REACH

Formica Group on saanut REACH ready -jäsenyyden, ja tuotteemme ovat REACH-asetuksen mukaisia.

Mitä REACH tarkoittaa?

Euroopan kemikaaliviraston REACH-asetus (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) on astunut voimaan. On tärkeää, että kaikki kemikaalien valmistajat, maahantuojat ja jatkokäyttäjät ovat valmistautuneet siihen ja ymmärtävät asetuksen vaikutukset täysin. REACH-asetusta valvoo Euroopan kemikaalivirasto (ECHA), ja asetuksessa määritellään puitteet, joiden mukaisesti Euroopan kemikaalimarkkinoita kontrolloidaan tarkkailemalla seuraavia:

 • Tuotettujen aineiden määrät.
 • Mitä aineita tuotetaan.
 • Mitä aineita käytetään.

Mikä on REACH-asetuksen päätavoite?

 • Valvoa, miten kemikaalien tuotanto ja käyttö vaikuttavat terveyteen ja ympäristöön Euroopan unionin alueella. REACH voi kehottaa vähentämään tietyn kemikaalin kokonaistuotantoa tai poistamaan sen kokonaan tuotannosta.
 • Edistää muutoksia ja innovaatioita kemikaalien kehityksessä niin, että kemikaaleja sisältävistä tuotteista tulee ympäristö- ja käyttäjäystävällisempiä.
 • Minimoida eläinkokeiden käyttö.

Yhtiön toimintaperiaatteet

Lataa REACH statement

Formica Group ja REACH-asetuksen määrittämät roolit ja velvoitteet

Roolit

Lainsäädännössä roolimme on luokiteltu seuraavasti:

 • Kemikaalien jatkokäyttäjä.
 • Kemikaalien loppukäyttäjä.
 • Tavarantuottaja.
Velvoitteet

1. Kommunikointi aineiden toimittajien kanssa

 • Toimia yhteistyössä aineiden toimittajien kanssa tarkoituksena varmistaa, että ostetut kemikaalit ovat rekisteröityjä ja tarkastettuja ja että niillä on käyttölupa.
 • Laatia tietokanta hyväksytyistä toimittajista.
 • Pyytää ostettujen kemikaalien mukana käyttöturvallisuustiedotteet.

2. Turvallisen toimitusketjun arviointi

 • Hyväksyttyjä toimittajia koskevan tietokannan määräaikainen tarkistus.
 • Kemikaalien hankkiminen REACH-asetusta noudattavilta toimittajilta.
 • Kommunikointi kaikkien toimitusketjuun kuuluvien kanssa.

3. Käyttöturvallisuustiedotteiden ja pakkausmerkintöjen tietojen tarkistukset

 • Saapuva tieto – toimittajien käyttöturvallisuustiedotteiden kerääminen ja tarkistaminen säännöllisin väliajoin.
 • Lähtevä tieto – sen varmistaminen, että toimitamme asiakkaillemme ajan tasalla olevaa ja täsmällistä teknistä ja käyttöturvallisuustietoa.

4. Korkeapainelaminaatit luokitellaan valmiiksi tavaraksi.

 • Sen vahvistaminen, että valmiit tavarat eivät sisällä sellaisia aineita, jotka on ilmoitettu ECHAn kandidaattiluetteloon (aineet, jotka määritellään erittäin vaarallisiksi ja jotka on määrätty poistettaviksi tai rajoituksenalaisiksi).

5. Kandidaattiluettelon tarkkailu tulevien vaikutusten varalta

 • Kandidaattiluettelon tarkkailu sellaisten julkaistujen kemikaalien osalta, joiden mahdollista poistamista tai niitä koskevaa rajoitustarvetta arvioidaan.
 • Asiakkaiden tiedottaminen, jos tuotteen koostumus muuttuu tai tuote sisältää rajoituksenalaisia kemikaaleja.

Käytät selainta, jota ei tueta, ja jotkin ominaisuudet eivät ehkä toimi oikein. Ole hyvä ja päivitä nykyaikaiseen selaimeen, kuten Chrome, Edge, Firefox tai Safari.