Formica Group Personvernerklæring for nettstedet

Formica Group Personvernerklæring for nettstedet

Gjeldende fra 24. mai, 2018

Formica Group respekterer personvernet til besøkende på sine nettsider og personvernet til andre personer hvis personopplysninger blir brukt.

Formica Groups personvernerklæring ("Personvernerklæring") beskriver personvernpraksisen til Formica Group, datterselskaper, tilknyttede selskaper og andre selskaper - som oppført her, der hvert av disse selskapene er uavhengige behandlingsansvarlige ("Formica", "oss" eller "vi").

Vi publiserer denne personvernerklæringen for å demonstrere vår forpliktelse til å sikre ditt personvern. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere personvernerklæringen når som helst, uten varsel. Vi oppfordrer deg til å besøke denne siden regelmessig og se gjennom den gjeldende versjonen.

Hvis du har spørsmål angående denne personvernerklæringen, kan du se avsnittet "kontakt oss" nedenfor.

Hurtiglinker

Vi anbefaler at du leser denne personvernerklæringen i sin helhet for å sikre at du får med deg all informasjon. Hvis du bare ønsker å få tilgang til en bestemt del av denne personvernerklæringen, kan du klikke på den aktuelle linken nedenfor for å hoppe til den delen.

Opplysninger som Formica samler inn
   A) Opplysninger som du oppgir frivillig
   B) Opplysninger som vi samler inn automatisk
    C) Opplysninger som vi får fra tredjeparter
Måten Formica bruker opplysningene dine på
Hvem Formica deler dine personopplysninger med
Sikkerhet
Oppbevaring
Dine personvernrettigheter og valg
Barn
Praksis hos tredjeparter
Sending av personlige identifiserbare opplysninger til utenfor EØS-området
Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger knyttet til individer i EØS-området
Kontakt oss

Opplysninger som Formica samler inn

Personopplysninger vil si opplysninger som identifiserer deg eller som tillater oss å kontakte deg, som navn eller e-postadresse. Personopplysninger som vi kan komme til å samle inn faller bredt inn i følgende kategorier:

A) Opplysninger som du oppgir frivillig

Enkelte deler av nettstedet vårt kan be deg om å oppgi personopplysninger frivillig: for eksempel kan vi be deg om å oppgi kontaktopplysninger for å kunne abonnere på markedsføringskommunikasjon fra oss, og/eller for å kunne sende forespørsler til oss. Vi kan også be deg om å gi en tilbakemelding eller et vitnesbyrd som vi kan vise på nettstedet vårt eller i annet reklamemateriell, etter din godkjennelse. De personopplysningene du blir bedt om å oppgi, og årsakene til at du blir bedt om å oppgi dem, vil bli gjort klart for deg når vi ber deg om dem.

Mer informasjon:

Vi kan samle inn og lagre personopplysninger, som navn, e-postadresse og telefonnummer, for å svare på spørsmål, og for å behandle eller fylle ut bestillinger eller forespørsler. Vi kan bruke disse opplysningene til å levere varer og tjenester som du ber om og fortelle deg om andre varer og tjenester som du kanskje er interessert i. Vi bruker også disse opplysningene til å tilpasse brukeropplevelsen av nettsidene våre.

Vi kan også beholde transaksjonsopplysninger og opplysninger om brukeropplevelse, for eksempel opplysninger om dine transaksjoner med oss, samt informasjon om vår kommunikasjon med deg. Eksempler på dette kan være kontohistorikk, forespørsler om opplysninger og våre svar. Vi kan matche de brukeropplysningene vi samler inn med andre opplysninger som er tilgjengelige hos andre kilder for å utføre vår virksomhet, for å tilby våre varer og tjenester og for å utføre annonsering og kampanjer mer effektivt.

For bestilling av varer eller tjenester kan Formica behøve tilleggsinformasjon for å kunne behandle eller oppfylle en bestilling eller en forespørsel. Med mindre annet er oppgitt i denne personvernerklæringen vil Formica ikke dele dine personopplysninger med tredjeparter uten din tillatelse, med unntak av det som ellers er nødvendig for å (i) behandle eller gjennomføre bestillingen din, (ii) for å svare på dine forespørsler eller henvendelser eller (iii) overholde gjeldende lov, rettsordre eller andre juridiske prosesser.

Formica kan bruke én eller flere betalingstjenester fra tredjeparter for å forenkle produktbestilling og betaling. Formica kan ikke samle inn dine personopplysninger når du betaler via en av disse tjenestene. Disse opplysningene vil imidlertid bli samlet inn, lagret og behandlet av tredjepart. Vi gjennomfører nødvendige tiltak for å sikre at tredjeparter beskytter dine personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen. Vi vil fortelle deg på nettstedet når du bruker en betalingstjeneste fra tredjepart.

