Brugsbetingelser

Formica Group Website Brugsbetingelser
LÆS VENLIGST DISSE BETINGELSER OMHYGGELIGT
Træder i kraft fra april 2013

Velkommen til Formica Group's website ("Sitet"). Sitet er ejet af Formica Corporation og deres søsterselskaber, der omfatter Formica Group ("Formica"). Din accept af de nedenstående vilkår og betingelser (“Brugsbetingelserne”), er en forudsætning for benyttelsen af dette Site. Ved at skaffe dig adgang til eller bruge dette Site og dets indhold, og de services der leveres via Sitet, tilkendegiver du at du har læst, forstået og givet dit samtykke til Brugsbetingelserne. Vi kan undertiden foretage ændringer af disse Brugsbetingelser og det er derfor tilrådeligt, at du fra tid til anden undersøger, om der er sket ændringer. Benyttelse af Sitet efter sådanne ændringer udgør din accept af de gældende Brugsbetingelser på tidspunktet for den pågældende benyttelse.

1. Dækningsområde

Dette Site er stillet til rådighed af Formica. Alt software og indhold på Sitet, som for eksempel tekst, billeder og logoer, er ejet af og licenseret til Formica, deres licensgivere eller indholdsudbydere, og er beskyttet af USA’s og andre nationale ophavsretlige love. Formica giver dig tilladelse til at se og bruge det indhold, der er gjort tilgængeligt for dig på Sitet i forbindelse med din benyttelse af Sitet. Bortset herfra, må intet materiale fra dette Site eller et andet website, ejet, drevet, licenseret til eller kontrolleret af Formica eller dennes søsterselskaber, på anden måde kopieres, gengives, offentliggøres, uploades, sendes, transmitteres eller distribueres, undtagen som udtrykkeligt tilladt i disse Brugsbetingelser. Modifikation af materialerne eller brug af materialerne til andre formål er en krænkelse af Formica’s ophavsret og andre materielle rettigheder. Alle produkter, processer og teknologier beskrevet på dette website, kan være underkastet andre immaterielle rettigheder der er forbeholdt Formica eller deres søsterselskaber og ikke licenseret herunder. Du har ingen ret, adkomst eller interesse (og ingen ophavsret, intet varemærke- eller anden immateriel ret) i eller til Sitet eller andre materialer, og du indvilliger i ikke at skabe afledte produkter fra Sitet. 

2. Fortrolighedspolitik

Alle de oplysninger, som du giver os vil blive lagret og brugt i overensstemmelse med Formica Websitets Fortrolighedspolitik.  Når du tilkendegiver at du accepterer disse vilkår og betingelser, er det en forudsætning, at du forstår og giver dit samtykke til vores praksis med hensyn til indsamling, brug og afsløring af information, som beskrevet i vores Fortrolighedspolitik. 

3. Ansvarsfraskrivelse for garantier

SITET OG MATERIALERNE PÅ DETTE SITE LEVERES "SOM DET ER" OG UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET, I FORBINDELSE MED DETTE SITE. I VIDEST TILLADTE OMFANG EFTER ANVENDELIG LOV FRASKRIVER FORMICA SIG ALLE GARANTIER, BÅDE UDTRYKT OG  UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, IMPLICITTE GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF OPHAVSRET. FORMICA GARANTERER IKKE OG STÅR IKKE TIL ANSVAR FOR BRUGEN AF, ELLER RESULTATERNE AF BRUGEN AF MATERIALERNE PÅ DETTE SITE I HENHOLD TIL DERES RIGTIGHED, NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED, FULDSTÆNDIGHED ELLER DET MODSATTE. VISSE RETSSYSTEMER TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER AF IMPLICITTE GARANTIER, SÅ DET ER MULIGT, AT DEN OVENSTÅENDE FRASKRIVELSE UNDER DETTE PUNKT IKKE ER GÆLDENDE FOR DIG.
FORMICA GARANTERER IKKE OG STÅR IKKE TIL ANSVAR FOR, UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET OM (a) AT INFORMATIONEN PÅ DETTE SITE VIL VÆRE FRI FOR FEJL, UDELADELSER, AFBRYDELSER, MANGLER,  DRIFTFORSINKELSER, TEKNISKE UNØJAGTIGHEDER ELLER TYPOGRAFISKE FEJL; (b) AT SITET VIL VÆRE TILGÆNGELIGT PÅ SPECIELLE TIDSPUNKTER ELLER STEDER; (c) AT MANGLER OG FEJL PÅ SITET VIL BLIVE RETTET; ELLER (d) AT INDHOLDET PÅ SITET ER FRI FOR VIRUSSER ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. AL INFORMATION PÅ DETTE SITE KAN ÆNDRES UDEN VARSEL OG FORMICA FRASKRIVER SIG ALT ANSVAR FOR DISSE ÆNDRINGER. 

