Nytenkning om arbeidsplassen for en fremtid etter pandemien

Nytenkning om arbeidsplassen for en fremtid etter pandemien

Formica Group har spurt hundrevis av mennesker i seks europeiske land for å prøve å forstå hva de ansatte tenker om en potensiell tilbakevending til kontorarbeid.

Formica Office laminate 825x550

Et klart flertall av europeerne (84 %) er ivrige etter å få kontoret tilbake i livene sine igjen. Det viser ny forskning etter ett år med utbredt hjemmearbeid som følge av Covid-19.

Selv om halvparten av europeerne (55 %) oppgir at hjemmearbeid er mer behagelig enn kontorarbeid, sier 85 % at kontoret fortsatt er viktig eller helt nødvendig, og at mangel på sosial interaksjon og samarbeid om jobbrelaterte utfordringer er et problem.

Resultatene er redegjort for i detalj i en ny og omfattende rapport som vi har gitt ut. Flere hundre arbeidere i seks europeiske land ble spurt for å få en forståelse for de følelsesmessige og profesjonelle konsekvensene av det siste året, men også hvilke følelser de har om en potensiell tilbakevending til kontorarbeid i 2021.

Rapporten kommer med en rekke anbefalinger for å opprette kontorer som er bedre rustet for en fremtid etter pandemien. Den beskriver vidstrakt om hjemmearbeid som «en utfordring sett i et teknologisk, ledelsesmessig, og kanskje viktigst, et psykologisk perspektiv». Som et resultat vil arbeid ansikt-til-ansikt og samarbeid trolig bli mer verdsatt enn noen gang før – med nesten 7 av 10 (69 %) av de ansatte som ønsker et hybrid arbeidsmønster i fremtiden.

Jennifer Neale er markedskommunikasjonssjef hos Formica Group og sier: «Når veien tilbake til kontorbasert arbeid begynner å åpne seg, vil denne rapporten gi avgjørende følelsesmessig kontekst rundt vårt ønske om å dele rom og profesjonelle opplevelser. Dybden og kompleksiteten til utfordringene virksomheter over hele Europa står overfor kommer også til syne. Med litt smart tenkning i retning tilpasningsdyktig design, møbler med lav vekt, strenge rengjøringsrutiner og garantert sosial distansering, kan kontoret i fremtiden se ut som en vinner på lang sikt.»

Nina Bailey er designansvarlig i Formica Group og sier: «Selv om noen mennesker er fornøyde med å jobbe hjemmefra, lengter andre etter samarbeid og de sosiale elementene som en arbeidsplass har å tilby. Arbeidsgivere bør ta sikte på å skape fleksibilitet og tilby områder for møter, workshops og lignende. Uansett hvor mye vi har tatt i bruk videosamtaler, vil det aldri bli helt det samme som jobbing ansikt til ansikt. Ved å skape områder med tilstrekkelige åpne løsninger, kan følelsen av å jobbe i et fellesskap snart gjenoppleves.»

Last ned hele rapporten nå.

Nettleseren du bruker støttes ikke, og noen funksjoner fungerer kanskje ikke som de skal. Prøv å oppgradere til en moderne nettleser, som for eksempel Chrome, Edge, Firefox eller Safari.