Hur design kan hjälpa de som lever med demens

Hur design kan hjälpa de som lever med demens

Nyckeln till att designa för demens är att förstå tillståndet och hur de som lever med demens uppfattar hälsovårdsomgivningen de befinner sig i.

Plötsligt står du där i ett hus du inte känner igen. Vilka är de här människorna? Vad är det där för ljud? Varför är jag här? Du är förvirrad och känner paniken komma krypande.

Alzheimer’s Disease International uppskattar att 15 miljoner människor lever med demens i Europa, och det är en siffra som förväntas fördubblas vart tjugonde år. För att göra det ännu mer komplicerat kommer sju av tio även att lida av någon annan slags sjukdom. Det innebär att design med fokus på demens är viktigare än någonsin.

Chorley hospital 730x550

Färger

Nyckeln till att designa för demens är att förstå tillståndet och hur de som lever med demens uppfattar hälsovårdsomgivningen de befinner sig i.

Demens påverkar minnet och kognitiva funktioner, så missförstånd och förvirring hör till vardagen. Var uppmärksam på att om golvet skiftar färg kan det uppfattas som trappsteg, att toaletter bör vara av en färg som står i kontrast till golvet och de närliggande väggarna för att göra dem bättre synliga, att kanterna på trappsteg bör ha tydliga kontraster (både vad gäller färg och ljus) för att minimera risken för fall. Det är mycket att tänka på, men även om det kan låta krångligt är det i själva verket inte särskilt komplicerat.

Att skapa tydlig åtskillnad mellan färger spelar en kritisk roll för att allt det som är viktigt för vårdtagaren ska synas tydligt. Det kan också användas för att hålla dem borta från rum de inte bör besöka.

En blå dörr mot en blå vägg ignoreras, samtidigt som klara färger mot mer dova nyanser kan identifiera till exempel ledstänger och göra dem mer distinkta.

Att använda tydliga färgkontraster för att skilja på utrymmen med olika funktioner, som toaletten, biblioteket och matsalen, är viktigt.

Reminiscensterapi

Demens påverkar i första hand korttidsminnet. Ett allt vanligare inslag i vården av dementa är reminiscensterapi, där vårdtagare använder långtidsminnet för att dra sig till minnes berättelser från deras förflutna. Terapin ökar välmåendet genom minskad stress och hjälper vårdgivare att knyta närmare band med vårdtagarna.

Design som inkluderar en måttlig användning av bilder på innerväggar och dörrar lämpar sig för reminiscensterapi. Väggar med pittoreska vyer och bilder från den lokala historien hjälper vårdtagare att tänka tillbaka på platser och tidsperioder som känns bekanta för dem.

Framsteg inom tryckteknologin gör att du kan fånga en bild, ett motiv eller en färg på en väggpanel, vilket ger möjlighet att inkludera reminiscensterapi direkt i designen. Vi vet ett och annat om hur man skapar skräddarsydda paneler, vilket du kan läsa mer om här.

Med beslutsamma steg

Vi vill alla sträcka på benen ibland och detsamma gäller de som lever med demens – de har bara lite svårare att hitta tillbaka igen eller komma ihåg vart de är på väg. Att använda paneler med bilder som är enkla att komma ihåg för att visa vägen underlättar för vårdtagare att navigera i ett vårdcenter.

Det blir allt vanligare att vårdcenter för dementa ger sina mest vandringsbenägna vårdtagare en tydlig destination att fokusera på, till exempel ett sällskapsrum. Vissa av dem använder bilder i korridorerna som leder till sällskapsrummet för att uppmuntra vårdtagarna på deras resa.

En av pusselbitarna

Att ge de som lever med demens möjligheter till ett aktivt liv bör vara en grundsten för all vård. Att använda färg och design på ett genomtänkt sätt hjälper utan tvekan till att skapa dessa stödjande miljöer. Med ett stort utbud av färger, såväl som servicen Younique® by Formica, blir det enklare att designa för de som lever med demens.

Det saknas stöd för den webbläsare du använder och vissa funktioner kanske inte fungerar som de ska. Vänligen uppgradera till en modern webbläsare, som Chrome, Edge, Firefox eller Safari.