Carbon Reduction

Redukcja emisji CO2

Formica Group wyznaczyła sobie za cel redukcję emisji dwutlenku węgla wydobywającego się podczas produkcji, przewozu i innych czynności produkcyjnych, które przyczyniają się do powstawania gazów cieplarnianych. 

Czym jest emisja dwutlenku węgla?

W celu wytworzenia energii, zakłady używają paliw kopalnych. Wytworzony w ten sposób CO2 wypuszczony jest do atmosfery, przy czym wiadome jest, że wchłaniają go rośliny i drzewa w ramach naturalnego obiegu węgla w przyrodzie. Jednak w przemyśle produkuje się więcej CO2 niż mogą wchłonąć rośliny.

Efektem CO2 w atmosferze jest ocieplenie klimatu. Formica Group stara się zredukować swoje emisje dwutlenku węgla, a tym samym mieć mniejszy wpływ na globalne ocieplenie przez stosowanie energooszczędnych procesów.

Produkty Formica, emisje gazów oraz energia

Formica Group wie, że ograniczenie zależności od paliw kopalnych to ekonomiczna i ekologiczna konieczność. Odpowiedzialnością całej firmy jest szukanie i badanie odnawialnych źródeł energii, które w bardzo małym stopniu przyczyniają się do emisji dwutlenku węgla i mogą niemalże w całości zastąpić paliwa kopalne.

Formica Group, dzięki przeprowadzeniu na wszystkich swoich produktach szczegółowej i kompleksowej oceny Life Cycle Analysis (Ocena Cyklu Życia), w pełni zdaje sobie sprawę z rzeczywistej ilości energii, potrzebnej do wytworzenia wszystkich produktów i elementów. Ta informacja pozwala firmie na wyznaczenie celów dotyczących zarówno ograniczenia zużywania energii, jak i redukcji emisji dwutlenku węgla. Nasi partnerzy w łańcuchu dostawców również przekazali nam dane o swoim zużyciu energii.

Obecna pozycja i działalność

Formica Group zobowiązała się zredukować swoją emisję dwutlenku węgla. Firma stale wprowadza systemy mające na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla przy procesach produkcyjnych we wszystkich zakładach w Ameryce Północnej, Europie i Azji. Tego typu strategie tworzą globalny program redukcji rocznego śladu węglowego firmy.

Formica Group, razem z innymi wiodącymi firmami na świecie, które starają się rozgłaszać, rozumieć i zmniejszać potencjalne efekty emisji CO2, jest członkiem projektu Carbon Disclosure (Ujawnienie śladu węglowego).

Obecnie stosowane strategie:

  • Systemy grzewcze z układem zamkniętym oszczędzające ciepłą wodę.
  • Używanie biomasy wytwarzającej energię.
  • Zaawansowane systemy kontroli bojlerów zwiększające ciepło spalania i ograniczające zużycie energii.
  • Energooszczędne sprężarki.
  • Energooszczędne silniki.
  • Energooszczędne systemy oświetlające.
  • Opracowywanie efektywnych tras dostarczania towarów zmniejszających zużycie paliwa.
  • Opracowywanie dalszych sposobów na użycie surowców wtórnych.

Formica Group ustaliła cele dotyczące redukcji wydalania nieczystości, które mówią o zmniejszeniu ilości wyrzucanego papieru i innych odpadów, które wysyłane są do składowisk (składowiska produkują gazy cieplarniane). Dalsze informacje na temat próby ochrony środowiska i produkcji można znaleźć tutaj.Korzystasz z nieobsługiwanej przeglądarki, przez co niektóre funkcje mogą nie działać poprawnie. Prosimy skorzystać z aktualnej przeglądarki jak Chrome, Edge, Firefox lub Safari.