Vi kan komme til å be deg om personlige identifiserende opplysninger ved andre anledninger, for eksempel hvis og når du kommuniserer med oss, eller når du ber om at vi kommuniserer med deg.

B) Opplysninger som vi samler inn automatisk

Når du besøker nettstedet vårt, kan vi automatisk hente inn opplysninger fra enheten din. I enkelte land, inkludert land i EU og/eller EØS, kan denne informasjonen betraktes som personopplysninger i henhold til gjeldende lov om databeskyttelse.

Spesifikt kan opplysningene vi samler inn automatisk omfatte informasjon som din IP-adresse, enhetstype, identifikasjonsnummer for enhet, nettlesertype, bred geografisk plassering (for eksempel på land- eller bynivå) og andre tekniske opplysninger. Vi kan også samle inn opplysninger om hvordan enheten din har kommunisert med nettstedet vårt, inkludert hvilke sider som ble åpnet og linker som det ble klikket på.

Innsamling av disse opplysningen gjør at vi bedre kan forstå de besøkende som kommer til nettstedet vårt, hvor de kommer fra og hvilket innhold på nettstedet som er av interesse for dem. Vi bruker disse opplysningene til interne analyseformål og for å forbedre kvaliteten og relevansen av nettstedet til våre besøkende.

Noen av disse opplysningene kan samles inn ved hjelp av informasjonskapsler og lignende sporingsteknologier, som forklart nærmere i vår erklæring om informasjonskapsler.

C) Opplysninger som vi får fra tredjeparter

Fra tid til annen kan vi motta personopplysninger om deg fra tredjepartskilder (inkludert fra selskaper som gir markedsføringsinformasjon), men bare når vi har sjekket at disse tredjepartene enten har ditt samtykke eller har et rettslig grunnlag for å gi disse personopplysningene til oss.

Typen av opplysninger som vi samler inn fra tredjeparter kan være navn og kontaktinformasjon, og vi bruker opplysningene som vi mottar fra disse tredjepartene til å gi deg informasjon om våre produkter og tjenester, innsikt i vår bransje og andre direkte markedsføringsformål.

Måten Formica bruker opplysningene dine på

Vi bruker opplysningene samlet inn om deg til en rekke formål, noe som inkluderer:

 • Å svare på dine henvendelser eller gi deg informasjon som er forespurt av deg.
 • Å kommunisere med deg om oppdateringer i Formicas tjenester.
 • Å gi, støtte, tilpasse, vedlikeholde eller forbedre tjenestene.
 • Å overholde og håndheve gjeldende lovkrav, avtaler og retningslinjer.
 • Å forhindre, oppdage, identifisere, undersøke, svare og beskytte oss mot potensielle eller faktiske krav, forpliktelser, forbudt oppførsel og kriminelle aktiviteter.
 • Å tillate bedrifter eller nettsteder til tredjeparter vi er tilknyttet å selge eller levere produkter eller tjenester til deg gjennom eller i forbindelse med tjenestene (enten alene eller i fellesskap med oss).
 • For andre forretningsmessige formål, som dataanalyse, identifisere brukertrender, bestemme effektiviteten av våre tjenester og tilpasse og forbedre våre funksjoner, produkter og tjenester.
 • Å utføre andre aktiviteter som er i samsvar med denne personvernerklæringen.

Mer informasjon:

Hvis du legger inn en forespørsel om produkter eller tjenester, bruker vi personopplysninger for å få sendt bestillingen av gårde. Hvis produktene eller tjenestene er fra en detaljhandelspartner, kan vi gi relevante opplysninger om deg til denne forhandleren for transaksjonsformål.

Vi er avhengige av tredjeparter for viktige elementer i vår virksomhet, så vi kan komme til å oppgi dine personopplysninger, for eksempel navn, adresse og kontoinformasjon, til disse tredjepartene slik at de kan utføre jobben sin, for eksempel tjenesteleverandører, finansielle tjenesteleverandører og markedsføringsselskaper som hjelper oss med å markedsføre våre produkter. Vi vil gjennomføre passende tiltak for å beskytte personopplysningene dine under disse omstendighetene. Disse tredjepartene kan også ha sine egne personvernerklæringer, men de har ikke lov til å bruke opplysningene til egne formål.

Vi kan også dele opplysningene vi samler inn om deg med tredjeparter, inkludert forhandlere, kredittkortutstedere og behandlere, banker og andre finansinstitusjoner og statlige organer.

Under normal drift kan Formica dele opplysningene dine innenfor Formica Group etter behov for å kunne betjene kontoene dine eller bestillingene du gjør hos oss og for de andre formålene som er angitt ovenfor.