4. Ansvarsbegrænsning

FORMICA KAN IKKE OVER FOR DIG ELLER ANDEN TREDJEPART, BLIVE DRAGET TIL ANSVAR FOR NOGEN SOM HELST FORM FOR SKADESERSTATNING, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DIREKTE, SÆRLIG, INDIREKTE, PØNAL- ELLER FØLGESKADEERSTATNING, DER OPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED DETTE SITE, INKLUSIVE BRUGEN AF ELLER DEN MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE MATERIALERNE PÅ DETTE SITE, UANSET OM  FORMICA, ET SØSTERSELSKAB AF FORMICA ELLER EN AUTORISERET REPRÆSENTANT FOR FORMICA ELLER DET PÅGÆLDENDE SØSTERSELSKAB HAR FÅET MEDDELELSE OM MULIGHEDEN AF ET SÅDANT KRAV OM SKADESERSTATNING. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL FORMICA'S TOTALE ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DIG, FOR ALLE SKADER, TAB OG BEGRUNDELSER FOR SAGSANLÆG, UANSET OM DET SKYLDES KONTRAKTFORHOLD, SKADESVOLDENDE HANDLING (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL FORSØMMELIGHED), ELLER ANDET, OVERSTIGE DET BELØB, OM NOGET, DER ER BLEVET BETALT TIL FORMICA FOR ADGANG TIL SITET. VISSE RETSSYSTEMER TILLADER IKKE FRASKRIVNING ELLER BEGRÆNSNING AF ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANSVAR FOR TILFÆLDIG ELLER FØLGESKADE, SÅ DET ER MULIGT, AT DEN OVENSTÅENDE FRASKRIVELSE UNDER DETTE PUNKT IKKE ER GÆLDENDE FOR DIG 

5. Skadesløsholdelse

Hvis du skaffer dig adgang til Sitet under et forretningsmæssigt eller kommercielt foretagende, giver du dit samtykke til, at holde os skadesløse for et hvilket som helst erstatningskrav fra en tredjepart, pådraget som følge af kontraktforhold, skadesvoldende handling eller andet, som et resultat af din benyttelse af dette site. 

6. Brugerindsendelser og adgangssikkerhed

Hvis du registrerer dig på dette Site bekræfter du, at den information som du opgiver på registreringsblanketten, er korrekt og at den udelukkende vedrører dig. Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden og sikkerheden af din log-in information eller adgangskode. Din log-in information og adgangskode må ikke deles med eller bruges af andre personer, og kan kun bruges på en sådan måde, som vi udtrykkeligt autoriserer. Du er ene og alene ansvarlig for enhver uautoriseret eller på anden måde ulovlig benyttelse af log-in information og adgangskoder, som vi gør tilgængelige for at du kan få adgang til alle dele af dette site, og du vil holde Formica skadesløs for ethvert søgsmål, krav, tab, eller ethvert krav om skadeserstatning (inklusive advokatsalærer), der måtte opstå fra, eller i forbindelse med, den uautoriserede eller på anden måde ulovlige benyttelse af log-in information eller adgangskoder for at skaffe sig adgang til enhver del af dette site. 

