Formica Formation Designkonkurranse ("konkurransen")

Vilkår og betingelser

Arrangøren: Formica Limited, Coast Road, North Shields, Tyne & Wear, NE29 8RE, Storbritannia

Kvalifisering

1. Konkurransen er åpen for studenter over 18 år som for tiden er tatt opp ved et designstudie ved et hvilket som helst universitet i Irland, Frankrike, Spania, Russland, Finland, Polen, Sverige, Storbritannia, Belgia, Nederland eller Danmark. Universitetet ditt vil være pålagt å registrere seg hos Formica for å gjøre det mulig for deg å delta. Ansatte i (i) ethvert Formica Group-selskap, (ii) ethvert Formica-tilknyttet selskap, eller (iii) noen andre tilknyttet konkurransens administrasjon, så vel som deres nærmeste familie og medlemmer av husholdningen, er ikke kvalifisert til å delta i konkurransen. Med nærmeste familie menes ektefelle/partner, foreldre, søsken, barn og hver av deres ektefelle/partner.

2. Aksept av disse vilkårene og betingelsene er nødvendig for å kunne delta i konkurransen. Deltakelse i konkurransen anses som aksept av disse vilkårene og betingelsene, som vil være bindende for deltakeren.

3. Arrangøren kan be om bevis på kvalifisering for å delta og forbeholder seg retten til å diskvalifisere enhver deltaker som ikke oppfyller kriteriene som er angitt ovenfor.

4. Påmelding til konkurransen er gratis og uten kjøpeplikt.

Påmelding

5. Deltakerne må sende inn et designforslag for å kunne delta ("design”) til [email protected] ved hjelp av en filoverføringstjeneste som wetransfer.com mellom 1. januar og 19. juni 2020 (“påmeldingsperiode“). Sammen med designet skal deltakeren også sende inn (i) sitt fulle fornavn og etternavn, (ii) nasjonalitet, (iii) adresse, (iv) e-postadresse og (v) navnet på universitetet vedkommende for tiden går på, navnet på studiet og navnet og kontaktinformasjonen til foreleseren (forutsatt at de har foreleserens samtykke til det). Arrangøren vil bruke denne informasjonen til å kontakte deg via e-post eller pr. post. Alle personopplysninger vil bli behandlet i samsvar med avsnitt 23 og Formicas personvernregler [https://www.formica.com/nb-no/privacy-policy].

6. Sendes inn på engelsk.

7. Hvert design må:

• Inneholde et stykke møbel som (a) består av Formica®-laminat og (b) som forbedrer livet. Se www.formica.com/nb-no/campaigns/formica-formations for en fullstendig liste over Formica®-laminater som er tilgjengelige for designet. Tekniske spesifikasjoner knyttet til materialer finner du på www.formica.com/nb-no/campaigns/formica-formations eller send e-post for mer informasjon til [email protected].

• Fokuser på en av følgende to kategorier:
○ hjemme (f.eks. soverom, stue) eller
○ offentlige rom (f.eks resepsjon, bar, restaurant, kontor).

• Legg ved designtegninger og tilhørende forklarende tekst (maks. 1000 ord). Merk:

○ Både design- og arbeidstegninger må være tilstrekkelig detaljerte for å fullstendig og nøyaktig kunne beskrive alle aspekter av møbelstykket – dette er for å sikre integriteten til designet ditt hvis det blir produsert.

○ En fullstendig og tydelig liste over alt av materiale som er brukt i designet må være inkludert.

8. Du kan benytte ikke-Formica®-materialer som designelementer i designet, så lenge ikke-Formica-materialene ikke overstiger 30% av designet i forhold til Formica®-laminatet som brukes (underlag, maskinvarer eller ledninger er ikke inkludert).

9. Dimensjoner:
○ Den endelige monterte størrelse på hvert design må ikke overstige dimensjonene: 3 m lengde x 2 m bredde x 1,5 m høyde

10. Vekt:
○ Den endelige vekten av hvert design etter fabrikasjon må ikke overstige: 80 kg

11. Eventuelle designforslag som vi mottar og som ikke oppfyller ovennevnte kriterier vil bli diskvalifisert. Designet bør være en tegning, ikke en modell. En prototype er ikke nødvendig.

12. Deltakere kan komme med så mange forslag som de ønsker under påmeldingsperioden, forutsatt at det sendes inn forskjellige designforslag hver gang.

13. I størst mulig grad, og som tillatt ved lov, vil ikke arrangøren påta seg ansvaret for påmeldinger som er sene, mistet, ufullstendige eller gjort uleselige. Dette gjelder også for feil av alle slag på nettverk, datamaskiner, maskinvarer eller programvarer som kan begrense eller forsinke sendingen eller mottaket av forslaget.

