Kapsel Design utformar framtidssäkrad skola med Formica<sup>®</sup> laminate

Kapsel Design utformar framtidssäkrad skola med Formica® laminate

Interiörfärgerna är valda för att tydliggöra byggnadskonceptet med olika material och färgskalor som delar in olika områden, och för att understryka områdenas funktion. Lätt igenkännbara kulörer och kontraster förenklar orienteringen för alla som ska använda och vistas i den här stora byggnaden.

3 Jessheim 825x550

Jessheim Gymnasieskola i Akershus, Norge, är ett gemensamt projekt mellan den privata och offentliga sektorn för att uppföra en skola med plats för 1 500 elever och 240 anställda. Skolan har yrkesförberedande utbildningsprogram inom Musik, dans och drama, Teknik och industri, Transport, Hälsa och samhällsstudier samt Specialundervisning.

Skolbyggnaden rymmer en kafeteria med plats till över 600 elever, ett spännande tvåvåningsbibliotek, ett atrium med kreativa sittplatser i en artificiellt designad miljö, samt flera sociala zoner för spontana möten i korridorer och garderobsområden. Skolbyggnaden rymmer en kafeteria med plats till över 600 elever, ett spännande tvåvåningsbibliotek, ett atrium med kreativa sittplatser i en artificiellt designad miljö, samt flera sociala zoner för spontana möten i korridorer och garderobsområden.

4 Jessheim 825x550

Skolan är säkrad för framtiden med höga miljöambitioner, både när det gäller material- och energiförbrukning (passivhusstandard). En god inlärnings- och inomhusmiljö har betonats genom hela projektet.

Formica Groups produkter stöder grön byggnadsteknik och kan bidra till att en byggnad godkänns som miljövänlig och hållbar. Företaget strävar efter att hållbara principer och metoder ska genomsyra hela verksamheten och strävar efter att följa de strängaste etiska normer i arbetet med att skydda viktiga resurser
för framtiden. FSC®-certifierat laminat finns nu som standard i merparten av Formica Groups europeiska produktportföljer och företaget utvecklar egna miljöprogram med specifika mål för att reducera all miljöpåverkan från sin verksamheten.

2 Jessheim 825x550

Inredningsarkitekterna på Kapsel Design har bland annat varit ansvariga för utformningen av interiören, materialkonceptet och färgvalen för alla möbler samt skapandet av specialdesignade inredningselement som elevskåp, materialskåp, atriummöblemanget och sittplatser i korridorer och garderobsområden.

Marit Engdal Borgersen på Kapsel Design kommenterar “Det har varit vårt mål att skapa en god arbetsmiljö för elever och anställda så väl som en välkomnande och tydlig miljö för besökare till skolan. Solida möbler och inventarier har valts med material och utformning som ska tåla regelbunden användning och underhåll i många år. Med hänsyn både till miljö, trivsel och kostnad har det lagts vikt på föremålen ska kunna användas och se bra ut under lång tid.“

Ytterligare en viktig aspekt när det gäller materialval för skolmiljöer är att säkra ett gott inomhusklimat. Formica Group har valt att säkerställa att företagets produkter bidrar till god inomhusluftkvalitet i hem, kontor, skolor och andra inomhusmiljöer och Formica högtryckslaminat är GREENGUARD®-certifierat för material med låga emissioner.

1 Jessheim 825x550

Användningen av färg är en av många faktorer som utgör helheten i en interiör. Samspelet mellan färger, funktioner och material är speciellt viktig i ett så stort och komplext bygge som Jessheim gymnasieskola. Inredningsarkitekterna har haft som mål att inreda skolan i linje med byggnadsarkitekten Vis-a- Vis färgsättning för byggnaden. Interiörfärgerna är valda för att tydliggöra byggnadskonceptet med olika material och färgskalor som delar in olika områden, och för att understryka områdenas funktion. Lätt igenkännbara kulörer och kontraster förenklar orienteringen för alla som ska använda och vistas i den här stora byggnaden.

Marit förklarar: “Då Formica® Collection består av ett så stort urval av dekorer har det inte varit något problem att hitta färger som passar väl in med de övriga färgerna i byggnaden. I vissa områden har byggnadens färger förstärkts och tagits upp av interiören och laminatytorna, medan vi på andra ställen valt att i stället tona ner kontrasten.“

5 Jessheim 825x550

“Vi valde att använda Formica Collection Colors som ytmaterial på fronter till elevskåp och förvaringsskåp, bibliotekshyllor, bordsskivor, bänkar, bord och sittplatser i atriumet och som skiljeväggar i kafeterian. Vi har även använt Formica Compact på några ställen, som till barborden i kafeterian och till borden i personalrummen. Vi har lång erfarenhet av olika leverantörer och ytmaterial i byggnader där det ställts strikta krav på kvalitet och hållbarhet, och vår mening är att Formicas produkter ligger i topp när det gäller att uppfylla dessa krav, samtidigt som de också har ett brett och mycket bra utbud i sitt sortiment,” avslutar Marit.

Formica® högtryckslaminat är ett robust, motståndskraftigt och hygieniskt material som lämpar sig för en rad användningsområden och designändamål. Materialet kan användas på horisontella och vertikala ytor för att med skapa limmade element för möbeldesign, bänkskivor, dörrar och mycket mer. Postformbara kvaliteter kan böjas och ger på så sätt stor frihet under formgivningsprocessen.

Formica® Compact är ett högtryckslaminat som finns i tjocklekar från 2 till 20 mm och som passar utmärkt för interiör användning och i applikationer såsom skärmväggar, väggbeklädnad och olika typer av möbler. Laminatet är stabilt och slagtåligt och behöver inte monteras på någon bakomliggande skiva om tjockleken överstiger 6 mm. Produkten är därför särskilt lämplig för interiörapplikationer där materialets styrka är av stor vikt.

Formica® Collection erbjuder arkitekter och designers ett modernt och trendriktigt sortiment av 120 färger, mönster och trädekorer. Formica Group erbjuder även sortiment av autentiska stendekorer i TrueScale®-design, DecoMetal® med äkta metallfolie, och mycket mer.

Det saknas stöd för den webbläsare du använder och vissa funktioner kanske inte fungerar som de ska. Vänligen uppgradera till en modern webbläsare, som Chrome, Edge, Firefox eller Safari.