Formica Group Website Privacy Kennisgeving

Formica Group Website Privacy Kennisgeving

Met ingang van 24 mei 2018

Formica Group respecteert de privacy van bezoekers van haar websites en andere personen wier persoonlijke informatie wij gebruiken.

Deze Privacy kennisgeving van de Formica Group ("Privacy kennisgeving") beschrijft de privacyprocedures van Formica Group, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en bedrijven - die hier worden genoemd en die elk een onafhankelijke verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zijn ("Formica", "ons" of "wij").

Wij verstrekken deze Privacy kennisgeving, om aan te tonen dat wij ons inzetten om uw privacy te beschermen. Wij behouden ons het recht voor om de Privacy kennisgeving op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bezoeken en de dan geldende versie te bekijken.

Als u vragen of bedenkingen heeft met betrekking tot deze Privacy kennisgeving, kunt u gebruik maken van het onderstaande gedeelte "neem contact met ons op".

Snelkoppelingen

Wij raden u aan deze Privacy kennisgeving volledig te lezen om er zeker van te zijn dat u volledig op de hoogte bent. Als u echter alleen toegang wilt tot een bepaald gedeelte van deze Privacy kennisgeving, dan kunt u op de betreffende link hieronder klikken om naar dat gedeelte te gaan.

De informatie verzameld door Formica
   A) Informatie die u vrijwillig verstrekt
   B) Informatie die we automatisch verzamelen
   C) Informatie die we van derden hebben verkregen
De manier waarop Formica uw informatie gebruikt
Met wie deelt Formica uw persoonlijke informatie
Veiligheid
Bewaren van gegevens
Uw privacyrechten en keuzes
Kinderen
Toepassingen derden
Verzending van persoonlijke identificatiegegevens buiten de European Economic Area (EEA)
Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens betreffende individuen uit de EEA
Neem contact met ons op

De informatie die door Formica verzameld wordt

Persoonlijke informatie betekent informatie die u identificeert of ons in staat stelt om contact met u op te nemen, zoals uw naam of e-mailadres. De persoonlijke informatie die wij over u kunnen verzamelen, valt in grote lijnen onder de volgende categorieën:

A) Informatie die u vrijwillig verstrekt

Bepaalde delen van onze website kunnen u vragen om vrijwillig persoonlijke informatie te verstrekken: wij kunnen u bijvoorbeeld vragen om uw contactgegevens te verstrekken om u te abonneren op marketingcommunicatie van ons, en/of om vragen aan ons te stellen. We kunnen u ook om feedback vragen of commentaar te geven die we op onze website of in ander promotiemateriaal kunnen weergeven, met uw toestemming. De persoonlijke informatie die u gevraagd wordt te verstrekken, en de redenen waarom u gevraagd wordt deze te verstrekken, zullen u duidelijk worden gemaakt op het moment dat wij u vragen om uw persoonlijke informatie te verstrekken.

Meer Informatie:

Wij kunnen persoonlijke informatie verzamelen en opslaan, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer om vragen te beantwoorden, en om bestellingen of verzoeken te verwerken of uit te voeren. Wij kunnen deze informatie gebruiken om goederen en diensten te leveren waar u om vraagt en om u te informeren over aanvullende goederen en diensten waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn. Wij gebruiken deze informatie ook om uw ervaring met het gebruik van onze website aan te passen.

We kunnen ook transactie- en ervaringsinformatie bewaren, zoals informatie over uw transacties met ons, evenals informatie over onze communicatie met u. Voorbeelden hiervan zijn uw accountgeschiedenis, verzoeken om informatie en onze antwoorden. We kunnen gebruikersinformatie die we verzamelen vergelijken met andere gegevens uit andere bronnen om ons bedrijf uit te voeren en om onze goederen en diensten te leveren en om advertenties en promoties effectiever uit te voeren.

Voor bestellingen van producten of diensten kan Formica aanvullende informatie nodig hebben om uw bestelling of verzoek te verwerken of uit te voeren. Tenzij anders vermeld in deze Privacy kennisgeving, zal Formica uw persoonlijke informatie niet delen met derden zonder uw toestemming, tenzij anders noodzakelijk om (i) uw bestelling te verwerken of uit te voeren, (ii) uw verzoek te beantwoorden of uw vragen te beantwoorden, of (iii) te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, een gerechtelijk bevel of andere juridische procedures.

Formica kan gebruik maken van één of meerdere derde partijen die betalingen verwerken om het bestellen en betalen van producten te vergemakkelijken. Formica mag uw persoonlijke gegevens niet verzamelen wanneer u de betaling via één van deze verwerkers regelt. Deze informatie wordt verzameld, opgeslagen en verwerkt door de derde partij die de betaling verwerkt. Wij zullen redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat derden die betalingsverwerkers uw persoonlijke gegevens beschermen in overeenstemming met deze Privacy kennisgeving. Wij zullen op de website bekendmaken wanneer u gebruik maakt van de diensten van een derde partij betalingsverwerker.

