Greenguard

Greenguard en Indoor Air Quality

Formica® -laminaat heeft het Indoor Air Quality-certificaat van GREENGUARD voor bouwmaterialen voor gebruik binnenshuis die een lage uitstoot hebben.

Productuitstoot

Formica Group beeft belangrijke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat zijn producten een gezonde luchtkwaliteit bevorderen in huizen, kantoren, scholen en andere gebouwen. Volgens het US Environmental Protection Agency (USEPA) vormt schadelijke chemische uitstoot verminderen of elimineren de meest doeltreffende manier om de luchtvervuiling binnenshuis te verminderen.

Wat is productuitsoot?

Vluchtige organische stoffen zijn vervuilende deeltjes die samen met andere gassen vrijkomen uit bepaalde vaste stoffen of vloeistoffen. Vaak komen die vluchtige organische stoffen binnen in een grotere hoeveelheid voor dan buiten.

Het GREENGUARD Environmental Institute (GEI) heeft normen vastgelegd voor producten en processen die binnen kunnen worden gebruikt en weinig chemische stoffen of deeltjes uitstoten. Die normen bepalen dan weer certificeringsprocedures met testmethoden, toegelaten uitstootwaarden, productmonstexrs en testen, maar ook applicatieprocessen voor programma’s en toxiciteitswaarden.

Formica® producten en GREENGUARD

Formica Group streeft ernaar producten te maken die bijdragen aan een gezondere binnenomgeving, wat ook een van onze kernstrategieën rond duurzaamheid is. Formica®-laminaat kan ook helpen te voldoen aan evaluatiecriteria rond groen bouwen.

De producten van tien internationale productievestigingen van Formica Group kregen al het GREENGUARD™ Indoor Air Quality-certificaat, de belangrijkste erkenning voor producten met een lage uitstoot. Formica®-laminaat en DecoMetal®-producten van Formica Group beschikken nu over het GREENGUARD Indoor Air Quality-certificaat.

Bekijk Greenguard-certificeringen voor de volgende producten:

Huidige status & activiteit

Formica Group heeft zich ingezet in om de GREENGUARD-certificering voor luchtkwaliteit binnenshuis te behalen voor de producten die zijn vervaardigd in Noord-Amerika, Europa en Azië. Harssystemen en grondstoffen zijn afgestemd op het gebruik van materialen met een lage uitstoot.

De volgende producten voldoen aan alle GREENGUARD-normen voor Indoor Air Quality:

  • Formica® Laminate
  • Compact
  • ColorCore®
  • DecoMetal®

De GREENGUARD-normen omvatten specificaties voor:

  • TVOC (Total Volatile Organic Compounds) (Totale Vluchtige Organische Stoffen).
  • Formaldehyde.
  • Totaal aldehyden.

Meer informatie via de Greenguard website.

U gebruikt een niet-ondersteunde browser en sommige functies werken mogelijk niet goed. U kunt upgraden naar een moderne browser, zoals Chrome, Edge, Firefox of Safari.