Vi kan bruke dine personopplysninger til å forbedre arbeidet vårt i forbindelse med markedsføring og kampanjer, for å statistisk analysere bruken av nettstedet, for å forbedre innholdstilbudet og produktene våre og for å tilpasse innholdet, utformingen og tjenestene på nettstedet vårt.

Vi kan bruke opplysningene dine til å levere informasjon til deg som i noen tilfeller er målrettet mot dine interesser. Vi kan be deg om å oppgi frivillig tilleggsinformasjon om dine personlige interesser, forretningsinteresser, erfaringer eller forespørsler, som vi kan bruke til å tilpasse våre tjenester.

Vi kan bruke e-postadresse din, postadressen din og telefonnummeret ditt til å kontakte deg i forbindelse med administrative formål, nye produkttilbud og kommunikasjon som er relevant for våre produkter og tjenester. Hvis du ikke ønsker å motta slik kommunikasjon, kan du kontakte oss som angitt nedenfor i denne personvernerklæringen.

Vi kan også bruke eller videreføre opplysninger for å løse konflikter, undersøke problemer eller håndheve vilkår i bruks- og kjøpsavtaler. Til tider kan vi vurdere status eller aktivitet hos flere brukere for å gjøre dette. Vi kan videreføre eller få tilgang til opplysninger når loven krever dette, eller, hvis vi anser det som nødvendig, for å opprettholde tjenester og forbedre produkter og tjenester.

Hvem Formica deler dine personopplysninger med

Vi kan videreføre dine personopplysninger til følgende kategorier av mottakere:

 • Tilknyttede selskaper. Vi kan dele personopplysninger med selskaper som er tilknyttet oss (for eksempel selskaper som kontrollerer, kontrolleres av eller er under felles kontroll med oss). Vi kan også dele opplysninger som samles inn mellom nettsteder som vi eller våre partnere kontrollerer.
 • Tjenestetilbydere. Vi kan dele dine personopplysninger med selskaper som utfører tjenester for oss, for å for eksempel kunne gjennomføre bestillinger, levere pakker, sende post og e-post, analysere kundedata, gi markedsføringsassistanse, undersøke bedragersk aktivitet, gjennomføre kundeundersøkelser og yte kundeservice.
 • Målrettede annonsører. Vi kan tillate at tredjepartsannonsører bruker teknologi for å samle inn opplysninger om bruken av nettstedet vårt slik at de kan tilby annonsering av produkter og tjenester skreddersydd for dine interesser. Annonsene kan vises enten på nettstedet vårt eller på andre nettsteder.
 • Potensielle kjøpere. Vi kan dele dine personopplysninger hvis vi selger alt eller deler av virksomheten vår, selger alt eller deler av våre eiendeler eller hvis vi er involvert i en fusjon eller et bedriftsoppkjøp.
 • Eventuelle andre parter for å kunne overholde en juridisk forpliktelse; for å beskytte de juridiske rettighetene til (eller på annen måte delta i en juridisk prosess som gjelder) vårt selskap, våre ansatte, våre agenter, våre kunder og våre partnere, for å beskytte sikkerheten til våre besøkende, eller for å beskytte oss mot svindel; eller etter ditt samtykke.

Sikkerhet

Vi iverksetter rimelige og oppdaterte sikkerhetstiltak for å forhindre uautorisert tilgang, for å opprettholde dataintegritet og for å sikre korrekt bruk av opplysninger.

Hvis du oppretter en konto hos oss via dette nettstedet, vil kontoinformasjonen og profilen din være passordbeskyttet. Det anbefales at du aldri oppgir passordet til noen. Vårt personell vil aldri be om at du må oppgi passordet ditt i en uoppfordret telefonsamtale eller via e-post. Husk å logge ut av kontoen din og lukke nettleservinduet når du har avsluttet økten. Dette er for å sikre at andre ikke får tilgang til personopplysninger og korrespondanse hvis du deler en datamaskin med andre eller bruker en datamaskin på et offentlig sted der andre kan få tilgang til den.

Når du frivillig oppgir personopplysninger på nettet, for eksempel i meldinger, via e-post eller på chattesider, kan disse opplysningene samles inn og brukes av andre. Ingen dataoverføring over Internett eller gjennom et trådløst nettverk kan garanteres å være helt sikkert. Som et resultat av dette, når vi prøver å beskytte dine personopplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheten til noen opplysninger du overfører til oss, og du gjør det på egen risiko.

Oppbevaring

Vi oppbevarer personopplysninger som vi samler inn om deg når vi har et pågående legitimt forretningsmessig behov for å gjøre det, eller for å overholde gjeldende lovkrav.

