Elinkaariarviointi (Life Cycle Assessment, LCA)

Kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi Formica Group on suorittanut tärkeimpien tuotteidensa elinkaaren arvioinnin määrittelemällä niiden elinkaaren ympäristövaikutukset, jotka liittyvät energiankulutukseen, veteen, jätteisiin ja kasvihuonekaasuihin.

Tuotantoprosessimme kaikki vaiheet arvioitiin raaka-aineiden hankinnasta materiaalien jalostuksen, tuotannon, jakelun ja käytön kautta hävitykseen tai uusiokäyttöön. Olemme sitoutuneet pienentämään ympäristövaikutuksia yhdessä omien tuotantolaitostemme sekä toimitusketjussa olevien yhteistyökumppaniemme ja kuljetusliikkeiden kanssa.

Elinkaariarvioinnin avulla Formica Group voi tehdä tietoon perustuvia päätöksiä menetelmien ja tuotteiden parannuksista kestävän kehityksen näkökulmasta.

Tuotteen elinkaariarviointi

Tuotteen elinkaariarviointi (LCA) on menetelmä, jolla mitataan tuotteen ympäristövaikutukset ”kehdosta hautaan”. Tiedot kerätään tuotteen elinkaaren kaikilta osa-alueilta raaka-aineiden valmistuksesta ja niiden kuljetuksesta Formica Groupin tehtaille ja jakelukeskuksiin tuotteiden valmistuksen ja jakelupisteisiin kuljetuksen kautta aina tuotteen käytöstä poistumiseen sen elinkaaren lopussa.

Elinkaariarvioinnin vaikutus Formica®-tuotteisiin

Formica Group käyttää elinkaariarvioinnin tietoja vertailukohteena tuotekehityksessä sekä varmistaakseen, että tuotteen ympäristövaikutukset ymmärretään täysin. Formica Group voi myös tunnistaa ympäristövaikutusten kannalta kriittisiä ongelma-alueita tuotteen elinkaaren aikana siinäkin tapauksessa, että nämä ongelmat liittyvät raaka-aineiden toimitusketjuun. Kun olemme täysin tietoisia tuotteidemme vaikutuksista, voimme tehdä työtä kestävän kehityksen edistämiseksi. Formica Group on ensimmäinen laminaattivalmistaja, joka on suorittanut perusteellisen ja muun kuin yleisluonteisen elinkaariarvioinnin käyttämällä tietoja toimitusketjun ja tuotantoprosessien kaikilta osa-alueilta.

Elinkaariarvioinnin tilanne

Formica Group on suorittanut elinkaariarvioinnin tärkeimmille tuotteilleen:

 • Korkeapainelaminaatti (HPL).
 • Jatkuvatoimisesti puristettu laminaatti (CPL).
 • Massiivilaminaatti.
 • Työtasot.

Elinkaariarvioinnin erikseen määriteltävät vaikutuskriteerit perustuvat seuraaviin alueisiin:

 • Energiankulutus.
 • Kasvihuonekaasupäästöt.
 • Vaikutus rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmiin (LEED, BREEAM jne.).
 • Vesi.

Toimitusketjun kumppaneiden kanssa on kehitetty ohjelmia kaikkien vaikuttavien tekijöiden vähentämiseksi, olivatpa ne miten vähäisiä tahansa. Formica Groupin tavoitteita ovat seuraavat:

 • Koko tuotantoprosessiin sisältyvän, myös toimitusketjujen ja jatkokäyttäjien toimintaan käytetyn, energiamäärän vähentäminen.
 • Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 5 %:lla kaikissa yhtiön maailmanlaajuisissa tuotantolaitoksissa Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.
 • Vedenkäytön vähentäminen tuotteen koko valmistusprosessin aikana.
 • Kaatopaikka jätteen määrän vähentäminen ja jätteiden kierrätyksen lisääminen.

Elinkaariarviointi tulevaisuudessa

Formica Group kehittää luotettavia kestävän kehityksen ohjelmia, joihin sisältyy yksityiskohtaisia tavoitteita vähentää kaikkia liiketoiminnasta johtuvia ympäristövaikutuksia seuraavin keinoin:

 • Kehitämme edelleen kestävän kehityksen johtamista.
 • Työskentelemme jakeluketjun kumppaniemme kanssa lisätäksemme kierrätysmateriaalin ja ympäristöystävällisen materiaalin osuutta kaikissa raaka-aineissamme ja edellytämme, että käyttämämme puukuitu on peräisin ainoastaan kestävästi hoidetuista metsistä.
 • Vähennämme edelleen tuotteissamme ja menetelmissämme käytettyjä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä Greenguard-sertifiointimme mukaisesti.
 • Vähennämme energiankulutusta tuotantolaitoksissamme sekä tuotteidemme koko elinkaaren aikana.
 • Vähennämme hiiliperäisiä vaikutuksia pienentämällä energiankulutusta, mutta myös kehittämällä uusiutuvien energianlähteiden käyttöä toiminnassamme.
 • Suoritamme aika ajoin tuotteiden elinkaariarviointeja voidaksemme tarkkailla edistymistämme ympäristövaikutusten vähentämisessä tiiviisti ja jatkuvasti.

Käytät selainta, jota ei tueta, ja jotkin ominaisuudet eivät ehkä toimi oikein. Ole hyvä ja päivitä nykyaikaiseen selaimeen, kuten Chrome, Edge, Firefox tai Safari.