7. Ændringer og modifikationer

Formica kan, når som helst, helt eller delvist og udelukkende efter eget skøn, ændre, modificere, revidere og/eller fjerne en hvilken som helst del af disse Brugsbetingelser.  Ændringer til disse Brugsbetingelser træder i kraft fra udsendelsestidspunktet. Brug af Sitet efter en sådan bekendtgørelse vil blive betragtet som accept af disse ændringer, modifikationer eller revideringer. Formica kan modificere deres produkter eller serviceydelser når som helst.
Formica kan når som helst ophæve, ændre, standse eller afslutte et hvilket som helst aspekt af Sitet, inklusive tilgængelighed til Sitets funktioner. Formica kan også, uden varsel eller erstatningspligt, pålægge begrænsninger for visse funktioner og services eller begrænse din adgang til dele af eller hele Sitet. Formica kan når som helst ophæve de til dig givne bemyndigelser, rettigheder og bevillinger, som fremsat heri.

8. Tredjepart leverandører og sites og eksterne links til Sitet

Formica kan på Sitet levere links eller anden adgang til websteder eller betalingsprocesser der håndteres af andre enheder, for at gøre det nemmere for brugere af Sitet. Hvis du benytter dig af disse links, betyder det, at du forlader Formica's Site. Formica giver ingen garantier og fremsætter ingen erklæringer eller påstande vedrørende linkede websteder eller den information, de fremviser, eller de produkter eller services, der beskrives derpå. Formica fralægger sig alt ansvar i forbindelse med din adgang til sådanne linkede websteder. Hvis du linker til dette Site, gør du det udelukkende på grundlag af, at du linker til Sitet, men du gengiver ikke Sitets hjemmeside. Ved at oprette et link til dette websted, angiver du at du accepterer følgende betingelser:

  • Du vil ikke fjerne, forvrænge eller på anden måde ændre størrelsen eller udseendet af tekster, beskrivelser, billeder eller indhold, der vises på dette websted, eller Formica logoer, varemærker, servicemærker, ophavsret eller anden intellektuel ejendom.
  • Du vil ikke skabe en ramme eller andet browsermiljø omkring dette Site og du vil ikke gengive eller afspejle indholdet på dette websted.
  • Du vil ikke på nogen som helst måde hævde, påstå eller antyde, at Formica godkender produkter og services andre end deres egne.
  • Du vil ikke misrepræsentere dit forhold til Formica eller kommunikere anden falsk, misvisende eller nedsættende information om Formica, deres produkter, søsterselskaber, medarbejdere eller kunder.
  • Du vil ikke på anden måde bruge Formica varemærker eller servicemærker, som Formica viser på dette Site, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Formica, og du vil ikke bruge førnævnte mærker på en sådan måde, at det i al sandsynlighed vil skabe forvirring for, forringe eller beskadige Formica’s vare- eller servicemærker.
  • Du vil ikke linke fra et websted, der ikke tilhører dig.
  • Du vil ikke linke dette websted til andre digitale destinationer med indhold, der er ubehageligt, pornografisk, anstødeligt eller kontroversielt, der krænker en anden persons ophavsret eller andre rettigheder, eller på anden måde overtræder gældende love og bestemmelser.
  • Du vil øjeblikkeligt fjerne eller afbryde alle links til dette websted på Formica’s anmodning.

Formica forbeholder sig ret til, at inddrage de i denne sektion givne rettigheder, i tilfælde af overtrædelse af disse betingelser eller på grund af en hvilken som helst anden handling, som Formica udelukkende efter deres eget skøn, anser for at være skadelig for Formica eller deres forretning, og til at træffe de foranstaltninger, som de anser for passende, inklusive og uden begrænsning, at afbryde eller blokere alle links til dette websted og søge passende retsmidler. På Formica’s anmodning skal du omgående fjerne og afbryde enhver forbindelse til dette websted. Du skal fuldt ud erstatte Formica for tab eller skade, lidt af Formica som følge af dit brud på de i denne sektion fremsatte betingelser og for tab, skade eller krav, der opstår som følge af, eller i forbindelse med dit link til dette websted. Formica garanterer og indestår ikke for, at links til dette websted fungerer og påtager sig ikke noget ansvar for at sikre, at alle links giver adgang til webstedet.