14. Arrangøren kan etter eget skjønn nekte å godta forslag som anses for å være ufullstendige, gjort uleselige, automatiserte, plagierte eller som er nedsettende eller ærekrenkende. Forslag som blir sendt på vegne av en tredjepart vil bli diskvalifisert.

Vinnere / premier

15. Det finnes tre premier, og disse vil bli delt ut som følger:

• 1. plass – iPad pro og enten en kupong på £1000 hos Love to Shop (hvis vinneren er i Storbritannia) eller en kupong på €1150 hos Love to Shop
• 2. plass – En kupong på £800 hos Love to Shop (hvis vinneren er i Storbritannia) eller en kupong på €900 hos Love to Shop
• 3. plass – En kupong på £500 hos Love to Shop (hvis vinneren er i Storbritannia) eller en kupong på €550 hos Love to Shop

16. Kvalifiserte designforslag vil bli bedømt ut fra deres funksjonalitet, produksjonsevne, presentasjon, kreativitet og innovasjon 26. juni 2020 (“trekningsdato“).

17. Maksimalt én premie vil bli tildelt et designforslag.

18. Tre vinnere vil bli plukket ut av et dommerpanel. Dommernes avgjørelse er endelig. 

19. Vinnere vil bli varslet via e-post eller post 7 dager etter konkurransedato. Fra varslingsdatoen har en vinner 8 uker på seg til å gjøre krav på premien via e-post. Hvis en vinner ikke gjør krav på premien sin i løpet av 8 uker etter varselet, vil vedkommende bli ansett for å ha forspilt sin sjanse og arrangøren forbeholder seg retten til å tildele premien til en alternativ deltaker.

Generelt

20. Hvis du vinner, erkjenner du herved at vi kan bruke personopplysningene dine og materialet du sender inn, som navn, tegninger, design, bilder, fotografier, bilder, portretter og stemmer for annonsering, salgsfremmende formål og publisitetsformål og i alle relaterte salgsfremmende aktiviteter, uten behov for forhåndsgodkjenning eller inspeksjon der du har gitt oss ditt samtykke til å gjøre dette i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Når et samtykke er gitt, vil det gjelde globalt og tre i kraft fra datoen de tre vinnende designene blir kåret i samsvar med punkt 16 ovenfor, for hele varigheten av de berørte rettighetene. Når vinnerne gir sitt samtykke, godtar de å kunne delta i annonser, kampanjer eller annen kommersiell virksomhet knyttet til konkurransen (inkludert på sosiale medier, i e-postkampanjer og andre PR-kampanjer).

21. Designforslaget som kommer på førsteplass, vil etter arrangørens eget skjønn bli produsert i sin helhet av arrangøren og være en del av arrangørens kampanjemateriale.

22. Ved å sende inn ditt designforslag til konkurransen garanterer du (i) at du er den eneste juridiske eieren av alle rettigheter og interesser knyttet til designet ditt, (ii) at du ikke har lisensiert eller tildelt eiendomsrettigheter relatert til designet til tredjeparter, (iii) at arrangørens utnyttelse av disse rettighetene ikke vil krenke rettighetene til tredjepart eller gjeldende lovgivning og (iv) at designet ditt er ditt originale verk og ikke er blitt kopiert helt eller delvis fra noen tredjepart.

Hvis designet ditt blir et av de vinnende designene, samtykker du herved uttrykkelig og ugjenkallelig at alle opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter, enten de er registrerte eller uregistrerte, noe som inkluderer, men ikke er begrenset til, designrettigheter, patentrettigheter og varemerkerettigheter som er relatert til designet ditt, vil bli overført til arrangøren i størst mulig grad i henhold til gjeldende lov. Overføringen gjelder globalt og skal gjelde for alle rettighetene det gjelder, særlig alle økonomiske rettigheter (retten til reproduksjon, retten til distribusjon, retten til kommunikasjon til offentligheten og retten til transformasjon samt enhver teknikk, applikasjon og kjent (digital eller analog) form, metode og støtte for anvendelse. Den skal være eksklusiv, ubetinget og ugjenkallelig, og gjelde fra og med datoen du mottar premien, for hele varigheten av de berørte immaterielle rettighetene. Arrangøren skal få tillatelse til å, med ditt samtykke, tildele, overføre eller underlisensiere disse rettighetene til tredjepart, inkludert dens gruppeenheter, på et eksklusivt eller ikke-eksklusivt grunnlag, med eller uten godtgjørelse. Du aksepterer og godtar herved at premiene som er nevnt ovenfor gir full og tilstrekkelig kompensasjon for denne overføringen av rettigheter, og at ingen ytterligere erstatninger eller royaltybetalinger vil bli krevd i fremtiden i så henseende.

