Corporate Commitment

Yrityksemme Sitoutuminen

Innovatiivisten pinnoitustuotteiden suunnittelun, valmistuksen ja jakelun maailmanlaajuisena johtajana olemme sitoutuneita ympäristön huomioimiseen.

Globaalisti vastuullisena yhtiönä Formica Group on pannut toimeen lukuisia ympäristöjohtamiseen liittyviä ohjelmia, jotka kuvastavat uskoamme siihen, että hyviä aikomuksia ja kunnianhimoisia tavoitteita on tuettava tuntuvilla toimenpiteillä.

Kehitämme jatkuvasti strategioita, joiden avulla voimme siirtyä kohti kestävää kehitystä, ja pyrimme seuraaviin tavoitteisiin:

  • Vähennämme energian käyttöä tuotteidemme koko käyttöiän ajan.
  • Vähennämme hiilipäästöjä kehittämällä uusiutuvia energianlähteitä, jätteiden hyödyntämistä energiana ja polttoainetehokkaita kuljetuksia.
  • Toimimme yhteistyössä tavarantoimittajien kanssa lisätäksemme kierrätysmateriaalin ja ympäristöystävällisen materiaalin osuutta raaka-aineissamme ja hankimme käyttämämme puuaineksen ainoastaan kestävästi hoidetuista metsistä.

Yhtiön johto ja kestävä kehitys

Formica Group on sitoutunut säilyttämään liiketoimintansa kannattavuuden pitkällä aikavälillä minimoimalla luonnolle aiheutuvat ympäristövaikutukset. Olemme ottaneet käyttöön monia erilaisia strategioita, joilla tuemme kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteitamme. Niitä ovat mm. kierrätettyjen materiaalien hyödyntäminen raaka-aineena ja polttoaineena, uusiutuvan energian – erityisesti biomassan – käyttö ja uusien teknologioiden käyttöönotto energiatehokkuuden parantamiseksi.

Edistämme kestävää kehitystä toimenpiteillä, joilla pyrimme seuraaviin tavoitteisiin:

  • Varmistamme, että tuotteemme ja palvelumme johtavat parempaan ympäristötehokkuuteen asiakkaidemme rakennuksissa ja infrastruktuurissa.
  • Eliminoimme tai minimoimme hävikin tuotteistamme, palveluistamme ja työpaikoiltamme.
  • Etsimme ja toteutamme taloudellisia energiatehokkaita ratkaisuja liiketoiminnassamme.

Viranomaisten ympäristösäädökset

Formica Groupin tuotantolaitokset kaikkialla maailmassa noudattavat kaikkia asianmukaisia paikallisia, valtion tai paikallishallinnon sekä viranomaisten antamia sääntöjä ja määräyksiä, jotka koskevat päästöjä ja ilman laatua, melutasoa, jätevesiä sekä nestemäisten ja kiinteiden jätteiden hävittämistä.

Vihreät periaatteet käytännössä

Manitoba Maple

LCA

Menetelmä, jolla mitataan ympäristövaikutusta.

Delano Oak

TOIMINNOT

Raaka-aine-, jäte- ja energianhallinta.

Blackened Legno

HIILIVÄHENNYKSET

Tavoitteemme päästöjen vähentämiseksi.

Luonnonvarat Ja Kierrätys

Formica Group tuntee taloudelliset ja ympäristölliset hyödyt, jotka saavutetaan luonnonvarojen tehokkaalla käytöllä ja kierrätyksellä. Useissa Formica Groupin toimipaikoissa jätettä kierrätetään raaka-aineiksi tai käytetään täydentävänä energianlähteenä.

Resources and Recycling 920x600

Käytät selainta, jota ei tueta, ja jotkin ominaisuudet eivät ehkä toimi oikein. Ole hyvä ja päivitä nykyaikaiseen selaimeen, kuten Chrome, Edge, Firefox tai Safari.