Att återvända till kontoret

Att återvända till kontoret

Att framgångsrikt uppmuntra arbetare tillbaka till kontoret kommer att förlita sig på en kombination av lugnande och proaktiva hälsoåtgärder. Men är företag redo för förändringarna framöver?

Office Citadel 825x550

Så småningom blir en storskalig återgång till kontoret allt mer sannolik. Och medan få förväntar sig att kontorets beläggningsgrad återgår till samma nivå som innan pandemin, börjar de anställda redan tänka på den miljö de vill återvända till.

Trots den förväntade minskningen av anställda som arbetar från kontoret tror bara 14% av européerna att deras företag kommer att behöva mindre utrymme. Detta återspeglar en oro kring säkerheten för de anställda och en ny förväntan på att man följer protokoll för social distansering.

Mer än fyra av fem (82%) anställda säger att deras företag behöver antingen mer eller samma mängd kontorsutrymme när arbetskraften så småningom återvänder i helhet. Den största enskilda önskan för mer kontorsutrymme kommer från Norge, där 86% specifikt säger att de behöver större plats i sina arbetsmiljöer.

Våra resultat visar även att utrymme inte är det enda problemet för återvändande anställda. Hygien är nu en ledande prioritet bland alla arbetare. Bra ventilation, ytor som är lätta att rengöra och separata matlagrings-, berednings- och matplatser är alla de topp fem funktionerna hos en arbetsplats som bedöms vara mycket eller ganska viktiga vid återkomsten till kontoret.

Bra ventilation anses vara en särskild prioritering i Finland, Norge och Spanien, medan brittiska anställda bedömde både ventilation och lättrengjorda ytor som de viktigaste funktionerna i alla nya kontorslokaler.

Detta budskap förstärks av de största förändringarna som arbetare i hela Europa förväntar sig när de återvänder till kontoret, där avdelare eller plastskärmar/skiljeväggar mellan skrivbord är den absolut största förväntningen. Detta följs av en omplacering av skrivbord för att möjliggöra social distansering och ökade rengöringsrutiner. Faktum är att alla de topp fem förväntade förändringarna är relaterade till hygien och förebyggande av virus, med ökad kapacitet för luftflöde och införandet av mer hygieniska ytor som kompletterar uppsättningen.

Men medan anställda verkar erkänna omfattningen av utmaningarna framför dem, finns det bevis för att en betydande del av företagen ännu inte har gjort det. Endast 30% av de anställda säger att deras företag planerar att tänka om designen av sina kontor under de kommande 6-12 månaderna. I Norge (21%), Nederländerna (17%) och Finland (18%) är siffrorna ännu lägre.

Ladda ner den fullständiga rapporten nu.

Det saknas stöd för den webbläsare du använder och vissa funktioner kanske inte fungerar som de ska. Vänligen uppgradera till en modern webbläsare, som Chrome, Edge, Firefox eller Safari.