Environmental Management Systems

Systemy zarządzania środowiskowego

Formica Group angażuje się na drodze do zrównoważonego rozwoju poprzez zarządzanie surowcami, odpadami i energią.

W każdym z naszych obiektów wprowadzony został plan zrównoważonego rozwoju, mający na celu stałe zmniejszanie naszego wpływu na środowisko.

Zarządzanie odpadami

Odpady laminatowe
Formica Group używa odpadów laminatowych jako materiału do pakowania, zmniejszając tym samym ilość wytwarzanych odpadów.

Odpady metalowe
Formica Group recyklinguje odpady metalowe wytwarzane przez działy serwisowe.

Oleje hydrauliczne
Formica Group zbiera oleje hydrauliczne używane przy tłoczniach i przenosi je do zamkniętych systemów filtracyjnych, dzięki którym mogą być one ponownie wykorzystane.

Opakowanie
Opakowanie używane przy wysyłce laminatów Formica produkowane jest z tworzyw wtórnych. Nadaje się ono również do ponownego użycia, recyklingu i biodegradacji.

Recykling papieru
Nienadający się do użytku papier, tekturowe opakowania, opakowania rolek papieru i puste rolki są recyklingowane.

Zarządzanie energią

Systemy zamknięte i systemy wysokociśnieniowe z gorącą wodą
Systemy zamknięte i systemy wysokociśnieniowe z gorącą wodą używane są w fabrykach w celu skutecznego zatrzymywania ciepła dla produkcyjnych procesów tłoczenia.

Oświetlenie
Energooszczędne lampy zainstalowane zostały we wszystkich zakładach produkcyjnych w Europie, a w celu oszczędzania energii w biurach firmy używane są systemy oświetleniowe z automatycznym czujnikiem.

Regeneracyjny utleniacz termiczny
W celu ograniczenia emisji lotnych substancji organicznych, Formica instaluje w fabrykach regeneracyjne utleniacze termiczne.

Kontrola emisji
Formica Group kontroluje w swoich zakładach produkcyjnych emisję cząsteczek stałych za pomocą urządzeń sterujących o 99% skuteczności. Ponadto Formica Group zastąpiła żywice fenolowe na bazie rozpuszczalników żywicami fenolowymi na bazie wody, czym w dużym stopniu zmniejsza emisję lotnych substancji organicznych.

Korzystasz z nieobsługiwanej przeglądarki, przez co niektóre funkcje mogą nie działać poprawnie. Prosimy skorzystać z aktualnej przeglądarki jak Chrome, Edge, Firefox lub Safari.