Wij kunnen u op andere momenten om persoonlijk identificeerbare informatie vragen, bijvoorbeeld als en wanneer u met ons communiceert, of vragen dat wij met u communiceren.

B) Informatie die we automatisch verzamelen

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij bepaalde informatie automatisch van uw apparaat verzamelen. In sommige landen, waaronder landen in de Europese Unie en/of de European Economic Area (“EU/EEA”), kan deze informatie worden beschouwd als persoonlijke informatie onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

De informatie die we automatisch verzamelen, kan met name informatie omvatten zoals uw IP-adres, apparaattype, unieke apparaat identificatienummers, browsertype, brede geografische locatie (bijv. land of stad) en andere technische informatie. We kunnen ook informatie verzamelen over de interactie tussen uw apparaat en onze website, inclusief de pagina's die u hebt bezocht en de links waarop u hebt geklikt.

Het verzamelen van deze informatie stelt ons in staat om beter te begrijpen welke bezoekers naar onze website komen, waar ze vandaan komen en welke inhoud op onze website voor hen van belang is. Wij gebruiken deze informatie voor onze interne analytische doeleinden en om de kwaliteit en relevantie van onze website voor onze bezoekers te verbeteren.

Een deel van deze informatie kan worden verzameld met behulp van cookies en soortgelijke traceertechnologie, zoals verder uitgelegd in onze Cookies Kennisgeving.

C) Informatie die we verkrijgen van derden

Af en toe kunnen wij persoonlijke informatie over u ontvangen van derden (inclusief bedrijven die marketing lead informatie verstrekken), maar alleen wanneer wij hebben gecontroleerd of deze derden uw toestemming hebben of anderszins wettelijk zijn toegestaan of verplicht zijn om uw persoonlijke informatie aan ons bekend te maken.

De soorten informatie die wij van derden verzamelen zijn onder andere uw naam en contactgegevens en wij gebruiken de informatie die wij van deze derden ontvangen om u informatie te verstrekken over onze producten en diensten, onze inzichten in de sector en andere direct marketing doeleinden.

Hoe Gebruikt Formica Uw Informatie

Wij gebruiken de over u verzamelde informatie om verschillende redenen, waaronder de volgende doeleinden, waar van toepassing:

 • Om op uw verzoeken te reageren of u de door u gevraagde informatie te verstrekken.
 • Om met u te communiceren over updates van de diensten van Formica.
 • Om de diensten te leveren, te ondersteunen, te personaliseren, te onderhouden en te verbeteren.
 • Om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten, overeenkomsten en beleidslijnen en deze af te dwingen.
 • Het voorkomen, opsporen, identificeren, onderzoeken, onderzoeken, reageren en beschermen tegen mogelijke of daadwerkelijke claims, aansprakelijkheden, verboden gedrag en criminele activiteiten.
 • Om bedrijven of websites van derden waarmee wij verbonden zijn toe te staan, die producten of diensten aan u kunnen verkopen of leveren via of in verband met de diensten (alleen of samen met ons).
 • Voor andere zakelijke doeleinden zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze diensten en het verbeteren, aanpassen en verbeteren van onze functies, producten en diensten.
 • Om andere activiteiten uit te voeren in overeenstemming met deze Privacy kennisgeving.

Meer Informatie:

Als u een verzoek om producten of diensten plaatst, gebruiken we informatie om uw bestelling te verzenden. Als de producten of diensten afkomstig zijn van een retailpartner, kunnen wij uw relevante informatie aan die retailpartner verstrekken ten behoeve van de transactie.

Wij vertrouwen op derden voor belangrijke aspecten van onze activiteiten, zodat wij uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres en accountgegevens, aan deze derden zullen verstrekken zodat zij hun werk kunnen doen, zoals dienstverleners, financiële dienstverleners en marketingbedrijven die ons helpen onze producten op de markt te brengen. Wij zullen passende maatregelen nemen om uw informatie in deze omstandigheden te beschermen. Deze derden kunnen ook hun eigen privacy beleid hebben, maar mogen de gegevens niet voor hun eigen doeleinden gebruiken.

We kunnen de informatie die we over u verzamelen ook delen met derden, waaronder detailhandelaren, creditcarduitgevers en -verwerkers, banken en andere financiële instellingen en overheidsinstanties.

