REACH

Formica Group har erhållit REACHready-godkännande och våra produkter uppfyller REACH-kraven.

Vad är REACH?

Efter det att REACH-förordningen (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) trädde i kraft är det viktigt att alla tillverkare, importörer och användare av kemikalier är fullt medvetna om dess innebörd. REACH regleras och övervakas av ECHA, den europeiska kemikaliemyndigheten och utgör ett regelverk med syfte att kontrollera den europeiska kemikaliemarknaden med avseende på följande:

 • Vilken mängd ämnen tillverkas.
 • Vilka ämnen som tillverkas.
 • Vilka ämnen som används.

Vad är syftet med REACH?

 • Att övervaka hur tillverkningen och användningen av kemikalier påverkar hälsan och miljön inom Europeiska unionen. REACH kan begära att man tillverkar mindre av en viss kemikalie eller helt slutar framställa den.
 • Att uppmuntra förändring och innovation på det kemiska området för att utveckla produkter som är mer miljövänliga och användarvänliga.
 • Att minimera antalet djurförsök.

Företagspolicyutlåtande

Ladda ner REACH statement

Formica Group's roller och skyldigheter

Roller

Enligt lagstiftningen är Formica Group klassade som:

 • Nedströmsanvändare av kemikalier.
 • Slutanvändare av kemikalier.
 • Produktproducent
Skyldigheter

1. Kommunikation med leverantörer

 • Tillsammans med leverantörerna se till att de inköpta kemikalierna registreras, utvärderas och godkänns för användning.
 • Skapa en databas över hur leverantörerna uppfyller kraven.
 • Begära att säkerhetsdatablad medföljer inköp av kemikalier.

2. Utvärdera och säkra leveranskedjan

 • Regelbundet gå igenom databasen för att se hur leverantörerna uppfyller kraven.
 • Köpa in kemikalier från leverantörer som uppfyller REACH-förordningen.
 • Kommunicera genom hela leveranskedjan.

3. Granska säkerhetsdata och etikettering

 • Inkommande data - regelbundet samla in och granska säkerhetsdata från leverantörer.
 • Utgående data - se till att vi ger våra kunder aktuell och precis teknisk data och säkerhetsdata.

4. Högtryckslaminat klassas som färdiga produkter

 • Intyga att de färdiga produkterna inte innehåller något ämne som finns på ECHA:s kandidatlista (ämnen som definieras som mycket skadliga eller som är planerade att tas bort eller påföras begränsningar).

5. Kontrollera kandidatlistan för framtida händelser

 • Kontrollera den publicerade kandidatlistan för att se om det finns kemikalier som är under granskning för att eventuellt tas bort eller bli föremål för begränsningar.
 • Informera kunderna om produktens sammansättning ändras eller innehåller kemikalier med restriktioner.

Det saknas stöd för den webbläsare du använder och vissa funktioner kanske inte fungerar som de ska. Vänligen uppgradera till en modern webbläsare, som Chrome, Edge, Firefox eller Safari.