LEED (Leadership In Energy And Environmental Design)

Poängsystem för Green Building

Amerikanska Green Building Council (USGBC) har utvecklat LEED:s (Leadership in Energy and Environmental Design) Green Building-poängsystem, som används för att bedöma åtgärder som vidtas för att skapa en mer miljövänlig byggnad. LEED-poängsystemet tar hänsyn till åtgärder som påverkar den naturliga miljön, som t.ex. användning av hållbara resurser, bevarande av icke förnybara resurser samt minskade utsläpp av förorenande ämnen.

Bidrag till LEED-poäng

Formica® högtryckslaminat appliceras som en dekorativ yta på fasader, skåp, möbler och inredning, skiljeväggar och arbetsbänkar och mycket mer. Som komponentmaterial kan dessa laminat bidra till att uppnå LEED-poäng inför certifieringen av byggnaden när det gäller:

 • MR 4 Återanvänt innehåll enligt ISO-standard 14021.
 • MR 5 Regionala material, alternativ 1 i bedömningssystemet av interiörer för kommersiellt bruk.
 • MR 6 Snabbt förnyelsebara material.
 • MR 7 FSC Chain of Custody-certifiering.
 • IEQ 4.1 och 4.4 Material med lite luftföroreningar, adhesiver.
 • IEQ 4.5 Material med lite luftföroreningar, system, möbler och sittplatser enligt GREENGUARD-certifiering.

Specifikationsblad för LEED

Ladda ner specifikationsblad för LEED här:

Besök www.usgbc.org/LEED för mer information.

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)

BREEAM är en metod och ett system för att bedöma byggnaders miljöprestanda. BREEAM har idag använts för att klassificera 200 000 byggnader, och över en miljon byggnader har ansökt om bedömning sedan starten år 1990.

BREEAM sätter standarden för bästa praxis inom hållbar design och drift av byggnader, och har blivit en av världens mest omfattande och mest erkända metoder för att mäta en byggnads miljöprestanda.

Vid en BREEAM-analys använder man erkända prestandamått som jämförs mot referensvärden för att utvärdera en byggnads specifikationer, design, konstruktion och användning. Måtten som används representerar ett flertal kategorier och kriterier, alltifrån energi till miljö. De omfattar aspekter relaterade till energi- och vattenanvändning, inre miljö (hälsa och välbefinnande), föroreningar, transporter, material, avfall, ekologi och förvaltningsprocesser.

En certifierad BREEAM-analys utförs av ett licensierat företag med hjälp av bedömare som utbildats av det brittiska ackrediteringsorganet UKAS vid flera steg i en byggnads livscykel.

 Detta ger kunder, byggherrar, designers och andra:

 • Erkännande på marknaden för byggnader med låg påverkan på miljön.
 • Vetskap om att byggnaden noga har kontrollerats genom beprövad miljömässig praxis.
 • Inspiration att hitta innovativa lösningar som minimerar påverkan på miljön.
 • Ett kvalitetsmärke som går längre än lagstiftningen.
 • Ett system som bidrar till att minska driftskostnaderna och förbättra arbets- och levnadsmiljön.
 • En standard som visar framstegen som gjorts i arbetet mot att nå företagets miljömål.

Bidrag Till BREEAM-Poäng

Formicas laminat appliceras som en dekorativ yta på fasader, skåp, möbler och inredning, skiljeväggar och arbetsbänkar och mycket mer.

Som komponentmaterial kan dessa laminat bidra till att uppnå BREEAM-poäng inför certifieringen av byggnaden med avseende på:

Det saknas stöd för den webbläsare du använder och vissa funktioner kanske inte fungerar som de ska. Vänligen uppgradera till en modern webbläsare, som Chrome, Edge, Firefox eller Safari.