med å oppmuntre ansatte tilbake til kontoret vil avhenge av en kombinasjon av beroligelse og proaktive helsetiltak. Men er selskapene klare for de endringene som kommer?

Office Citadel 825x550

Omsider vil en storstilt tilbakevending til kontoret bli stadig mer sannsynlig. Og mens få forventer at beleggstallene på kontorene vil komme tilbake til nivået før Covid-pandemien, har de ansatte allerede begynt å tenke på miljøet de ønsker å komme tilbake til.

Til tross for det forventede fallet i antall ansatte som kommer tilbake på kontoret, tror bare 14 % av europeerne at selskapene deres vil trenge mindre plass. Dette gjenspeiler bekymringen rundt den pågående sikkerheten og en ny forventning om overholdelse av rådene om sosial distansering.

Over fire av fem (82 %) ansatte oppgir at selskapet deres trenger mer eller like mye kontorplass når arbeidsstyrken til slutt kommer tilbake i samlet flokk. Det største ropet om mer kontorplass kommer fra Norge, der 86 % spesifikt oppgir at de trenger større arbeidsomgivelser.

Våre funn avslører at god nok plass ikke bare er den eneste bekymringen til tilbakevendende ansatte. Hygiene er nå en viktig prioritet blant alle arbeidstakere. God ventilasjon, overflater som er enkle å rengjøre og separate områder for oppbevaring av mat, tilberedning av mat og spiseplasser er alle blant de fem faktorene på arbeidsplassen som blir vurdert som veldig viktige eller ganske viktige ved retur til kontoret.

God ventilasjon betraktes som en særlig viktig prioritet i Finland, Norge og Spania, mens ansatte i Storbritannia vurderer ventilasjon og overflater som er enkle å rengjøre som de viktigste faktorene i et eventuelt nytt kontorlokale.

Disse funnene forsterkes av de største endringene arbeidstakere over hele Europa forventer å se når de vender tilbake til kontoret. Skillevegger eller plastskjermer mellom skrivebord er den klart største forventningen. Dette følges av en omorganisering av skrivebord for å muliggjøre sosial distansering og forsterkede rengjøringsrutiner. Faktisk er alle de fem forventede endringene knyttet til hygiene og virusforebygging, med økt luftgjennomstrømning og innføring av mer hygieniske overflater som fullfører settet.

Selv om ansatte ser ut til å erkjenne omfanget av oppgavene de står overfor fremover, finnes det bevis for at en betydelig andel av selskapene ennå ikke har tatt tyren ved hornene. Kun 30 % av de ansatte oppgir at selskapet deres planlegger en ny kontorutforming i løpet av de neste 6-12 månedene. I Norge (21 %), Nederland (17 %) og Finland (18 %) er tallene enda lavere.

Last ned hele rapporten nå.

Nettleseren du bruker støttes ikke, og noen funksjoner fungerer kanskje ikke som de skal. Prøv å oppgradere til en moderne nettleser, som for eksempel Chrome, Edge, Firefox eller Safari.