Levenscyclusbeoordeling (LCA)

Om onze doelstellingen rond duurzaamheid te helpen realiseren, heeft Formica Group een Levenscyclusbeoordeling (LCA) van de belangrijkste producten ingevoerd om hun impact op energie, water, afval en broeikasgassen te beoordelen. Dit gebeurd voor de volledige levenscyclus van elk product.

Alle stadia van ons productieproces zijn geëvalueerd, van de aanvoer van grondstoffen tot de verwerking van materialen, de productie, de distributie, het gebruik en de restmaterialen of recyclage. We zetten ons in om binnen onze productievestigingen en samen met onze partners in de toeleveringsketen en onze logistieke partners onze impact op het milieu te beperken.

De LCA helpt Formica Group geïnformeerde beslissingen te nemen over hoe we onze processen en producten 'groener' kunnen maken.

Levenscyclus analyse

Een Levenscyclus analyse (LCA) van een product is een methode om de volledige milieu-impact van een product te meten, 'van de wieg tot het graf'. Uit de hele levenscyclus van een product worden gegevens verzameld, van de productie van grondstoffen en hun transport naar de productievestigingen en distributiecentra van Formica Group, tot de eigenlijke productie, verder vervoer naar distributiepunten en de verwerking aan het einde van de cyclus.

Impact van LCA op Formica®- producten

Formica Group gebruikt de gegevens van de LCA als standaard om nieuwe producten te ontwikkelen en een volledig zicht te krijgen op de milieu-impact van het product. Formica Group spoort zo ook mogelijke pijnpunten op dat vlak op in de levenscyclus van een product, en zelfs in de toeleveringsketen van grondstoffen. Als we de impact van onze producten volledig kennen, kunnen we werken aan meer duurzaamheid. Formica Group is de eerste laminaatfabrikant die een allesomvattende, diepgaande LCA uitvoert op basis van gegevens afkomstig van alle aspecten van de toeleveringsketen en productieprocessen.

Formica Group voerde een LCA uit voor zijn kernproducten:

 • Hogedruklaminaat (HPL).
 • Continuous Pressure Laminate (CPL).
 • Compact laminaat.
 • Werkbladen.

De LCA is gebaseerd op specifieke criteria rond:

 • Energieverbruik.
 • Uitstoot van broeikasgassen.
 • Effect op evaluatieprogramma's als LEED en BREEAM.
 • Water.

Met onze partners uit de toeleveringsketen hebben we programma's opgezet om alle vormen van impact te beperken, hoe minimaal ook. Dit zijn de doelstellingen van Formica Group:

 • De ingebedde energie verminderen in het volledige productieproces, alsook in de hele toeleveringsketen en stroomafwaarts.
 • De uitstoot van broeikasgassen met 5% verminderen in alle vestigingen in Europa, Noord-Amerika en Azië.
 • Het waterverbruik verminderen in het volledige productieproces van het product.
 • Het afval voor stortplaatsen verminderen en meer ondernemen om afval te recycleren.

Toekomstige LCA Activiteiten

Formica Group zet succesvolle duurzaamheidsprogramma's op met specifieke doelstellingen om de volledige impact te verminderen die zijn bedrijfsactiviteiten hebben op het milieu. Dit zijn onze plannen:

 • We blijven als bedrijf een voortrekkersrol in duurzaamheid vervullen.
 • We werken samen met partners uit de toeleveringsketen om meer gerecycleerde en milieuvriendelijke grondstoffen te gebruiken. Het gebruik van vezels afkomstig van duurzame bossen maken we verplicht.
 • We blijven de uitstoot van vluchtige organische stoffen verlagen in onze producten en activiteiten, zoals bevestigd in onze Greenguard-certificering.
 • We beperken het energieverbruik in onze vestigingen en in de hele levenscyclus van onze producten.
 • We verlagen onze koolstofuitstoot, niet alleen door het energieverbruik te verminderen, maar ook door hernieuwbare energie te gebruiken voor onze bedrijfsactiviteiten.
 • We voeren regelmatig een LCA uit voor producten, zodat we nauwgezet en continu kunnen opvolgen hoe we vooruitgang boeken en onze impact op het milieu verlagen.

U gebruikt een niet-ondersteunde browser en sommige functies werken mogelijk niet goed. U kunt upgraden naar een moderne browser, zoals Chrome, Edge, Firefox of Safari.