Greenguard

Greenguard ja sisäilman laatu

Formica® -laminaatti on saanut sisäilman laatua koskevan GREENGUARD Indoor Air Quality -sertifikaatin vähäpäästöisenä rakennusten sisätilojen materiaalina.

Tuotepäästöt

Formica Group on ryhtynyt merkittäviin toimenpiteisiin varmistaakseen, että sen tuotteet edistävät terveellistä sisäilman laatua kodeissa, toimistoissa, kouluissa ja muissa sisäympäristöissä. US Environmental Protection Agency (USEPA) on yhdysvaltalainen ympäristöasioista vastaava organisaatio, jonka mukaan tehokkain tapa vähentää sisäilman saasteita on haitallisten kemiallisten päästöjen vähentäminen tai eliminoiminen.

Tuotepäästöjen Määrittely

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ovat saastuttajia samoin kuin tietyistä kiinteistä ja nestemäisistä aineista peräisin olevat kaasut. Monien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuudet ovat sisäilmassa korkeampia kuin ulkona.

GREENGUARD-ympäristöinstituutti GEI on laatinut standardit sisätiloissa käytettäville tuotteille ja prosesseille, joiden kemialliset ja hiukkaspäästöt ovat matalia. Standardeissa määritetään, mitä matalapäästöisiksi luokiteltujen tuotteiden ja prosessien sertifiointiin kuuluu, kuten testausmenetelmät, sallitut päästötasot, näytteiden kerääminen tuotteista ja testaus sekä ohjelmien sovellusprosessit, toksisuusraja-arvot ja hyväksyntä.

Formica®-Tuotteet Ja GREENGUARD

Eräs keskeisimmistä kestävän kehityksen strategioistamme on Formica Groupin sitoutuminen valmistamaan tuotteita, jotka edistävät terveellisempiä sisäilmaympäristöjä. Formica® -laminaatit voivat myös ansaita lisäpisteitä laadullaan, joka vastaa rakennusten ympäristöluokituksen (Green Building Assessment) kriteereitä.

Formica Groupin kymmenelle kansainväliselle tuotantolaitokselle on myönnetty sisäilman laatua koskeva GREENGUARD Indoor Air Quality -sertifikaatti, joka on huippuarvosana vähäpäästöisille tuotteille. Formica-laminaatti- ja DecoMetal® by Formica Group -tuotteet ovat saaneet GREENGUARD Indoor Air Quality -sisäilmasertifikaatin.

Katso GREENGUARD -sertifikaatit seuraaville tuotteille:

 Compact Kultatodistus®Formica
 Kultatodistus®ColorCore
DecoMetal® Kultatodistus
Formica HPL 

Tämänhetkinen Tilanne Ja Toimenpiteet

Formica Group on tehnyt työtä saavuttaakseen sisäilman laatua koskevan GREENGUARD-sertifioinnin tuotteilleen, joita valmistetaan Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa. Hartsinkäyttömenetelmät ja raaka-aineet noudattavat vähäpäästöisten materiaalien käyttöä koskevia vaatimuksia.

Seuraavat tuotteet vastaavat sisäilman GREENGUARD-laatustandardin vaatimuksia:

  • Formica® Laminate
  • Compact
  • ColorCore®
  • DecoMetal®

GREENGUARD-standardissa määritellään seuraavat tekijät:

  • TVOC (Total Volatile Organic Compounds) (Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaismäärä).
  • Formaldehydi.
  • Aldehydien kokonaismäärä.

Lue lisää kautta GREENGUARD website.

Käytät selainta, jota ei tueta, ja jotkin ominaisuudet eivät ehkä toimi oikein. Ole hyvä ja päivitä nykyaikaiseen selaimeen, kuten Chrome, Edge, Firefox tai Safari.