Corporate Commitment

Bedriftens forpliktelse

Som en global leder innen design, produksjon og distribusjon av innovative overflate-produkter, har vi forpliktet oss til miljøet ved å fremme bærekraft. 

Som ansvarlig, global aktør har Formica Group etablert en rekke miljøprogrammer som gjenspeiler vår tro på at gode intensjoner og ambisiøse mål må følges av praktisk handling.

Vi utvikler kontinuerlig strategier som gjør vår virksomhet mer bærekraftig ved å:

  • Redusere energiforbruket i hele produktets livssyklus.
  • Redusere co2-utslipp ved å utvikle nye energikilder, energiteknologi og fraktmetoder som reduserer behovet for drivstoff.
  • Samarbeide med leverandører for å øke resirkulering og miljøvennlig innhold i råmaterialene våre og gjøre det obligatorisk å bruke fibre fra bærekraftige skoger.

Bedriftsledelse og Bærekraft

Formica Group har forpliktet seg til å redusere bedriftens belastninger på miljøet for å opprettholde dens levedyktighet på langsikt. Vi har iverksatt en rekke strategier for å støtte våre bærekraftige mål, inklusiv bruk av resirkulerte materialer, bruk av fornybar energi (spesielt biomasse) og innføring av ny teknologi som styrker energieffektiviteten.Vi blir mer bærekraftige ved å:

  • Sikre at alle våre produkter og tjenester har en miljøvennlig effekt på kundens bygg og infrastruktur.
  • Eliminere eller minimere avfall fra produkter, tjenester og arbeidsplasser.
  • Finne og bruke økonomiske energieffektive løsninger til våre virksomheter.

Offentlige Miljøkrav

Formica Group følger alle lokale, regionale og statlige miljøreguleringer og -lover over hele verden. Dette gjelder både med tanke på utslipp, til vann og luft samt støy og håndtering av avfall i flytende eller fast form.

Grønne Idealer i Praksis

Manitoba Maple

LCA

En metode som måler miljøpåvirkning.  
Delano Oak

UTFØRELSER

Håndtering av råmateriale, avfall og energi.
Blackened Legno

CO2-REDUKSJON

Våre mål for å redusere utslipp. 

Ressurser og Resirkulering

Formica Group erkjenner at økonomiske og miljømessige fordeler er tett knyttet til effektiv ressursutnyttelse og resirkulering. Flere Formica Group-anlegg resirkulerer avfall til nye råmaterialer eller nye energikilder.

Resources and Recycling 920x600

Nettleseren du bruker støttes ikke, og noen funksjoner fungerer kanskje ikke som de skal. Prøv å oppgradere til en moderne nettleser, som for eksempel Chrome, Edge, Firefox eller Safari.