Environmental Management Systems

Miljöhanterings-system

Formica Group strävar efter hållbarhet genom en effektiv hantering av råmaterial, avfall och energi.

Alla våra anläggningar har detaljerade hållbarhetsplaner för att löpande förbättra arbetet med att minska vårt avtryck i miljön.

Avfallshantering

Restlaminat
Formica Group använder restlaminat som förpackningsmaterial för att minska avfall.

Restmetall
Vi återvinner den restmetall som uppkommer på våra serviceavdelningar.

Hydraulolja
Formica Group samlar in den hydraulolja som används i pressarna och tömmer den i ett slutet filtreringssystem som gör att oljan kan återanvändas om och om igen.

Förpackning
Förpackningarna som används för att transportera Formica® laminat är tillverkade av återvunnet material. De är dessutom återanvändbara, återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara.

Pappersåtervinning
Kraftpapper som inte längre kan användas, kartongförpackningar, omslagspapper och pappersrullar återvinns alltid.

Energihantering

Slutna varmvattensystem
Slutna varmvattensystem med högt tryck används i våra anläggningar för att hålla kvar värmen så att den senare kan användas i tillverkningsprocessen.

Belysning
För att spara energi används energisparlampor i alla europeiska tillverkningsanläggningar, och dessutom automatisk belysning på våra kontor.

Regenerativ termisk oxidering
Vi installerar teknik för regenerativ termisk oxidering för att minska utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC).

Utsläppskontroll
Formica Group kontrollerar partikelutsläppen i sina tillverkningsanläggningar med kontrollenheter som arbetar med 99 % effektivitet. Dessutom har vi ersatt lösningsmedelbaserade fenoliska hartser med vattenbaserade fenoliska hartser vilket har lett till en avsevärd minskning av VOC-utsläppen.

Det saknas stöd för den webbläsare du använder och vissa funktioner kanske inte fungerar som de ska. Vänligen uppgradera till en modern webbläsare, som Chrome, Edge, Firefox eller Safari.