Carbon Reduction

Karbonreduksjon

Formica Group har satt seg mål om å redusere utslipp fra alle sider ved driften, kjøretøy og anlegg som kan bidra til økt drivhuseffekt. 

Hva Er Co2-Utslipp?

Vi bruker fossilt brennstoff til å produsere energi. I denne prosessen slippes det ut CO2 til atmosfæren. Vi vet at karbondioksid opptas av trær og andre planter som en del av den naturlige karbonsyklusen. Men industrien produserer mer CO2 enn det de kan absorbere.

Effekten av for mye CO2 i atmosfæren er at temperaturen på jorden øker. Ved å utvikle prosesser og satse på mer effektiv energibruk arbeider Formica Group med å redusere sine CO2-utslipp. Det vil være med på å motvirke global oppvarming.

Formica-Produkter, Utslipp Og Energi

Formica Group er opptatt av å redusere bruken av fossilt drivstoff, og det er vårt ansvar å investere i fornybare ressurser som har minimale CO2-utslipp og kan erstatte bruk av fossilt drivstoff.

Ved å gjennomføre en detaljert livssyklusanalyse for produktene våre, får Formica Group full oversikt over hvor mye energi de ulike delene av produksjonen krever. Denne informasjonen gjør det mulig for oss å sette oss mål for å redusere energibruk og dermed også CO2-utslipp. Våre leverandører har gitt oss en oversikt over sitt energiforbruk.

Nåværende Status og Aktivitet

Formica Group har vedtatt å reduseres sine CO2-utslipp. Vi iverksetter kontinuerlig programmer for å redusere utslippene ved alle våre anlegg i Nord-Amerika, Europa og Asia. Disse globale strategiene utgjør et globalt program for å redusere vårt totale utslipp.

Formica Group er også medlem i et prosjekt som kalles Carbon Disclosure Project, hvor vi sammen med andre ledende, globale selskaper over hele verden arbeider med å publisere, forstå og redusere potensielle effekter av CO2-utslipp.

Dette er noen av de tiltakene vi har iverksatt:

  • Et lukket kretsløp for varmtvann.
  • Biomasse brukes til å generere energi.
  • Avansert kjelekontrollsystemer maksimerer energiforbrenning og reduserer energibruk.
  • Høyeffektive kompressorer.
  • Høyeffektive motorer.
  • Energisparende lyssystemer.
  • Utvikling av effektive fraktruter for å maksimere brennstofføkonomien.
  • Investering i ytterligere bruk av fornybare ressurser.

Formica Group har etablert avfallsrutiner for å redusere mengden papir og annet avfall som sendes til avfallsanlegg (avfallsanlegg genererer drivhusgasser). Les mer om våre produksjonsprosesser.

Nettleseren du bruker støttes ikke, og noen funksjoner fungerer kanskje ikke som de skal. Prøv å oppgradere til en moderne nettleser, som for eksempel Chrome, Edge, Firefox eller Safari.