Corporate Commitment

Zaangażowanie firmy

Jako światowy lider w projektowaniu, wytwarzaniu i dystrybucji innowacyjnych produktów powierzchniowych, jesteśmy zobowiązani do kierowania się dobrem środowiska. 

Formica Group, jako odpowiedzialny członek globalnej społeczności, wprowadziła liczne programy dotyczące ochrony środowiska odzwierciedlające przekonanie, że dobre intencje i ambitne cele muszą być potwierdzone odpowiednim działaniem.

Firma bezustannie opracowuje strategie umożliwiające podtrzymanie środowiska naturalnego:

  • Ogranicza zużycie energii przez cały okres ekspoatacji produktów.
  • Zmniejsza emisję dwutlenku węgla poprzez znajdowanie odnawialnych źródeł energii, opracowywanie technologii wytwarzania energii z odpadów oraz oszczędzających paliwo tras przewożenia produktów.
  • Współpracuje z dostawcami w celu zwiększenia w produktach ilości tworzyw wtórnych i materiałów przyjaznych środowisku, czyniąc tym samym obowiązkowym użycie drewna z lasów, gdzie prowadzona jest odpowiedzialna gospodarka leśna.

Zaangażowanie firmy w ochronę środowiska przykładem ala innych

Firma Formica Group zobowiązana jest do podtrzymania swojej długoterminowej rentowności poprzez zmniejszanie swojego szkodliwego oddziaływania na środowisko. Firma wprowadziła szeroką gamę strategii z zamiarem wsparcia swoich celów związanych z podtrzymaniem środowiska naturalnego, w tym: wykorzystywanie tworzyw wtórnych jako materiałów surowych i paliwowych, korzystanie z odnawialnych źródeł energii, a w szczególności z biomasy, jak również wprowadzanie nowych technologii energooszczędnych.

Firma stara się podtrzymać środowisko naturalne poprzez:

  • Wykonywanie usług i wytwarzanie produktów, które w budynkach klientów i instytucjach będą bardziej energooszczędne.
  • Wyeliminowanie bądź zmniejszenie ilości odpadów powstających w wyniku procesu produkcyjnego, wykonywanych usług i w budynkach pracowniczych.
  • Opracowanie i wprowadzenie ekonomicznych i energooszczędnych rozwiązań w firmie.

Rządowe przepisy dotyczące ochrony środowiska

Zakłady produkcyjne Formica Group na całym świecie funkcjonują zgodnie z odpowiednimi lokalnymi, regionalnymi i państwowymi przepisami dotyczącymi rodzajów emitowanych gazów, poziomu hałasu, odprowadzania wody oraz wydalania płynnych i stałych odpadów.

Zasady pro-ekologiczne w praktyce

Manitoba Maple

LCA

Ocena wpływu na środowisko. 
Delano Oak

DZIAŁANIA

Zarządzanie surowcami, odpadami i energią. 
sustainability-f8848-blackened-legno-350x300

REDUKCJE WĘGLA

Cele ograniczajaç emisję


Surowce i recykling

Formica Group dostrzega ekonomiczne i ekologiczne korzyści wynikające z oszczędnego użycia tworzyw wtórnych i surowców. Kilka zakładów Formica Group recyklinguje odpady w celu uzyskania surowych materiałów bądź zastępczych źródeł energii.

Resources and Recycling 920x600

Korzystasz z nieobsługiwanej przeglądarki, przez co niektóre funkcje mogą nie działać poprawnie. Prosimy skorzystać z aktualnej przeglądarki jak Chrome, Edge, Firefox lub Safari.