Vad är postformning?

Termen “postformning“ används för att beskriva processen att böja vissa typer av laminat som har alla de kända egenskaperna hos högtryckslaminat av standardkvalité och dessutom kan formas till enkla cylindriska- och konvexa kurvor.

What is Postforming 920x600

Böjda ytor utan synliga skarvar ser ofta bättre ut än skarpa kanter på inre och yttre hörn som blir en samlingsplats för smuts och vatten.

Tjockleken är viktig för formbarheten. I allmänhet kan tunt standardlaminat formas snävare än ett tjockare kompaktlaminat; men för en viss tjocklek är brandhämmande postformningsbart laminat mindre formbart än laminat som inte är brandhämmande.

Till skillnad från en del porstformningsbara laminat med begränsad lagringstid, så försämras inte formbarheten hos Formica® högtrycks-laminat efter lång lagringstid.

Postformningsprocess

Alla postformingsprocesser kräver att laminatområdet som ska formas värms upp och de bästa böjningarna får man när laminatet värms upp till just under den temperatur där blåsor bildas (ungefär 190 °C). Uppvärmningsmetoderna varierar men den formningsbara temperaturen bör uppnås tämligen snabbt.

Av praktiska skäl måste det naturligtvis finnas en bred temperaturzon för formbarhet (dvs. mellan den lägsta temperaturen laminatet kan formas utan att spricka och den högsta temperaturen utan att blåsor bildas). Det rekommenderade temperaturintervallet för Formica HGP och VGP-postformningsbara laminat är 163 °C till 177 °C. Det rekommenderade intervallet för brandhämmande postformningsbart VFP-laminat är 170 °C till 180 °C. Vita (ljusa) laminat bör alltid formas i övre delen av temperaturintervallet.

Det finns ett antal olika postformningsprocesser, allt från billiga jiggar tillverkade i verkstan till avancerade maskiner som behandlar två skivkanter i en hastighet på upp till 15 meter per minut.

Oavsett vilken process som används måste uppvärmningen av laminatet kontrolleras noggrant och hållas under uppsikt. Fluktuationer i rumstemperatur, värmarens spänning och maskinhastigheten kan ändra förhållanden för uppvärmningen och resultera i sprickor på grund av för låg värme eller blåsbildning på grund av för hög värme.

Användningen av värmekänsliga vätskor eller vaxer på områden som ska värmas upp är ett effektivt sätt att kontrollera formningstemperaturen. Dessa vätskor/vaxer smälter omedelbart vid den angivna temperatur och ger en korrekt synlig indikation på när laminatytan har uppnått rätt temperatur.

Handhållna infraröda termometrar kan också användas men då krävs åtgärder för att säkerställa att instrumentet endast mäter laminatytan och inte påverkas av omgivande källor som producerar värme eller kyla.

Det saknas stöd för den webbläsare du använder och vissa funktioner kanske inte fungerar som de ska. Vänligen uppgradera till en modern webbläsare, som Chrome, Edge, Firefox eller Safari.