9. Varemærke og information om ophavsret

Varemærker og servicemærker, der vises på Sitet, tilhører Formica eller en eller flere af deres søsterselskaber og må ikke bruges i forbindelse med produkter eller services, der ikke tilhører Formica, eller på en måde, der i al sandsynlighed ville skabe forvirring blandt kunderne, eller nedgøre eller miskreditere Formica. Alle varemærker og ophavsrettigheder er, medmindre andet er noteret, ejet eller licenseret af Formica og dennes datterselskaber. Alle andre brandnavne, produktnavne eller varemærker tilhører deres respektive indehavere.

10. Gældende love

Disse betingelser er underkastet, udlagt og håndhævet i overensstemmelse med lovene i staten Ohio, en af staterne i USA, uden hensyntagen til modstridende lovbestemmelser. Du indvilliger i at underkaste dig jurisdiktionen af domstolene i staten Ohio, en af staterne i USA, med hensyn til løsningen af alle stridigheder, der opstår som følge af, angående, eller i forbindelse med disse Brugsbetingelser og/eller din benyttelse af dette Site. Brugen af dette Site er ikke tilladt i retskredse, hvor alle bestemmelser i disse Brugsbetingelser ikke er i kraft.

11. Lokale love

Dette Site håndteres fra eller igennem en eller flere Formica eller tredjepart faciliteter. Formica fremsætter ingen påstande om, at informationen og materialerne på Sitet er passende eller tilgængelige for brug i andre lokaliteter. Det er forbudt at skaffe sig adgang til Sitet fra steder, hvor Sitets indhold er ulovligt. Hvis du skaffer dig adgang til Sitet fra andre steder, er du ansvarlig for at overholde alle relevante lokale love. Brugen af dette Site er desuden ikke tilladt i retskredse, hvor alle bestemmelser i denne overenskomst, inklusive og uden begrænsning, dette afsnit og de ovennævnte garantifraskrivelser og ansvarsbegrænsninger, ikke er i kraft. Formica fremsætter ingen påstande om, at materialer på dette Site er passende eller tilgængelige for brug i en speciel retskreds. Enhver brug, der er strid med denne bestemmelse og andre bestemmelser i denne aftale, er for egen risiko og i tilfælde hvor en del af denne aftale er ugyldig eller uigennemførlig under gældende lov, vil den ugyldige og uigennemførlige bestemmelse blive erstattet af en gyldig, retskraftig bestemmelse, der svarer mest til den oprindelige bestemmelses formål og resten af aftalen skal fortsat være i kraft.

12. Generelle betingelser

Disse Brugsbetingelser, Fortrolighedspolitikken og eventuelle salgsbetingelser udgør hele aftalen mellem dig og Formica i henhold til besigtigelsen og brugen af dette Site. Modifikationer af denne aftale er kun gyldige, hvis de udføres af Formica. Et påstået frafald i forhold til brud på denne aftale, udgør ikke et frafald i forhold til fremtidige brud. En trykt version af denne aftale eller en underrettelse givet af Formica i elektronisk form, er tilstedelig i juridiske eller administrative sager, der er baseret på eller relateret til denne aftale eller din brug af dette Site, i samme omfang og underkastet de samme betingelser som andre forretningsdokumenter og optegnelser, der oprindeligt blev genereret og opretholdt af Formica i trykt form.

Du anvender en ikke-understøttende browser og visse funktioner virker måske ikke ordentligt. Opgrader til en moderne browser, som Chrome, Edge, Firefox eller Safari.