LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) 

Green Building Rating

Yhdysvaltalainen Green Building Council (USGBC) on laatinut rakennusten LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) -luokitusjärjestelmän, jossa arvioidaan määrällisesti toimenpiteet, joihin on ryhdytty ympäristöystävällisemmän rakennuksen aikaansaamiseksi. LEED-luokituksessa otetaan huomioon käytännöt, jotka liittyvät luonnonmukaiseen ympäristöön, kuten luonnonvarojen kestävään käyttöön, sellaisten luonnonvarojen säilyttämiseen, joiden kestävä käyttö ei ole mahdollista, sekä saasteiden vähentämiseen.

Leed-Pisteytys

Formica®-laminaatteja käytetään koristeellisena pintamateriaaleina verhouksissa, kaapeissa, huonekaluissa ja kiinteissä kalusteissa. Komponenttimateriaalina ne voivat antaa lisäpisteitä LEED-rakennusluokituksessa seuraavin perustein:

 • MR 4 Kierrätetty sisältö standardin ISO 14021 mukaisesti.
 • MR 5 Alueelliset materiaalit, vaihtoehto 1 Liiketilojen sisustusten luokitusjärjestelmässä.
 • MR 6 Nopeasti uusiutuvat materiaalit.
 • MR 7 FSC Chain of Custody -sertifiointi.
 • IEQ 4.1 ja 4.4, Vähäpäästöiset materiaalit, liimat.
 • IEQ 4.5 Vähäpäästöiset materiaalit, huonekalu- ja istuinjärjestelmät GREENGUARD-sertifioinnin mukaisesti.

Leed-Erittelytiedotteet

Lataa LEED-erittelytiedotteet tästä:

Osoitteesta www.usgbc.org/LEED saat lisätietoja.

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)

BREEAM on johtava rakennuksille suunnattu ympäristöluokitusjärjestelmä, joka on sertifioinut 200 000 rakennusta, ja yli miljoona rakennusta on rekisteröity sertifiointia varten sen jälkeen kun menetelmä otettiin käyttöön vuonna 1990.

BREEAM määrittää vaatimukset parhaille käytännöille rakennusten suunnittelun, rakentamisen ja käytön kestävän kehityksen periaatteilla, ja siitä on tullut kattavin ja laaja-alaisesti hyväksytty työkalu rakennuksen ympäristösuorituskyvyn mittauksessa.

BREEAM -arvioinnissa käytetään tunnettuja suorituskyvyn mittareita ja vakiintuneita vertailuarvoja, joiden avulla arvioidaan rakennuksen tekniset tiedot, suunnittelu, rakentaminen ja käyttö. Käytetyt mittapuut sisältävät monia kategorioita ja kriteerejä energiasta ekologisuuteen. Näitä ovat mm. energian ja veden kulutus, sisäympäristö (terveys ja hyvinvointi), saasteet, kuljetukset, materiaalit, jätteet, ekologia ja hallinto.

Sertifioidun BREEAM-arvioinnin hoitaa lisensioitu organisaatio, joka käyttää siihen erikoiskoulutettuja UKAS-akkreditoituja arvioijia. Arviointi suoritetaan rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa. Tämä tarjoaa asiakkaille, rakentajille, suunnittelijoille ja muille:

 • Markkinanäkyvyyttä rakennuksille, joiden ympäristövaikutukset ovat pienet.
 • Luottamusta, että testattuja ja hyväksi havaittuja ympäristökäytäntöjä on toteutettu rakennuksessa.
 • Inspiraatiota hakea innovatiivisia ratkaisuja ympäristövaikutusten minimoimiseksi.
 • Vertailukohteen, joka ylittää säännösten vaatimukset.
 • Järjestelmän, joka pienentää käyttökustannuksia ja parantaa työ- ja asuinympäristöä.
 • Standardin, joka osoittaa yritysten ja organisaatioiden edistymistä ympäristöllisten tavoitteiden suuntaan.

BREEAM-Pisteet Formica Group

Formica® -laminaatteja käytetään koristeellisena pintamateriaaleina verhouksissa, kaapeissa, huonekaluissa ja kiinteissä kalusteissa.

Komponenttimateriaalina, Formica-laminaatit voivat antaa lisäpisteitä BREEAM-rakennusluokituksessa seuraavin perustein:

Käytät selainta, jota ei tueta, ja jotkin ominaisuudet eivät ehkä toimi oikein. Ole hyvä ja päivitä nykyaikaiseen selaimeen, kuten Chrome, Edge, Firefox tai Safari.