Swedish Road

Svenska miljöbedömningar

Som ett ansvarsfullt globalt verksamt företag har Formica Group tagit fram en rad åtgärdsprogram på miljöområdet, som återspeglar vår övertygelse om att goda föresatser och högt satta mål måste åtföljas av konkreta åtgärder.
För att uppnå hållbarhet utvecklar vi löpande olika typer av strategier, till exempel att:

• Minska energianvändningen under våra produkters livscykel.

• Minska koldioxidutsläppen genom att utveckla förnyelsebara energikällor, teknik för att omvandla avfall till energi och bränsleeffektiva transporter.

• Samarbeta med leverantörerna för att öka andelen återvunnet och miljövänligt innehåll i våra råmaterial och göra det obligatoriskt att använda fibrer från ansvarsfullt förvaltade skogar.

Förutom de internationella satsningar som vi på Formica Group gör för att minska vårt avtryck på miljön så arbetar vi på svenska marknaden aktivt med flera miljösystem. 
SundaHus
Byggvarubedömingen
BASTA

SundaHus och Byggvarubedömningen är två olika system för bedömning av byggvaror i Sverige. I SundaHus finns verktyg att söka efter produkter som inte innehåller farliga ämnen och genom att dokumentera produkter i systemet bidrar företag till att skapa en trygg och hållbar framtid. Byggvarubedömningen (BVB) är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och därefter tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor samt främjar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö. Syftet med BASTA är att bidra till utfasningen av farliga kemiska ämnen från byggsektorn. BASTA-systemet stöds av Sveriges största aktörer inom bygg- och anläggningsbranschen.

Vi har även produkterna VIVIX fasadskivor och Formica Compact registrerade i Svanens Husproduktsportal, som tack vare nya funktioner nu även stöds i SundaHus Miljödata
 
Använd länkarna nedan för att ladda ner byggvarudeklarationer och certifikat för våra produkter: 

Byggvarudeklarationer 
Formica® högtryckslaminat (HPL) HGS, HGP, HGF
Formica Infiniti® högtryckslaminat HGP      
Formica Infiniti® Compact CGS          
DecoMetal® by Formica Group
Formica® Compact CGS, CGF
VIVIX® by Formica Group
Axiom® Bänkskivor 

FTI anslutningsbevis

Det saknas stöd för den webbläsare du använder och vissa funktioner kanske inte fungerar som de ska. Vänligen uppgradera till en modern webbläsare, som Chrome, Edge, Firefox eller Safari.