Tijdens de gebruikelijke bedrijfsvoering kan Formica uw informatie binnen de Formica Group delen als dat nodig is om uw accounts of bestellingen die u bij ons plaatst te onderhouden en voor de andere hierboven uiteengezette doeleinden.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om onze marketing- en promotieactiviteiten te verbeteren, om het gebruik van de website statistisch te analyseren, om onze inhoud en ons productaanbod te verbeteren en om de inhoud, lay-out en diensten van onze website aan te passen.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u informatie te verstrekken die in sommige gevallen gericht is op uw interesses. Wij kunnen u vragen om vrijwillig aanvullende informatie te verstrekken met betrekking tot uw persoonlijke of zakelijke interesses, ervaring of verzoeken, die wij kunnen gebruiken om onze service voor u aan te passen.

Wij kunnen uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer gebruiken om contact met u op te nemen met betrekking tot administratieve kennisgevingen, nieuwe productaanbiedingen en mededelingen die relevant zijn voor onze producten en diensten. Als u deze mededelingen niet wenst te ontvangen, neem dan contact met ons op zoals hieronder aangegeven in deze Privacy kennisgeving.

We kunnen informatie ook gebruiken of openbaar maken om geschillen op te lossen, problemen te onderzoeken of onze Gebruiksvoorwaarden of koopovereenkomsten af te dwingen. Soms kunnen we de status of activiteit van meerdere gebruikers bekijken om dit te doen. We kunnen informatie openbaar maken of toegang krijgen tot informatie wanneer we te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist of wanneer we dit anderszins noodzakelijk achten om de service te behouden en onze producten en diensten te verbeteren.

Met wie deelt Formica uw Persoonlijke Informatie

Wij kunnen uw persoonlijke informatie doorgeven aan de volgende categorieën van ontvangers:

 • Gelieerde bedrijven. We kunnen persoonlijke informatie delen met bedrijven die met ons verbonden zijn (bijvoorbeeld bedrijven die de controle hebben, onder controle staan van of onder gemeenschappelijke controle staan met ons). We kunnen ook informatie die is verzameld delen tussen websites die wij, of onze gelieerde ondernemingen, controleren.
 • Service Providers. Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met bedrijven die diensten voor ons verrichten, zoals het uitvoeren van bestellingen, het bezorgen van pakketten, het verzenden van post en e-mails, het analyseren van klantgegevens, het verlenen van marketingondersteuning, het onderzoeken van frauduleuze activiteiten, het uitvoeren van klantenonderzoeken en het verlenen van klantenservice.
 • Behavioral Adverteerders. Wij kunnen toestaan dat derde partijen behavioral adverteerders technologie gebruiken om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze website, zodat zij reclame kunnen maken over producten en diensten die zijn afgestemd op uw interesse. Deze reclame kan op onze website of op andere websites verschijnen.
 • Potentiële kopers. Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen als wij ons bedrijf of een deel daarvan verkopen, al onze bedrijfsmiddelen of een deel daarvan verkopen, of anderszins betrokken zijn bij een fusie of bedrijfsovername.
 • Alle andere partijen om te voldoen aan een wettelijke verplichting; om de wettelijke rechten van (of anderszins deel te nemen aan een juridisch proces met betrekking tot) ons bedrijf, onze werknemers, onze agenten, onze klanten en onze filialen te beschermen, om de veiligheid en beveiliging van onze bezoekers te beschermen of om te beschermen tegen fraude; of met uw toestemming.

Beveiliging

Wij maken gebruik van aanvaardbare en actuele beveiligingsmethoden om ongeautoriseerde toegang te voorkomen, de juistheid van gegevens te handhaven en een correct gebruik van informatie te waarborgen. Wij maken gebruik van aanvaardbare en actuele beveiligingsmethoden om ongeautoriseerde toegang te voorkomen, de juistheid van gegevens te handhaven en een correct gebruik van informatie te waarborgen.

Wanneer u een account bij ons aanmaakt via deze website, worden uw accountgegevens en profiel met een wachtwoord beschermd. Het wordt aanbevolen dat u uw wachtwoord aan niemand bekendmaakt. Ons personeel zal u nooit om uw wachtwoord vragen per telefoon of in een e-mail. Vergeet niet uit te loggen uit uw account en uw browservenster te sluiten wanneer u klaar bent met uw sessie. Dit is om ervoor te zorgen dat anderen geen toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens en correspondentie als u een computer met iemand anders deelt of een computer gebruikt op een openbare plaats waar anderen er toegang toe kunnen hebben.

Wanneer u vrijwillig persoonlijke informatie online bekendmaakt, bijvoorbeeld op forums, via e-mail of in chatruimtes, kan deze informatie door anderen worden verzameld en gebruikt. Geen enkele gegevenstransmissie via het internet of een draadloos netwerk kan worden gegarandeerd perfect veilig zijn. Als gevolg hiervan kunnen wij, hoewel wij uw persoonlijke informatie proberen te beschermen, de veiligheid van de informatie die u ons stuurt niet garanderen, en doet u dit op eigen risico.

