Elinkaariarviointi (Life Cycle Assessment, LCA)

Kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi Formica-konserni on suorittanut päätuotteidensa elinkaaren arvioinnin määrittelemällä niiden elinkaaren ympäristövaikutukset energiankulutukseen, veteen, jätteisiin ja kasvihuonekaasuihin.

Tuotantoprosessimme kaikki vaiheet arvioitiin raaka-aineiden hankinnasta materiaalien jalostuksen, tuotannon, jakelun ja käytön kautta loppusijoitukseen tai uusiokäyttöön. Ympäristövaikutusten pienentämiseksi olemme sitoutuneet toimimaan yhdessä omien tuotantolaitostemme sekä toimitusketjussa olevien yhteistyökumppaniemme ja kuljetusliikkeiden kanssa.

Elinkaariarvioinnin avulla Formica Group voi tehdä tietoon perustuvia päätöksiä menetelmien ja tuotteiden parannuksista kestävän kehityksen näkökulmasta.

Tuotteen elinkaariarviointi

Tuotteen elinkaariarviointi (LCA) on menetelmä, jolla mitataan tuotteen ympäristövaikutukset "kehdosta hautaan". Tiedot kerätään tuotteen elinkaaren kaikilta osa-alueilta raaka-aineiden valmistuksesta ja niiden kuljetuksesta Formica Groupin tehtaille ja jakelukeskuksiin, tuotteiden valmistuksen ja jakelupisteisiin kuljetuksen kautta lopulta tuotteen käytöstä poistumiseen sen elinkaaren lopussa.

Elinkaariarvioinnin vaikutus Formica®-tuotteisiin

Formica Group käyttää elinkaariarvioinnin tietoja vertailukohteena tuotekehittelyssään ja varmistaakseen, että tuotteen ympäristövaikutukset ymmärretään täysin. Formica Group voi tunnistaa myös ympäristövaikutusten kriittiset ongelmakeskittymät tuotteen elinkaaren aikana, siinäkin tapauksessa, että nämä ongelmat liittyvät raaka-aineiden toimitusketjuun. Kun olemme täysin tietoisia tuotteidemme vaikutuksista, voimme tehdä työtä kestävän kehityksen parantamiseksi. Formica Group on ensimmäinen laminaattivalmistaja, joka on suorittanut perusteellisen ja muun kuin yleisluonteisen elinkaariarvioinnin käyttämällä tietoja toimitusketjun ja tuotantoprosessien kaikilta osa-alueilta.

Elinkaariarvioinnin tilanne

Formica Group on suorittanut elinkaariarvioinnin tärkeimmille tuotteilleen:

 • Korkeapainelaminaatti (HPL).
 • Jatkuvatoimisesti puristettu laminaatti (CPL).
 • Kompaktilaminaatti.
 • Työtasot.

Elinkaariarvioinnin erikseen määriteltävät vaikutuskriteerit perustuvat seuraaville alueille:

 • Energiankulutus.
 • Kasvihuonekaasupäästöt.
 • Vaikutus rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmiin (LEED, BREEAM jne.).
 • Vesi.

Ohjelmia on kehitetty toimitusketjun kumppaneiden kanssa kaikkien vaikuttavien tekijöiden vähentämiseksi, olivatpa ne miten vähäisiä tahansa. Formica Groupin tavoitteita ovat:

 • Koko tuotantoprosessiin sisältyvän, myös toimitusketjujen ja jatkokäyttäjien toimintaan käytetyn energiamäärän vähentäminen.
 • Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 5 %:lla kaikkissa yhtiön maailmanlaajuisissa tuotantolaitoksissa Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.
 • Vedenkäytön vähentäminen tuotteen koko valmistusprosessin aikana.
 • Kaatopaikalle menevän jätteen vähentäminen ja jätteen kierrätyksen lisääminen.

Elinkaariarviointi tulevaisuudessa

Formica Group rakentaa luotettavia kestävän kehityksen ohjelmia, joilla on yksityiskohtaiset tavoitteet vähentää kaikkia liiketoiminnasta johtuvia ympäristövaikutuksia seuraavin keinoin:

 • Kehitämme edelleen yritysjohdon ohjaamaa kestävää kehitystä.
 • Työskentelemme jakeluketjun kumppaniemme kanssa lisätäksemme kierrätettyä ja ympäristöystävällistä sisältöä kaikissa raaka-aineissamme ja edellytämme, että käyttämämme puukuitu on peräisin ainoastaan kestävästi hoidetuista metsistä.
 • Vähennämme edelleen tuotteissamme ja menetelmissämme käytettyjä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, kuten on vahvistettu Greenguard-sertifikaatissamme.
 • Vähennämme energiankulutusta tuotantolaitoksissamme ja tuotteidemme koko elinkaaren aikana.
 • Vähennämme hiiliperäisiä vaikutuksia pienentämällä energiankulutusta, mutta myös kehittämällä uusiutuvia energianlähteitä toimintaamme varten.
 • Suoritamme aika ajoin tuotteiden elinkaariarviointeja voidaksemme tiiviisti ja jatkuvasti tarkkailla edistymistämme ympäristövaikutusten vähentämisessä.
 

Käytät selainta, jota ei tueta, ja jotkin ominaisuudet eivät ehkä toimi oikein. Ole hyvä ja päivitä nykyaikaiseen selaimeen, kuten Chrome, Edge, Firefox tai Safari.