LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

System oceny budownictwa ekologicznego

LEED, system oceny budynków pod względem ekologicznym, stworzyła amerykańska organizacja Green Building Council (GBC). Ocenia on działania podjęte w kierunku konstrukcji bardziej ekologicznego budynku. System oceny LEED bierze pod uwagę działania podtrzymujące równowagę środowiskową, takie jak: wykorzystanie ekologicznych surowców, konserwacja surowców nieekologicznych oraz zmniejszanie zanieczyszczenia.

Przyznawanie punktów LEED

Laminaty Formica® nakładane są jako ozdobne powierzchnie na elewacje, gabloty, meble oraz inne produkty wyposażeniowe, ścianki, blaty kuchenne, itp. Jako materiały uzupełniające, laminaty Formica mogą wliczać się do punktacji w systemie oceny LEED dla certyfikatów budowlanych:

 • MR 4 Zawartość surowców wtórnych wg. normy ISO 14021.
 • MR 5 Regionalne materiały, opcja 1 w Systemie Oceny Przestrzeni Komercyjnych.
 • MR 6 Materiały gotowe do ponownego użycia.
 • MR 7 FSC Chain of Custody - certyfikat kontroli pochodzenia produktu.
 • IEQ 4.1 i 4.4 Materiały niskoemisyjne, substancje klejące.
 • IEQ 4.5 Materiały niskoemisyjne, systemy meblowe i miejsca siedzące wg certyfikatu GREENGUARD.

Specyfikacja LEED

Specyfikacja LEED do pobrania:

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.usgbc.org/LEED.

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)

BREEAM to główna metoda oceny stopnia przyjazności danych budynków wobec środowiska. Odkąd wprowadzono system BREEAM w 1990 roku, certyfikaty otrzymało już 200 tys. budynków, a kolejne milion zarejestrowało się w celu poddania się ocenie.

System BREEAM wyznacza standardy działań w zakresie ekologicznego projektowania, budowy i wykorzystania budynków. Stał się on jedną z najbardziej wszechstronnych i powszechnie rozpoznawanych metod sprawdzania funcjonowania budynku pod względem ekologicznym.

System oceny BREEAM stosuje uznane metody sprawdzające, zgodne z określonymi standardami, w celu oceny specyfikacji technicznej budynku, jego projektu, konstrukcji i funkcji. Pomiary obejmują szeroki zakres kategorii i kryteriów, od energii po ekologię. Włączono w nie zagadnienia związane z użyciem energii i wody, ze środowiskiem wewnętrznym (zdrowie i dobre samopoczucie), z zanieczyszczeniem, transportem, materiałami, odpadami, procesami dotyczącymi ekologii i zarządzania.

Certyfikowana ocena BREEAM wykonywana jest przez licencjonowaną organizację, z pomocą przeszkolonych ekspertów, którzy zostali zaakceptowani na podstawie programu akredytowanych rzeczoznawców UKAS (Brytyjski Urząd Akredytacyjny - ang. United Kingdom Accreditation Service) i ocenia budynek w różnych okresach jego eksploatacji. To informuje klientów, budowniczych i deweloperów o:

 • Rozpoznaniu rynku dla budynków o małym wpływie na środowisko. 
 • Gwarancji, że budynek został przetestowany pod względem przyjazności środowisku.
 • Aspiracjach do znalezienia innowacyjnych rozwiązań, które zmniejszają wpływ na środowisko.
 • Kryteriach wyżyszych niż rozporządzenia.
 • O systemie pomagającym zmniejszyć koszty eksploatacji i ulepszyć środowisko życia pracy i życia.
 • O standardzie, który udowadnia postęp w kierunku wyznaczania zbiorowych i organizacyjnych celów związanych z ochroną środowiska. 

Przyznawanie punktacji BREEAM

Laminaty Formica® nakładane są jako ozdobne powierzchnie na elewacje, gabloty, meble oraz inne produkty wyposażeniowe, ścianki, blaty kuchenne, itp. Jako materiały uzupełniające, laminaty Formica mogą liczyć się jako punkty w systemie oceny BREEAM dla certyfikatów budowlanych:

Korzystasz z nieobsługiwanej przeglądarki, przez co niektóre funkcje mogą nie działać poprawnie. Prosimy skorzystać z aktualnej przeglądarki jak Chrome, Edge, Firefox lub Safari.