Corporate Commitment

Bedrijfsinzet

Als wereldleider in het ontwerpen, produceren en distribueren van innovatieve bovenblad producten, hebben we een verplichting aan het het milieu gemaakt.

Als verantwoordelijk wereldburger zet Formica Group talloze programma's op rond milieubeheer, die blijk geven van onze overtuiging dat duidelijke actie, goede bedoelingen en ambitieuze doelstellingen kracht moet bijzetten.

We blijven strategieën ontwikkelen om nog duurzamer te werken en leveren inspanningen om:

  • Het energieverbruik tijdens de levensduur van onze producten te beperken.
  • De koolstofuitstoot te verlagen door hernieuwbare energiebronnen, technologieën om energie uit afval te halen, en brandstofefficiënt vrachtvervoer te ontwikkelen.
  • Samen met onze leveranciers het gerecycleerde en milieuvriendelijke aandeel in onze grondstoffen te verhogen, waarbij we het gebruik van vezels uit duurzame wouden al verplicht maakten.

Voortrekkersrol in Duurzaamheid

Formica Group zet zich in om al zijn bedrijfsactiviteiten op de lange termijn rendabel te houden door de impact op het milieu te beperken. We implementeren een reeks strategieën om onze doelstellingen rond duurzaamheid te bereiken, zoals het gebruik van gerecycleerd materiaal als grondstoffen en brandstoffen, het gebruik van hernieuwbare energie - met name biomassa - en de invoering van nieuwe technologieën om de energie-efficiëntie te verbeteren.

We bevorderen de duurzaamheid door:

  • Ervoor te zorgen dat onze producten en diensten de gebouwen en infrastructuur van onze klanten milieu-efficiënter maken.
  • Afval van producten, diensten en werkplekken te elimineren of tot een minimum te beperken.
  • Voordelige en energie-efficiënte oplossingen te zoeken en te implementeren voor onze bedrijfsactiviteiten.

Milieuregelgeving van de overheid

De vestigingen van Formica Group wereldwijd leven alle relevante lokale, regionale en nationale regels en wetten na rond uitstoot en luchtkwaliteit, geluidsoverlast, waterafvoer en verwerking van vloeibaar en vast afval.

Groene principes in de Praktijk

Manitoba Maple

LCA

Methode om impact milieu meten. 
Delano Oak

OPERATIES

Beheer van grondstoffen, afval & energie. 
Blackened Legno

CO2 VERMINDERINGEN

Onze doelen voor het verminderen van emissies. 

Hulpbronnen en recyclage

Formica Group erkent de economische en ecologische voordelen van een efficiënt gebruik van hulpbronnen en recyclage. Voor verscheidene activiteiten van Formica Group recycleren we afval voor grondstoffen of bijkomende energiebronnen.

Resources and Recycling 920x600

U gebruikt een niet-ondersteunde browser en sommige functies werken mogelijk niet goed. U kunt upgraden naar een moderne browser, zoals Chrome, Edge, Firefox of Safari.