En skola får ny identitet med färgglada fasadskivor från Formica Group

Kommunförvaltningen i den engelska staden Warrington hade behov av större ytor för utbildning och valde att flytta grundskolan Barrow Hall till nya lokaler i ett nybyggt bostadsområde.

Ellis Williams Architects (EWA) fick uppdraget att designa skolan och beställde VIVIX® by Formica Group för den nya byggnadens externa fasadbeklädnad.

Då skolors design har en avgörande inverkan på elevernas inlärning och prestationsförmåga hölls flera samråd under utvecklingen av det nya projektet. Syftet med dessa möten var att säkerställa att skolpersonal, elever, föräldrar och boende i området skulle bli nöjda med den föreslagna designen.

Under samråden beslutades att projektets design skulle återspegla skolans organisation och pedagogiska utformning, genom att ge byggnaden en unik prägel och identitet.

VIVIX fasadskivor i dekorerna Storm, Baikal, China Blue och Spectrum Blue användes på skolans entré, medan skivor i Carnaval, Maui, Spectrum Yellow, Vibrant Green och China Blue satte färg på innergården. Genom att blanda kraftfulla färger med mer diskret grå nyanser fick skolan en unik prägel och personlighet.

Ett annat mål med designen av den nya byggnaden var att se till att alla elever på skolan skulle vara ”glada, entusiastiska och ambitiösa studerande”. I ett nära samarbete med skolan och de lokala myndigheterna tog EWA fram ett designförslag som gjorde att man undvek fallgroparna man haft med den befintliga skolbyggnaden. En aspekt var att ta hänsyn till energieffektiviteten en faktor som kan ha en avgörande inverkan på komforten för de människor som vistas i byggnaden.

Projektbeskrivningen innehöll strikta riktlinjer om att skolan endast minimalt skulle förses med mekanisk ventilation. Genom att använda 8 mm tjocka VIVIX fasadskivor på skolans exteriör kan fukten effektivt ledas bort på flera ställen och på så sätt hålla byggnaden torr och välisolerad. När VIVIX fasadskivor används i ventilerade fasader kan de bidra till byggnadens termiska prestanda.

Tidigare huserade grundskolan Barrow Hall i byggnader som av kommunförvaltningen bedömdes vara i dåligt skick. Inför nybyggnationen tog man därför stor hänsyn till att designen skulle fungera väl och begränsa framtida underhållskostnader. VIVIX fasadskivor är mycket hållbara och erbjuder en ventilerad fasadlösning som är lätt att rengöra och samtidigt bibehåller sin utseende oavsett väder, vind eller UV-strålning. Eftersom materialet har låg vikt och är lätt att hantera kan det vid behov bytas ut utan att skolans verksamhet störs i någon större utsträckning.

Ellis Williams Architects

Det saknas stöd för den webbläsare du använder och vissa funktioner kanske inte fungerar som de ska. Vänligen uppgradera till en modern webbläsare, som Chrome, Edge, Firefox eller Safari.