Paluu toimistoille

Paluu toimistoille

Työntekijöiden kannustaminen palaamaan toimistoille edellyttää luottamuksen rakentamista ja terveyttä edistäviä ennakoivia toimenpiteitä. Ovatko yritykset kuitenkin valmiita edessä odottaviin muutoksiin?

Office Citadel 825x550

Lopulta laajamittaisesta toimistoille paluusta tulee yhä todennäköisempää. Vaikka monet eivät odota toimistojen käyttäjämäärien yltävän koronatilannetta edeltäviin tasoihin, työntekijät ovat jo alkaneet miettiä, millaisiin tiloihin he haluavat palata.

Vaikka toimistolla työtä tekevien määrän uskotaan laskevan, vain 14 % vastaajista uskoo työpaikkansa tarvitsevan vähemmän tilaa. Tämä heijastaa huolta turvallisuustilanteesta sekä turvavälikäytäntöihin liittyviä odotuksia.

Yli neljä viidestä työntekijästä (82 %) sanoo työpaikkansa tarvitsevan yhtä paljon tai enemmän toimistotilaa, kun työpaikoille aikanaan palataan laajamittaisesti. Eniten tilaa kaivataan Norjassa, jossa 86 % sanoo työpaikan tarvitsevan enemmän tilaa.

Havaintojemme mukaan tila ei kuitenkaan ole toimistoille palaavien työntekijöiden ainoa huolenaihe. Nyt hygienia on kaikkien työntekijöiden mielestä ensiarvoisen tärkeää. Hyvä ilmanvaihto, helposti puhdistettavat pinnat sekä erilliset alueet ruoan valmistusta ja säilytystä tai ruokailua varten ovat toimistoille paluun kannalta tärkeimpiä pidettyjä ominaisuuksia.

Hyvää ilmanvaihtoa pidetään erityisen tärkeänä Suomessa, Norjassa ja Espanjassa, kun taas Yhdistyneessä kuningaskunnassa ilmanvaihdon sekä pintojen puhdistettavuuden ajateltiin olevan uusien toimistotilojen tärkeimpiä ominaisuuksia.

Näitä löydöksiä tukevat suurimmat muutokset, joita eurooppalaiset työntekijät odottavat näkevänsä palatessaan työpaikoille. Selvästi eniten odotetaan tilanjakajia tai muovisia väliseiniä työpöytien välillä. Seuraavaksi yleisimpiä muutoksia ovat työpöytien uudelleenjärjestely turvavälien varmistamiseksi sekä tehostettu siivous. Viidestä odotetuimmasta muutoksesta kaikki liittyvät hygieniaan ja virusten torjuntaan, sillä seuraavaksi tulevat vielä tehostettu ilmanvaihto ja hygieenisemmät pinnat.

Vaikka työntekijät näyttävät ymmärtävän edessä olevan työn laajuuden, vaikuttaa siltä, että merkittävä osa yrityksistä ei ole vielä tarttunut haasteeseen. Vain 30 % työntekijöistä sanoo työnantajayrityksensä suunnittelevan toimistotilojen uudistusta seuraavien 6–12 kuukauden aikana. Luvut ovat vielä matalammat Norjassa (21 %), Alankomaissa (17 %) ja Suomessa (18 %).

Lataa koko raportti nyt.

Käytät selainta, jota ei tueta, ja jotkin ominaisuudet eivät ehkä toimi oikein. Ole hyvä ja päivitä nykyaikaiseen selaimeen, kuten Chrome, Edge, Firefox tai Safari.