Arrangøren skal ha rett til å oppfylle alle nødvendige formaliteter med tanke på å beskytte og forsvare de overførte immaterielle rettighetene. Ved å delta i konkurransen samtykker du i å inngå en gjentakende skriftlig avtale med arrangøren der alle vilkår vil bli oppfylt, og du gir arrangøren en ugjenkallelig fullmakt til å skrive, lage eller utføre alle dokumenter, handlinger, gjerninger og/eller skrifter som arrangøren anser som nødvendig eller ønskelig for å gi full effekt til overføring av immaterielle rettigheter i tilfelle ditt design blir ett av de vinnende designene.

23. Arrangøren vil bruke de personopplysningene du oppgir i forbindelse med denne konkurransen for å forenkle gjennomføringen av konkurransen og utdelingen av premiene. Arrangøren må ha informasjon tilgjengelig som indikerer at en gyldig utdeling fant sted. For å overholde denne forpliktelsen vil arrangøren sende etternavnet og landet til hovedprisvinnerne og, hvis aktuelt, kopier av deres vinnende designforslag til alle som sender e-post til [email protected] og ber om å få bekreftet tildelingen. Hvis du har innvendinger mot at etternavnet, landet eller det vinnende designforslaget ditt blir gjort tilgjengelig, kan du kontakte arrangøren gjennom [email protected]. Arrangøren må fremdeles oppgi opplysningene og det vinnende designforslaget til det relevante annonsebyrået på forespørsel. Mer informasjon om hvordan arrangøren behandler dine personopplysninger finnes i arrangørens personvernregler [https://www.formica.com/nb-no/privacy-policy].

24. I størst mulig grad tillatt ved lov vil ikke arrangøren påta seg noe ansvar for tap, skade eller skuffelse hos deltakere som følge av deltakelse i konkurransen eller ved mottakelse av en premie, eller for skade på din eller en annens datamaskin eller mobiltelefon som følge av nedlastning av materiale relatert til denne konkurransen. Ingenting vil utelukke arrangørens ansvar for død eller personskade som følge av vår uaktsomhet.

25. Ethvert personlig skattekrav som oppstår som følge av mottak av premier i konkurransen vil være ansvaret til den/de enkelte vinner/vinnerne.

26. Arrangøren forbeholder seg retten til å suspendere, avbryte eller endre konkurransen, premiene og/eller noen av disse vilkårene og betingelsene uten forhåndsvarsel (det vil bli gitt 14 dagers varsel hvis den avsluttes) hvis den ikke kan settes i gang, gjennomføres eller fullføres som planlagt eller på grunn av hendelser eller omstendigheter som oppstår utenfor arrangørens kontroll, eller på annen måte der svindel, misbruk og/eller en feil (menneskelig eller teknisk) påvirker eller kan påvirke riktig gjennomføring av konkurransen. Arrangøren vil alltid anstrenge seg for å minimere effektene dette gir for deltakerne for å unngå skuffelse.

27. Eventuelle premiedetaljer som ikke er spesifisert vil bli bestemt av arrangøren etter eget skjønn. Premien er ikke overførbar og må aksepteres som tildelt.

28. Disse vilkårene og betingelsene utgjør hele avtalen mellom partene og erstatter og tilintetgjør alle tidligere utkast, avtaler, ordninger og forståelser mellom dem, enten de er skriftlige eller muntlige. Disse vilkårene og betingelsene kan ikke endres eller modifiseres av andre bortsett fra arrangøren i samsvar med vilkårene og betingelsene. Hver part er enig i at den ikke skal ha noen kompensasjon i forhold til noen representasjon eller garanti (enten de er gjort uskyldig eller uaktsomt) som ikke er angitt i vilkårene og betingelsene.

29. Hvis en eller flere bestemmelser i disse vilkårene og betingelsene anses helt eller delvis å være ugyldige eller ikke kan håndheves av en eller annen grunn, skal ikke gyldigheten av de gjenværende bestemmelsene i disse vilkårene og betingelsene påvirkes. Disse skal fortsette å være gyldige og håndheves. Den ugyldige eller ikke-rettskraftige bestemmelsen skal erstattes med en gyldig bestemmelse som i så stor grad som mulig skal være lik den ugyldige eller ikke-rettskraftige bestemmelsen.

30. Disse vilkårene og betingelsene og eventuelle tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med dem skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i jurisdiksjonen der deltakeren bor.

Nettleseren du bruker støttes ikke, og noen funksjoner fungerer kanskje ikke som de skal. Prøv å oppgradere til en moderne nettleser, som for eksempel Chrome, Edge, Firefox eller Safari.