Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta

Yleistä 

Kemikaaliturvallisuuslain 390/2005 sekä valtioneuvoston asetuksen 685/2015 mukaan tuotantolaitoksessa, jossa vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista voi aiheuta suuronnettomuus, on toiminnanharjoittajan tiedotettava tuotantolaitosta koskevista turvallisuustoimenpiteistä ja onnettomuustapauksissa noudatettavista toimintaohjeista suuronnettomuuksien varalta. Tiedot on pidettävä ajan tasalla ja koottava yhteen asiakirjaan sekä pidettävä pysyvästi yleisön saatavilla myös sähköisessä muodossa. Tämä Yleisötiedote on julkaistu vuonna 2023 ja se on saatavissa yrityksemme internet-sivuilta: https://www.formica.com/fi-fi/campaigns/releases 

Formica IKI Oy, Tehtaantie 12, 35990 Kolho 

Formica IKI Oy valmistaa korkeapainelaminaattia ja työllistää noin 140 henkilöä. Toimintaan kuuluu raaka-aineiden vastaanotto, korkeapainelaminaatin valmistus (paperin kyllästys hartsilla, puristus, viimeistely), laadun valvonta, valmiin tuotteen varastointi ja lähetys asiakkaille. Formica IKI Oy on osa Broadview Holding B.V. group -konsernia. 

Tuotantolaitoksella noudatetaan kemikaaliturvallisuuslain 390/2005 ja asetuksen 685/2015 sekä 856/2012 säädöksiä ja määräyksiä. Formica IKI Oy on toiminut aiemmin lupalaitoksena, ja nyt nestekaasun käyttöön oton myötä toimintaperiaateasiakirjalaitoksena. Toimintaa valvoo säännöllisin tarkastuksin Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes). Viimeisin tarkastus on suoritettu 2023. Lisätietoja tarkastuksesta ja tarkastusohjelmasta on nähtävillä Formica IKI Oy:n toimitiloissa ja saatavilla TUKES/ Ylitarkastaja Tero Järvenpäältä ([email protected]). 

Tämän tiedotteen tarkoitus on kertoa, kuinka mahdollisessa vaaratilanteessa tulee toimia, jotta vahingot vältettäisiin, tai ne jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. 

Formica IKI Oy on huomioinut seuraavat riskit ennaltaehkäisevästi: Suuronnettomuusvaara voi syntyä tulipalotilanteissa, joissa myrkylliset kaasut tai palokaasut voivat ilmateitse levitessään aiheuttaa ärsytysoireita. Vaikutusalue voi ulottua tehtaan lähialueella tuulen alapuolella. Epätodennäköisen kemikaalivuodon sattuessa kemikaalia voi joutua maaperään tai vesistöön. Varautumista suuronnettomuustilanteisiin on kuvattu sisäisessä pelastussuunnitelmassa, joka sisältää toimintaohjeita ihmisten ja ympäristön suojelemiseksi. Toimintaperiaateasiakirja, sisäinen pelastussuunnitelma ja tuotantolaitoksen kemikaaliluettelo on nähtävissä Formica IKI Oy:n toimitiloissa.  

Suuronnettomuusvaaran uhatessa väestöä annetaan yleinen vaaramerkki pelastuslaitoksen toimesta. 

Vaaramerkki on minuutin pituinen nouseva ja laskeva äänimerkki. 

Yleisen vaaramerkin: 
- Siirry sisälle. Pysy sisällä 
- Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmanvaihto 
- Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita 
- Vältä puhelimen käyttöä etteivät linjat tukkeudu 
- Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta ettet joutuisi vaaraan matkalla 

Lisätietoja antavat: 
Paikallisjohtaja Jani Kattilakoski 0400351610 ([email protected]

Päivitetty 22.12.2023 

Käytät selainta, jota ei tueta, ja jotkin ominaisuudet eivät ehkä toimi oikein. Ole hyvä ja päivitä nykyaikaiseen selaimeen, kuten Chrome, Edge, Firefox tai Safari.