Greenguard

Greenguard och inomhusluft kvalitet

Formica® högtryckslaminat är GREENGUARD Indoor Air Quality-certifierat för interiört byggnadsmaterial med låga utsläpp.

Produktemissioner

Formica Group har vidtagit betydande åtgärder för att se till att våra produkter främjar en hälsosam inomhusluft i bostäder, kontor, skolor och andra inomhusmiljöer. Enligt USA:s miljöskyddsbyrå USEPA är det mest effektiva sättet att minska luftföroreningarna inomhus att minska graden skadliga kemiska emissioner, eller eliminera dem helt.

Vad är produktemissioner

Flyktiga organiska föreningar (VOC) är föroreningar som släpps ut tillsammans med andra gaser från vissa fasta eller flytande ämnen. Koncentrationer av flera av dessa föreningar är oftast högre inomhus än utomhus.

GREENGUARD Environmental Institute (GEI) har tagit fram standarder för att definiera produkter och processer med låga kemiska emissioner och partikelemissioner för användning inomhus. Standarderna upprättar certifieringsprocedurer inklusive testmetoder, tillåtna emissionsnivåer, insamling av produktprover, själva testerna, och dessutom programapplikationsprocesser, toxicitetsgränser och godkännande.

Formica:s produkter och Greenguard

En av våra viktigaste hållbarhetsstrategier är tillverka produkter som bidrar till hälsosammare inomhusmiljöer. Formica® högtryckslaminat (HPL) kan bidra till att uppfylla kriterierna för Green Building-certifiering.

Produkter från Formica Groups tio internationella tillverkningsanläggningar har tilldelats GREENGUARD Indoor Air Quality Certification, den ledande märkningen för produkter som avger låga utsläpp. Även Formica® högtryckslaminat och DecoMetal® från Formica Group har tilldelats GREENGUARD Indoor Air Quality Certification.

Visa GREENGUARD-certifikat för följande produkter:

Nuläge och aktuell verksamhet

Formica Group har arbetat för att bli certifierade enligt GREENGUARD Indoor Air Quality för produkter som tillverkas i Nordamerika, Europa och Asien. Hartssystemen och andra delar av tillverkningskedjan, t.ex. leveranserna av råmaterial, anpassas för att använda lågemitterande material.

Följande produkter uppfyller samtliga GREENGUARD-standarder för Indoor Air Quality (inomhusluftkvalitet):

  • Formica® laminat
  • Compact
  • ColorCore®
  • DecoMetal®

GREENGUARD-standarderna omfattar specifikationer för:

  • TVOC (totala flyktiga organiska föreningar).
  • Formaldehyd.
  • Aldehyder totalt.

Läs mer på GREENGUARD webplats.

Det saknas stöd för den webbläsare du använder och vissa funktioner kanske inte fungerar som de ska. Vänligen uppgradera till en modern webbläsare, som Chrome, Edge, Firefox eller Safari.