Schools of Tomorrow väljer Formica®-laminat

Som en del av skolans konstruktion och med fokus på design, tålighet och hygien valde den lokala regeringen Formica®-laminat till väggar, dörrar och skåp.

1 De Buiteling 825x550

Med initiativet "Schools of Tomorrow’" lovade den flamländska regeringen att investera 1,5 miljarder euro i renovering eller byggnation av 182 nya skolor i Flandern och Bryssel under de kommande 6 åren. De Buiteling Lagere School Paal, ett projekt som genomfördes av Labo Architecten, är ett exempel på ett nybygge som har skapats efter att initiativet inleddes 2013.

De nya låga skolbyggnaderna för 8–12 åringar innehåller 12 klassrum, och har hygien-, teknik- och samlingsutrymmen.

Att hjälpa eleverna hitta i byggnaden var ett genomgående tema i designstrategin för skolan och det återspeglas i färgskalan som används på de tre våningarna. Användningen av brunt på bottenvåningen representerar jorden, medan Formica Groups Lime och China Blue har använts på första och andra våningen för att symbolisera natur och himmel.

2 De Buiteling 825x550

Skolan ville ha magnettavlor i klassrummen som ett visuellt hjälpmedel och som hjälp i undervisningen. Formica® Magnetic Laminates var det perfekta valet för att uppfylla kravet och har använts av skolan för kommunikation och att visa upp saker. Det går också att skriva på det magnetiska laminatet med krita eller med speciella märkpennor, vilket ger ytterligare en användning av installationen.

Det är grundläggande för "Schools of Tomorrow" att de specificerade byggprodukterna är slitstarka, underhållsvänliga och lätta att byta ut. Skolorna är designade för att möta kraven på förändringar i framtiden. Formica-laminatets låga vikt och lättheten med vilken det kan installeras på befintliga ytor, visade flexibiliteten i designen som projektet krävde.

Formicas goda hygieniska meriter visade sig vara avgörande när det valdes till skolprojektet, speciellt för dörrarna till toaletterna där Formica Groups gråa ton Fox användes. Dörrar som är ogenomträngliga för vätskor är lätta att rengöra, allt som behövs är vatten och ett milt rengöringsmedel. Ytterligare en fördel är att dörrarna är ett bra alternativ i skolmiljöer där budgetar för underhåll vanligtvis är begränsade.

3 De Buiteling 825x550

Den frekventa användningen av skolmiljön innebär att eleverna regelbundet kommer i direktkontakt med dörrytorna. Elever som inte tvättar händerna ordentligt kan sprida sjukdom genom ytorna i skolan. Användningen av dörrmaterial som är inerta och inte främjar mikrobiell tillväxt kan bidra till att begränsa frånvaron och spridningen av sjukdom. För att tydligt identifiera toalettanläggningarna användes Younique®-tjänsten från Formica Group för att placera digitala tryck på dörrarna.

Användningen av hållbara produkter var också viktigt i konstruktionen av skolan. Eftersom Formica Group erbjuder en miljövänlig ytbeläggningslösning kan de tillverkningsstandarder som används innebära att produkterna kan bidra med poäng för att uppfylla Green Building-certifieringen.

Labo Architecten

Det saknas stöd för den webbläsare du använder och vissa funktioner kanske inte fungerar som de ska. Vänligen uppgradera till en modern webbläsare, som Chrome, Edge, Firefox eller Safari.