Corporate Commitment

Yrityksemme Sitoutuminen

Innovatiivisten pinnoitustuotteiden suunnittelun, valmistuksen ja jakelun maailmanlaajuisena johtajana, olemme sitoutuneita ympäristölle. 

Globaalisesti vastuullisena yhtiönä Formica Group on pannut toimeen lukuisia ympäristöjohtamiseen liittyviä ohjelmia, jotka kuvastavat uskoamme siihen, että hyviä aikomuksia ja kunnianhimoisia tavoitteita on seurattava tuntuvilla toimenpiteillä.

Kehitämme jatkuvasti strategioita, joiden avulla voimme siirtyä kohti kestävää kehitystä, pyrkiessämme:

  • Vähentämään energian käyttöä tuotteidemme koko käyttöiän ajan.
  • Vähentämään hiilipäästöjä kehittämällä uusiutuvia energianlähteitä, jätteet energiaksi -teknologiaa ja polttoainetehokkaita kuljetuksia.
  • Toimimaan yhteistyössä tavarantoimittajien kanssa lisätäksemme kierrätettyä ja ympäristöystävällistä sisältöä raaka-aineisiimme ja hankkimalla käyttämämme puuaineksen ainoastaan kestävästi hoidetuista metsistä.

Yhtiön Johto Ja Kestävä Kehitys

Formica Group on sitoutunut säilyttämään liiketoimintamme elinkelpoisuuden pitkällä aikavälillä minimoimalla luonnolle aiheuttamamme ympäristövaikutukset. Olemme ottaneet käyttöön monia erilaisia strategioita, joilla tuemme kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteitamme. Näitä ovat mm. kierrätettyjen materiaalien hyödyntäminen raaka-aineena ja polttoaineena, uusiutuvan energian - erityisesti biomassan - käyttö ja uusien teknologioiden käyttöönotto energiatehokkuuden parantamiseksi.

 Edistämme kestävää kehitystä toimenpiteillä, joilla:

  • Varmistamme, että tuotteemme ja palvelumme johtavat parempaan ympäristötehokkuuteen asiakkaidemme rakennuksissa ja infrastruktuurissa.
  • Eliminoimme tai minimoimme hävikin tuotteistamme, palveluistamme ja työpaikoiltamme.
  • Haemme ja toteutamme taloudellisia energiatehokkaita ratkaisuja liiketoiminnassamme.

Valtiolliset Ympäristösäädökset

Formica Groupin tuotantolaitokset maailmanlaajuisesti noudattavat kaikkia asianmukaisia paikallisia, valtion- tai paikallishallinnon sekä maiden hallitusten antamia sääntöjä ja määräyksiä, jotka koskevat päästöjä ja ilman laatua, melutasoa, jätevesiä ja nestemäisten ja kiinteiden jätteiden hävittämistä.

Vihreät periaatteet käytännössä

Manitoba Maple

LCA

Menetelmä, jolla mitataan ympäristövaikutusta. 
Delano Oak

TOIMINNOT

Raaka-aine-, jäte- & energianhallinta. 
Blackened Legno

HIILIVÄHENNYKSET

Tavoitteemme vähentää päästöjä. 

Luonnonvarat Ja Kierrätys

Formica Group tunnistaa ne taloudelliset ja ympäristölliset edut, jotka saavutetaan luonnonvarojen tehokkaalla käytöllä ja kierrätyksellä. Useissa Formica Groupin toimipaikoissa kierrätetään jätettä raaka-aineiksi tai käytetään täydentävänä energianlähteenä.

Käytät selainta, jota ei tueta, ja jotkin ominaisuudet eivät ehkä toimi oikein. Ole hyvä ja päivitä nykyaikaiseen selaimeen, kuten Chrome, Edge, Firefox tai Safari.