Carbon Reduction

Hiilivähennys

Formica Group on asettanut tavoitteet hiilipäästöjen vähentämiseksi, ja tämä koskee kaikkia toimintoja, ajoneuvoja ja tuotantolaitoksia, jotka voivat lisätä kasvihuonekaasujen muodostumista. 

Mitä Hiilipäästöt Ovat?

Organisaatiot käyttävät fossiilisia polttoaineita energian tuotantoon. Tässä prosessissa kehittyvä hiilidioksidi vapautuu ilmakehään. Vaikka tiedämme, että kasvit ja puut imevät itseensä hiilidioksidia osana hiilen luonnollista kiertokulkua, teollisuus yleensä tuottaa sitä enemmän kuin mitä kasvit pystyvät sitomaan.

Hiilidioksidin vaikutus ilmakehässä aiheuttaa lämpötilan kohoamisen planeetallamme. Prosesseja parantamalla ja energiatehokkuudella Formica Group® tekee työtä vähentääkseen omia hiilipäästöjään ja "maapallon lämpenemistä".

Formica® Tuotteet, Päästöt Ja Energia

Formica Groupymmärtää, että on taloudellisesti ja ekologisesti välttämätöntä vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista – ja yritysvastuuseemme kuulu myös ottaa selville energianlähteet, joiden hiilidioksidivaikutukset ovat minimaaliset ja jotka voivat merkittävässä määrin korvata fossiiliset polttoaineet.

Tuotteiden yksityiskohtaisen ja monipuolisen elinkaariarvioinnin avulla Formica Group® on saanut täydellisen käsityksen energiamäärästä, joka vaaditaan tuotteidemme kaikkien komponenttien valmistukseen. Näiden tietojen avulla voimme asettaa tavoitteet energiankulutuksen pienentämiseksi ja sitä kautta hiilipäästöjemme vähentämiseksi. Toimitusketjussa mukana olevat liikekumppanimme ovat myös jakaneet kanssamme energiankulutusta koskevat tiedot.

Tämänhetkinen tilanne ja toimenpiteet

Formica Group® on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään. Käynnistämme jatkuvasti ohjelmia tuotteistamme ja toiminnastamme johtuvien hiilipäästöjen vaikutusten vähentämiseksi kaikissa Formica-tuotantolaitoksissamme Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa. Nämä strategiat muodostavat globaalisen ohjelman koko vuotuisen hiilijalanjälkemme pienentämiseksi.

Formica Group® on myös jäsenenä Carbon Disclosure -projektissa muiden globaalisesti johtavassa asemassa olevien yhtiöiden kanssa vaikuttamassa maailmanlaajuisiin aloitteisiin, joissa jaetaan tietoa ja pyritään ymmärtämään hiilipäästöjen potentiaalisia vaikutuksia ja vähentämään niitä.

Tällä hetkellä käytössämme olevia strategioita ovat muun muassa:

  • Puristimen suljetun kierron kuumennusjärjestelmät, jotka käyttävät säästeliäästi kuumaa vettä.
  • Biomassan käyttö energiantuotannossa.
  • Pitkälle kehitetyt höyrykattiloiden säätöjärjestelmät, jotka maksimoivat energian polttotehokkuuden ja vähentävät energiankulutusta.
  • Huipputehokkaat kompressorit.
  • Huipputehokkaat moottorit.
  • Energiaa säästävät valaistusjärjestelmät.
  • Tehokkaiden kuljetusreittien suunnittelu polttoaineen säästämiseksi.
  • Uusiutuvien luonnonvarojen käytön lisäämistä koskeva tutkimus.

Formica Group® on laatinut jätteitä koskevat tavoitteet vähentääkseen paperin ja muun kaatopaikalle menevän jätteen määrää (kaatopaikat kehittävät kasvihuonekaasuja). Lisätietoja tuotantoomme liittyvistä toimenpiteistämme voit lukea täältä.

Käytät selainta, jota ei tueta, ja jotkin ominaisuudet eivät ehkä toimi oikein. Ole hyvä ja päivitä nykyaikaiseen selaimeen, kuten Chrome, Edge, Firefox tai Safari.