Corporate Commitment

Företagets Ansvar

I egenskap av global ledare inom design och tillverkning och distribution av innovativa ytmaterial har vi åtagit oss att ta hand om miljön. 

Formica Group tar sitt ansvar som ett globalt företag och vi har tagit fram en rad åtgärdsprogram på miljöområdet, som återspeglar vår övertygelse om att goda föresatser och högt satta mål måste åtföljas av konkreta åtgärder.

För att uppnå hållbarhet utvecklar vi löpande olika typer av strategier, till exempel att:

  • Minska energianvändningen under våra produkters livscykel.
  • Minska koldioxidutsläppen genom att utveckla förnyelsebara energikällor, teknik för att omvandla avfall till energi och bränsleeffektiva transporter.
  • Samarbeta med leverantörerna för att öka andelen återvunnet och miljövänligt innehåll i våra råmaterial och göra det obligatoriskt att använda fibrer från ansvarsfullt förvaltade skogar.

Företagets ledarskap i hållbarhetsfrågor

Formica Group strävar efter att våra verksamheter skall vara långsiktigt hållbara genom att minimera deras avtryck på vår miljö. Vi tillämpar ett antal strategier som stöder våra hållbarhetsmål, bland annat att använda återvunnet material som råmaterial och bränsle, att använda förnyelsebar energi - i synnerhet biomassa - och att införa ny teknik för att öka energieffektiviteten.

För att nå vårt mål ser vi till att:

  • våra produkter och tjänster leder till ökad energiprestanda i kundernas byggnader och infrastruktur.
  • eliminera eller minimera avfallet från våra produkter, tjänster och arbetsplatser.
  • hitta och införa lönsamma och energieffektiva lösningar för våra verksamheter.

Lagstadgade miljöbestämmelser

Formica Groups anläggningar världen över uppfyller alla gällande lokala, regionala eller nationella regler avseende utsläpp i luften, luftkvalitet, bullernivå, utsläpp i vatten samt avfallshantering av flytande och fast avfall.

Gröna principer i praktiken

Manitoba Maple

LCA

En metod som mäter inverkan på miljön. 
Delano Oak

VERKSAMHETER

Hantering av råmaterial, avfall och energi. 
Blackened Legno

MINSKNING KOLDIOXID

Våra mål för att minska utsläpp. 

Resurser och återvinning

Formica Group vet att effektiv användning och återvinning av resurser är fördelaktigt både rent företagsekonomiskt och för vår miljö. Inom många av Formica Groups verksamheter återvinns avfall till råmaterial eller extra energikällor.

Resources and Recycling 920x600

Det saknas stöd för den webbläsare du använder och vissa funktioner kanske inte fungerar som de ska. Vänligen uppgradera till en modern webbläsare, som Chrome, Edge, Firefox eller Safari.