REACH

Formica Group is lid geworden van REACHready en onze producten voldoen aan de REACH-regelgeving.

Wat is REACH?

De REACH-regelgeving (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen) is nu van kracht. Het is belangrijk dat alle producten, importeurs en gebruikers van chemische stoffen zich voorbereid hebben en zich bewust zijn van de impact. REACH wordt gereguleerd en opgevolgd door het European Chemicals Agency (ECHA) en biedt een regelgevend kader om de markt van Europese chemicaliën te controleren, met name:

 • Hoeveel stoffen geproduceerd worden.
 • Welke stoffen geproduceerd worden.
 • Welke stoffen gebruikt worden.

Wat is het Hoofddoel van REACH?

 • Opvolgen hoe de productie en het gebruik van chemische stoffen de gezondheid en het milieu in de Europese Unie beïnvloeden. REACH kan verzoeken om de output van een bepaalde chemische stof te beperken of helemaal stop te zetten.
 • Verandering en innovatie aanmoedigen in de chemische ontwikkeling van producten, zodat ze milieu- en gebruiksvriendelijker worden.
 • Testen op dieren beperken.

Beleidsverklaring van het Bedrijf

Download REACH statement

Formica Group en REACH: Taken en Verplichtingen

Taken

In wetgeving worden onze rollen geclassificeerd als:

 • Downstreamgebruiker van chemische stoffen.
 • Eindgebruiker van chemische stoffen.
 • Fabrikant van producten.
Verplichtingen

1. Communicatie met leveranciers verzorgen

 • Contact onderhouden met leveranciers om te garanderen dat aangekochte chemische stoffen geregistreerd, geëvalueerd en geautoriseerd zijn voor gebruik.
 • Een database aanmaken die bijhoudt of leveranciers aan de vereisten voldoen.
 • Veiligheidsgegevens aanvragen wanneer chemische stoffen aangekocht worden.

2. Toeleveringsketen evalueren en waarborgen

 • Regelmatig de database voor leveranciers evalueren.
 • Chemische stoffen aankopen van leveranciers die de REACH-regelgeving respecteren.
 • Met alle partners in de toeleveringsketen communiceren.

3. Veiligheidsgegevens en etiketinformatie nakijken

 • Inkomende gegevens: regelmatig veiligheidsgegevens van leveranciers verzamelen en controleren.
 • Uitgaande gegevens: steeds recente en gedetailleerde technische en veiligheidsgegevens bezorgen aan onze klanten.

4. Hogedruklaminaat geclassificeerd als afgewerkte producten

 • Bevestigen dat afgewerkte producten geen stoffen bevatten die op de ECHA-kandidatenlijst staan (een lijst met stoffen die als zeer gevaarlijk beschouwd worden en moeten worden verwijderd of beperkt). 

5. Kandidatenlijst opvolgen voor impact in de toekomst

 • Gepubliceerde kandidatenlijst opvolgen voor chemische stoffen die mogelijk moeten worden verwijderd of waarvoor beperkingen gelden.
 • Klanten inlichten als de productsamenstelling wijzigt of chemische stoffen bevat die onderhevig zijn aan beperkingen.

U gebruikt een niet-ondersteunde browser en sommige functies werken mogelijk niet goed. U kunt upgraden naar een moderne browser, zoals Chrome, Edge, Firefox of Safari.