Når vi ikke har et pågående legitimt forretningsmessig behov for å behandle dine personopplysninger, vil vi enten slette eller anonymisere dem, eller, hvis dette ikke er mulig (for eksempel fordi dine personopplysninger er lagret i sikkerhetskopieringsarkiver), lagrer vi personopplysningene dine og isolerer dem fra ytterligere behandling til sletting er mulig.

Dine personvernrettigheter og valg

Du kan få tilgang til opplysningene vi samler inn og vedlikeholder gjennom normale oppdateringsmetoder. For å oppdatere, rette eller slette disse opplysningene, kan du kontakte [email protected].

I tillegg til det ovenstående kan du ha følgende personvernrettigheter:

 • Hvis du ønsker å få tilgang til, rette, oppdatere eller be om sletting av dine personopplysninger, kan du når som helst gjøre det ved å kontakte oss her.
 • I tillegg kan du motsette seg behandling av dine personopplysninger, be oss om å begrense behandling av dine personopplysninger eller be om overførbarheten av dine personopplysninger. Igjen kan du utøve disse rettighetene ved å kontakte oss her.
 • Du har når som helst rett til å ekskludere markedsføringskommunikasjon som vi sender til deg. Du kan utøve denne rettigheten ved å klikke på "avslutte abonnement"- eller "ekskluderings"-linken i markedsførings-e-postene vi sender deg. For å velge bort andre former for markedsføring (som postmarkedsføring eller telefonmarkedsføring), kan du ta kontakt med oss her.
 • På samme måte, hvis vi har samlet inn og behandlet dine personopplysninger med ditt samtykke, kan du når som helst trekke tilbake samtykket. Å trekke tilbake samtykket ditt vil ikke påvirke lovligheten til behandlingene vi gjennomførte før tilbaketrekningen, og det vil heller ikke påvirke behandlingen av dine personopplysninger utført i samsvar med lovlige behandlingsårsaker annet enn samtykke.
 • Du har rett til å klage til en databeskyttelsesmyndighet i forbindelse med vår innsamling og bruk av dine personopplysninger. For mer informasjon kan du kontakte din lokale databeskyttelsesmyndighet.

Vi svarer på alle forespørsler vi mottar fra personer som ønsker å utøve sine personvernrettigheter, i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Barn

Nettstedet vårt er ikke beregnet for barn under 16 år. Vi har ingen mulighet til å finne ut alderen til de som har tilgang til nettstedet vårt, og personvernerklæringen vår gjelder for mennesker i alle aldre. Hvis et barn har oppgitt personopplysninger til oss uten samtykke fra foreldre eller foresatte, bør foreldrene eller foresatte kontakte oss for å få fjernet disse opplysningene.

Third Party Practices

The privacy policy of an advertiser, payment processor or service provider you may contact through our site may differ from the Privacy Notice. We encourage you to read that policy before responding to the offer or dealing with that party.

Sending av personlige identifiserbare opplysninger til utenfor EØS-området

Ettersom Formica består av en multinasjonal gruppe av selskaper, vil det oppstå anledninger der dine personopplysninger kan overføres eller deles utenfor EØS. Dine personopplysninger kan overføres eller deles utenfor EØS for en rekke formål, noe som inkluderer, men er ikke begrenset til, de formål som er angitt ovenfor.

Når personopplysninger blir sendt av Formica til steder utenfor EØS, skal Formica ta rimelige steg for å sikre at overføringen av slike personopplysninger er trygg og at tilstrekkelige sikkerhetstiltak er iverksatt for å sikre sikker behandling. Hvis du vil ha mer informasjon om disse sikkerhetstiltakene, kan du kontakte oss for å få detaljer via kontaktdelen nedenfor.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger knyttet til individer i EØS-området

Hvis du er en besøkende fra EØS, vil det juridiske grunnlaget vårt for innsamling og bruk av personopplysninger, som beskrevet ovenfor, avhenge av de aktuelle personopplysningene og den spesifikke konteksten vi samler dem inn for.

Vanligvis vil vi imidlertid kun samle inn personopplysninger fra deg når vi har ditt samtykke til det, når vi trenger dem til å utføre en kontrakt med deg eller når behandlingen er i våre legitime interesser og ikke blir tilsidesatt av dine personverninteresser eller grunnleggende rettigheter og friheter.

Hvis du har spørsmål om eller trenger mer informasjon om det juridiske grunnlaget som vi legger til grunn for å samle inn og bruke dine personopplysninger, kan du ta kontakt med oss.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål angående vår bruk av dine personopplysninger, kan du kontakte oss på [email protected].

Nettleseren du bruker støttes ikke, og noen funksjoner fungerer kanskje ikke som de skal. Prøv å oppgradere til en moderne nettleser, som for eksempel Chrome, Edge, Firefox eller Safari.