Bewaren van gegevens

We bewaren persoonlijke informatie die we van u verzamelen wanneer we een permanente legitieme zakelijke noodzaak hebben om dit te doen of om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten.

Indien wij geen legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, zullen wij deze verwijderen of anonimiseren of, indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke informatie is opgeslagen in back-up archieven), dan zullen wij uw persoonlijke informatie veilig opslaan en isoleren van elke verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

Uw privacyrechten en keuzes

U kunt toegang krijgen tot de informatie die wij online verzamelen en onderhouden door middel van normale updatemethoden. Om deze informatie bij te werken, te corrigeren of te verwijderen, kunt u contact opnemen met [email protected].

Aanvullend op het bovenstaande kunt u de volgende rechten op het gebied van gegevensbescherming hebben:

 • Als u uw persoonlijke gegevens wenst in te zien, te corrigeren, bij te werken of te laten verwijderen, kunt u dit te allen tijde doen door hier contact met ons op te nemen.
 • Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, ons vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of om de overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens te verzoeken. Ook hier kunt u deze rechten uitoefenen door hier contact met ons op te nemen.
 • U heeft te allen tijde het recht om u af te melden voor marketingcommunicatie die wij u sturen. U kunt dit recht uitoefenen door te klikken op de link "unsubscribe" of "opt-out" in de marketing e-mails die wij u sturen. Als u zich wilt afmelden voor andere vormen van marketing (zoals postmarketing of telemarketing), neem dan hier contact met ons op.
 • Ook als wij uw persoonlijke gegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die we voorafgaand aan uw intrekking hebben uitgevoerd, noch op de verwerking van uw persoonlijke informatie die wordt uitgevoerd op basis van wettelijke verwerkingsgronden anders dan toestemming.
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

Wij reageren op alle verzoeken die wij ontvangen van personen die hun rechten op het gebied van gegevensbescherming willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Kinderen

Onze website is niet bedoeld voor kinderen onder de 16 jaar en we hebben geen manier om de leeftijd van personen die onze website bezoeken te onderscheiden, en daarom voeren we dezelfde Privacy kennisgeving voor personen van alle leeftijden uit. Als een kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt zonder toestemming van de ouders of voogd, moet de ouder of voogd contact met ons opnemen om de informatie te verwijderen.

Toepassingen Derden

Het privacy beleid van een adverteerder, betalingsverwerker of serviceprovider waarmee u via onze site contact kunt opnemen, kan afwijken van de Privacy kennisgeving. Wij raden u aan dit beleid te lezen voordat u op het aanbod reageert of met die partij zakendoet.

Het versturen van persoonlijke identificatiegegevens buiten de European Economic Area (EEA)

Aangezien Formica een multinationale groep van bedrijven is, zijn er gevallen waarin uw persoonlijke gegevens buiten de EEA kunnen worden doorgegeven of gedeeld. Uw persoonlijke informatie kan worden verzonden of gedeeld buiten de EEA voor verschillende doeleinden, waaronder, maar niet beperkt tot, de hierboven beschreven doeleinden.

Wanneer door Formica persoonsgegevens buiten de EEA worden verzonden, neemt Formica redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de overdracht van dergelijke persoonsgegevens veilig is en dat er voldoende waarborgen worden ingebouwd om ervoor te zorgen dat deze gegevens veilig worden verwerkt wanneer zij buiten de EEA worden bewaard. Indien u meer informatie wenst over deze adequate veiligheidsmaatregelen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in het onderstaande gedeelte.

Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot EEA-onderdanen

Als u een bezoeker uit de EEA bent, zal onze wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van de hierboven beschreven persoonlijke informatie afhangen van de betreffende persoonlijke informatie en de specifieke context waarin wij deze verzamelen.

Echter, wij zullen normaal gesproken alleen persoonlijke informatie van u verzamelen wanneer wij uw toestemming hebben om dit te doen, wanneer wij de persoonlijke informatie nodig hebben om een contract met u uit te voeren of wanneer de verwerking in ons rechtmatig belang is en niet wordt overtroffen door uw belangen op het gebied van gegevensbescherming of fundamentele rechten en vrijheden.

Als u vragen heeft over of meer informatie nodig heeft over de wettelijke basis waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, neem dan contact met ons op.

Neem contact met ons op

Als u vragen of zorgen heeft over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met [email protected].

U gebruikt een niet-ondersteunde browser en sommige functies werken mogelijk niet goed. U kunt upgraden naar een moderne browser, zoals Chrome, Edge, Firefox of Safari.