REACH

Formica Group on saanut REACH ready -jäsenyyden ja tuotteemme ovat REACH-asetuksen mukaisia.

Mitä REACH tarkoittaa?

Euroopan kemikaaliviraston REACH-asetus (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) on astunut voimaan, ja on tärkeää, että kaikki kemikaalivalmistajat, -maahantuojat ja -jatkokäyttäjät ovat valmistautuneet tähän ja täysin tietoisia asetuksen vaikutuksista. REACH-asetusta valvoo Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) ja asetuksessa määritellään puitteet, joiden mukaisesti Euroopan kemikaalimarkkinoita kontrolloidaan tarkkailemalla:

 • Tuotettujen aineiden määriä.
 • Mitä aineita tuotetaan.
 • Mitä aineita käytetään.

Mikä on REACH in päätavoite?

 • Valvoa, miten kemikaalien tuotanto ja käyttö vaikuttavat terveyteen ja ympäristöön Euroopan unionin alueella. REACH voi kehottaa vähentämään tietyn kemikaalin kokonaistuotantoa tai poistamaan se kokonaan tuotannosta.
 • Kannustaa muutoksia ja innovaatioita kemikaalikehityksessä, niin että kemikaaleja sisältävät tuotteet ovat ympäristö- ja käyttäjäystävällisempiä.
 • Eläinkokeiden minimointi.

Yhtiön Toimintaperiaatteet

Formica Group ja REACH-asetuksen määrittämät roolit ja velvoitteet

Roolit

Lainsäädännössä roolimme ovat luokiteltu seuraavasti:

 • Kemikaalien jatkokäyttäjä.
 • Kemikaalien loppukäyttäjä.
 • Tavarantuottaja.

Velvoitteet

1. Kommunikointi aineiden toimittajien kanssa

 • Toimia yhteistyössä aineiden toimittajien kanssa, jolla varmistetaan, että ostetut kemikaalit ovat rekisteröityjä ja tarkastettuja, ja että niillä on käyttölupa.
 • Laatia tietokanta hyväksytyistä toimittajista.
 • Pyytää kemikaaliostojen mukaan käyttöturvallisuustiedotteet.

2. Turvallisen toimitusketjun arviointi

 • Hyväksyttyjä toimittajia koskevan tietokannan määräaikainen tarkistus.
 • Kemikaalien hankkiminen REACH-mukaisilta toimittajilta.
 • Kommunikointi kaikkien toimitusketjuun kuuluvien kanssa.

3. Käyttöturvallisuustiedotteiden ja pakkausmerkintöjen tietojen tarkistukset

 • Saapuva tieto -toimittajien käyttöturvallisuustiedotteiden kerääminen ja tarkistaminen säännöllisin väliajoin.
 • Lähtevä tieto - varmistus, että toimitamme asiakkaillemme ajan tasalla olevaa ja täsmällistä teknistä ja käyttöturvallisuustietoa.

4. Korkeapainelaminaatit luokitellaan valmiiksi tavaraksi.

 • Vahvistus, että valmiit tavarat eivät sisällä sellaisia aineita, jotka on ilmoitettu ECHA-kandidaattiluetteloon (aineet, jotka määritellään erittäin vaarallisiksi ja jotka on määrätty poistettavaksi tai rajoituksenalaisiksi).

5. Kandidaattiluettelon tarkkailu tulevien vaikutusten varalta

 • Kandidaattiluettelon tarkkailu sellaisten julkaistujen kemikaalien osalta, joiden mahdollista poistamista tai niitä koskevaa rajoitustarvetta arvioidaan.
 • Asiakkaiden tiedottaminen, jos tuotteen koostumus muuttuu tai se sisältää rajoituksenalaisia kemikaaleja.

Käytät selainta, jota ei tueta, ja jotkin ominaisuudet eivät ehkä toimi oikein. Ole hyvä ja päivitä nykyaikaiseen selaimeen, kuten Chrome, Edge, Firefox tai Safari.