Livssyklusvurdering (LCA)

For å oppnå våre bærekraftige mål har Formica Group gjennomført en livssyklusanalyse av selskapets viktigste produkter med hensyn til vann- og energibruk, avfall og klimagasser gjennom hele produktets levetid.

Alle trinn i produksjonen fra innhenting av råmaterialer til bearbeiding, produksjon, distribusjon, bruk og avfallshåndtering eller resirkulering vurderes. Vi har som mål å påvirke miljøet minst mulig både på våre egne anlegg, hos leverandører og under transport.

Livssyklusanalysen hjelper Formica Group med å ta informerte beslutninger med tanke på å forbedre prosesser og produkter ut fra et bærekraftig perspektiv.

Livssyklusanalyse av produkt

Livssyklusanalyse er en metode brukt for å vurdere et produkts miljøpåvirkning fra "vugge til grav". Det samles inn data fra alle områder av produktets liv, fra produksjon av råmaterialer og transport til Formica Groups anlegg og distribusjonssentre, ytterligere transport til distribusjonssteder og avfallshåndtering når produktet ikke lenger skal brukes.

Livssyklusanalyse av Formica®-produkter

Formica Group bruker livssyklusanalyse som utgangspunkt for utvikling av nye produkter og for å sikre at det tas hensyn til alle miljøaspekter. Formica Group kan på denne måten også avdekke eventuelle «miljøfeller» i produktets livssyklus, og dette tas også med i analysen. Med full kjennskap til hvordan produktene våre påvirker miljøet, kan vi arbeide sammen mot bedre bærekraft. Formica Group er den første laminatprodusenten som gjennomfører en omfattende, ikke-generisk livssyklusanalyse som omfatter alle aspekter i leveringskjeden og alle produksjonsprosesser.

LCA-status

Formica Group har gjennomført livssyklusvurderinger for sine viktigste produkter:

 • Høytrykkslaminat.
 • CPL-laminat.
 • Kompaktlaminat.
 • Benkeplater.

Følgende kriterier analyseres i en livssyklusvurdering:

 • Energibruk.
 • Utslipp av drivhusgasser.
 • Effekt på miljøbyggvurderingsprogrammer (LEED, BREEAM, osv.).
 • Vann.

Vi har utviklet programmer sammen med våre leverandører som skal hjelpe oss å redusere alle elementer som påvirker miljøet, uansett hvor små de er. Formica Group har følgende mål:

 • Redusere totalt energiforbruk i produksjonspresser, leveringskjede og påfølgende ledd.
 • Redusere utslipp av drivhusgasser med 5% på alle globale anlegg i Europa, Nord-Amerika og Asia.
 • Redusere vannbruken i produksjonsprosessen.
 • Redusere avfallsmengden og øke arbeidet med å resirkulere mer avfall.

Fremtidige LCA-aktiviteter

Formica Group utvikler egne miljøprogrammer med spesifikke mål for å redusere all miljøpåvirkning fra sin forretningsvirksomhet. Vi vil:

 • Fortsette å ta ansvar for å utvikle en mer bærekraftig verden.
 • Samarbeide med leverandører for å øke resirkulering og miljøvennlig innhold i råmaterialene våre samt gjøre det obligatorisk å bruke fibre fra bærekraftige skoger.
 • Fortsette å redusere alle utslipp ved våre anlegg slik som beskrevet i vår Greenguard-sertifisering.
 • Redusere energiforbruket i hele produktets livssyklus og på alle våre anlegg.
 • Redusere CO2-utslipp ved å begrense energiforbruket, men også ved å utvikle fornybare energikilder på våre anlegg.
 • Vi vil gjennomføre periodiske livssyklusvurderinger for å overvåke i hvilken grad vi reduserer vår miljøpåvirkning.

Nettleseren du bruker støttes ikke, og noen funksjoner fungerer kanskje ikke som de skal. Prøv å oppgradere til en moderne nettleser, som for eksempel Chrome, Edge, Firefox eller Safari.