VIVIX® by Formica Group specified for state of the art GP practice

For the ambitious £2.4m rebuilding of Forum Health Centre Coventry the old building was demolished to make way for one of the most technically advanced GP surgeries in the UK.

1 Forum Health 825x550

Arkitekter från IDS, som fick projektet i uppdrag, valde VIVIX® från Formica Group för utsidan, när de var i processen att leverera en läkarmottagning som omdefinierar tjugohundratalets primärvård.

Det nya Forum Health Centre erbjuder 22 mottagningsrum i den toppmoderna byggnaden som integrerar den senaste tekniken. Mottagningen är designad för att använda en bråkdel av den gamla byggnadens energi och använder LED-ljusteknik, har en innovativ klimatanläggning och energibesparande fasadbeklädnad.

2 Forum Health 825x550

VIVIX-skivor i Diamond Black, som är dekorerade på båda sidor, installerades på byggnadens utsida för att ge en visuell konstrast mot den vita putsen. VIVIX-skivor kan bidra, från ett funktionellt perspektiv, till en byggnads värmeeffektivitet när de används till en del av beklädnaden för en ventilerad fasad.

Förutom de utmärkta väder- och UV-resistenta egenskaperna som hjälper till att förbättra hållbarheten hos VIVIX-skivorna, så ger ytan dessutom lättare underhåll. Det betyder inte bara att byggnaden kommer se bra ut länge men också att underhållskostnaderna hålls på en minimal nivå.

Den låga vikten hos VIVIX-skivorna betyder att de är lätta att installera, vilket resulterar i tidsfördelar och minimala störningar på byggplatsen. Tillverkningen av VIVIX från Formica Group i den brittiska tillverkningsfabriken bidrar också till att reducera transport av material, vilket i sin tur bidrar till att minska projektets allmänna miljöpåverkan.

Det saknas stöd för den webbläsare du använder och vissa funktioner kanske inte fungerar som de ska. Vänligen uppgradera till en modern webbläsare, som Chrome, Edge, Firefox eller Safari.