Powrót do biura

Powrót do biura

Skuteczne zachęcanie pracowników do powrotu do biura zależeć będzie od połączenia rozproszenia istniejących i wprowadzenia proaktywnych środków w zakresie ochrony zdrowia. Czy spółki są jednak gotowe na nadchodzące zmiany?

Office Citadel 825x550

Ostatecznie powrót do biura na dużą skalę staje się coraz bardziej prawdopodobny. I choć niewiele osób spodziewa się, że liczba pracowników w biurach powróci do poziomu sprzed pandemii Covid, pracownicy już zaczynają myśleć o środowisku, do którego chcą wrócić.

Pomimo spodziewanego spadku liczby osób pracujących w biurze, zaledwie 14% Europejczyków uważa, że ich firma będzie potrzebować mniej miejsca. Odzwierciedla to obawy o ciągłe bezpieczeństwo i nowe oczekiwania dot. przestrzegania protokołów dystansowania społecznego.

Ponad czterech na pięciu (82%) pracowników twierdzi, że ich firma potrzebuje większej lub takiej samej powierzchni biurowej, gdy pracownicy masowo wrócą do biura. Największe pojedyncze wezwanie dot. większej powierzchni biurowej ma miejsce w Norwegii, gdzie 86% ankietowanych uważa, że potrzebuje większego środowiska pracy.

Z naszych ustaleń wynika jednak, że przestrzeń nie jest jedynym zmartwieniem powracających pracowników. Głównym priorytetem wszystkich pracowników jest obecnie higiena. Dobra wentylacja, powierzchnie łatwe do czyszczenia oraz oddzielne miejsca do przechowywania, przygotowywania i spożywania posiłków to pięć najważniejszych cech miejsca pracy, i które oceniane są jako bardzo ważne lub dość ważne po powrocie do biura.

Dobrą wentylację uważa się szczególny priorytet w Finlandii, Norwegii i Hiszpanii, podczas gdy brytyjscy pracownicy uznali wentylację i łatwe do czyszczenia powierzchnie jako najważniejsze cechy wszystkich nowych przestrzeni biurowych.

Te informacje potwierdzają największe zmiany, jakich oczekują pracownicy w całej Europie po powrocie do biura. Przegrody lub plastikowe ekrany/ ścianki działowe między biurkami to zdecydowanie główne oczekiwania. Ponadto ważna jest zmiana aranżacji biurek, aby zachować dystans społeczny, oraz wprowadzenie dodatkowych procedur sprzątania. W rzeczywistości wszystkie pięć największych przewidywanych zmian dotyczy higieny i zapobiegania rozprzestrzeniania wirusów, ze zwiększonym przepływem powietrza i wprowadzeniem bardziej higienicznych powierzchni.

Choć wydaje się, że pracownicy zdają sobie sprawę ze skali stojącego przed nimi zadania, istnieją jednak dowody na to, że znaczna część firm nie radzi sobie jeszcze z nimi. Tylko 30% pracowników twierdzi, że ich firma planuje przeprojektowanie biura w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy. Liczby te są jeszcze niższe w Norwegii (21%), Holandii (17%) i Finlandii (18%).

Pobierz teraz pełny raport.

Korzystasz z nieobsługiwanej przeglądarki, przez co niektóre funkcje mogą nie działać poprawnie. Prosimy skorzystać z aktualnej przeglądarki jak Chrome, Edge, Firefox lub Safari.