Ocena cyklu życia (LCA)

Aby rozwijać swoje ekologiczne koncepcje, Formica Group przeprowadziła ocenę cyklu życia (LCA) na najważniejszych produktach. Miało to na celu zbadanie wpływu produktów na energię, wodę, odpady i gazy cieplarniane w całym cyklu ich życia.

Zbadane zostały wszystkie etapy produkcji; od pozyskiwania surowców po obróbkę, produkcję, dystrybucję, użycie oraz pozbywanie się odpadów bądź recykling. Jesteśmy zdeterminowani, by pracować nad zmniejszaniem szkodliwego wpływu na środowisko w obrębie zakładów produkcyjnych oraz ze swoim łańcuchem dostawców i z przewoźnikami.

LCA pomaga firmie Formica Group w podejmowaniu świadomych decyzji o ulepszaniu swoich procesów i produktów z perspektywy ochrony środowiska.

Analiza cyklu życia produktu

LCA to metoda używana w celu pomiaru całkowitego wpływu produktu na środowisko, od początku do końca. Dane dotyczą całego życia produktu życia produktu, od produkcji, od produkcji surowców oraz przewóz do zakładów produkcyjnych i centrów dystrybucji Formica Group, po produkcję, dalszy przewóz do punktów sprzedaży i usuwanie produktów.

Wpływ analizy LCA na produkty Formica®

Formica Group wykorzystuje dane LCA jako punkt odniesienia w opracowywaniu nowych produktów i gwarancję, że wpływ produktu na środowisko został w pełni zrozumiany. Formica Group potrafi również inteligentnie zidentyfikować szkodliwie wpływające na środowisko "punkty zapalne" w życiu produktu, nawet jeśli odnoszą się one do sprowadzania surowców. Dzięki całkowitej wiedzy o wpływie produktów na środowisko, firma może pracować nad ulepszeniem swoich działań w zakresie ochrony środowiska. Formica Group to pierwszy producent laminatów, który przeprowadził kompleksową, niestandardową ocena cyklu życia, zbierającą dane ze wszystkich aspektów łańcucha dostaw i procesów produkcyjnych.

Status LCA

Formica Group przeprowadziła analizę LCA na swoich najważniejszych produktach:

 • laminacie wysokociśnieniowym (HPL).
 • laminacie (CPL).
 • laminatach kompaktowych.
 • blatach.

Kryteria oceny wpływu na środowisko wyszczególnione w LCA skupiały się na:

 • zużyciu energii.
 • emisji gazów cieplarnianych (Greenhouse Gas Emissions).
 • wpływie na ocenę budynków pod względem ekologicznym (programy LEED, BREEAM itp.)
 • wodzie.

Formica Group, razem ze swoim łańcuchem dostawców, opracowała program mający na celu zmniejszenie wszelkiego, nawet najmniejszego, szkodliwego wpływu na środowisko. W skład postanowień firmy Formica Group wchodzą:

 • Zmniejszenie energii wykorzystywanej w pełnym procesie produkcyjnym, w tym wszelkie działania w łańcuchu dostaw i w późniejszych etapach.
 • Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 5% we wszystkich zakładach produkcyjnych w Europie, Ameryce Północnej i Azji.
 • Ograniczenie zużycia wody podczas całego procesu wytwarzania produktu.
 • Zmniejszenie ilości odprowadzanych odpadów oraz poszerzenie działań w kierunku recyklingu większej ilości odpadów.

Przyszłe Działania Związane Z LCA

Formica Group opracowuje rozsądne programy mające na celu ochronę środowiska, w szczególności zaś zależy na zmniejszeniu szkodliwego wpływu swoich działań na środowisko. Formica zobowiązuje się:

 • Wzmacniać zaangażowanie firmy, dając przykład innym w ochronę środowiska.
 • Współpracować z łańcuchem dostawców w celu zwiększenia ilości surowców wtórnych i ekologicznych materiałów zawartych w surowcach, czyniąc obowiązkowym używanie drewna z lasów, gdzie prowadzona jest odpowiedzialna gospodarka leśna.
 • Stale redukować emisję lotnych związków organicznych w zakładach produkcyjnych i poprzez produkty, co zostało określone w certyfikacie Greenguard.
 • Ograniczać zużycie energii w zakładach produkcyjnych i podczas eksploatacji produktów.
 • Redukować emisję związków węgla nie tylko poprzez ograniczenie zużycia energii, ale także poprzez znajdowanie źródeł energii odnawialnej dla wszystkich procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych.
 • Przeprowadzać okresową ocenę cyklu życia LCA w celu dokładnej i stałej kontroli postępu w ograniczaniu szkodliwego wpływu na środowisko.

Korzystasz z nieobsługiwanej przeglądarki, przez co niektóre funkcje mogą nie działać poprawnie. Prosimy skorzystać z aktualnej przeglądarki jak Chrome, Edge, Firefox lub Safari.