Carbon Reduction

Hiilen vähentäminen

Formica Group on asettanut tavoitteet hiilipäästöjen vähentämiseksi, ja tämä koskee kaikkia toimintoja, ajoneuvoja ja tuotantolaitoksia, jotka voivat lisätä kasvihuonekaasujen muodostumista.

Mitä hiilipäästöt ovat?

Organisaatiot käyttävät fossiilisia polttoaineita energian tuotantoon. Tässä prosessissa kehittyvä hiilidioksidi vapautuu ilmakehään. Vaikka tiedämme, että kasvit ja puut imevät itseensä hiilidioksidia osana hiilen luonnollista kiertokulkua, teollisuus tuottaa sitä yleensä enemmän kuin mitä kasvit pystyvät sitomaan.

Hiilidioksidin vaikutus ilmakehässä aiheuttaa maapallon lämpötilan kohoamista. Prosesseja parantamalla ja energiatehokkuudella Formica Group® tekee työtä vähentääkseen omia hiilipäästöjään ja ilmaston lämpenemistä.

Formican® tuotteet, päästöt ja energia

Formica Group ymmärtää, että on taloudellisesti ja ekologisesti välttämätöntä vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista – ja yritysvastuuseemme kuuluu myös tutkia energianlähteitä, joilla on minimaaliset hiilidioksidivaikutukset ja jotka voivat merkittävässä määrin korvata fossiilisia polttoaineita.

Tuotteiden yksityiskohtaisen ja monipuolisen elinkaariarvioinnin avulla Formica Group® on saanut täydellisen käsityksen energiamäärästä, joka vaaditaan tuotteidemme kaikkien komponenttien valmistukseen. Näiden tietojen avulla voimme asettaa tavoitteet energiankulutuksen pienentämiseksi ja sitä kautta hiilipäästöjemme vähentämiseksi. Toimitusketjussa mukana olevat liikekumppanimme ovat myös jakaneet kanssamme energiankulutustaan koskevia tietoja.

Tämänhetkinen tilanne ja toimenpiteet

Formica Group® on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään. Käynnistämme jatkuvasti ohjelmia tuotteistamme ja toiminnastamme johtuvien hiilipäästöjen vaikutusten vähentämiseksi kaikissa Formican tuotantolaitoksissa Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa. Nämä strategiat muodostavat globaalin ohjelman koko vuotuisen hiilijalanjälkemme pienentämiseksi.

Formica Group® on myös jäsenenä Carbon Disclosure -projektissa muiden globaalisti johtavassa asemassa olevien yhtiöiden kanssa edistämässä maailmanlaajuisia aloitteita, joiden tarkoitus on jakaa tietoa sekä ymmärtää ja vähentää hiilipäästöjen potentiaalisia vaikutuksia.

Tällä hetkellä käytössämme olevia strategioita ovat muun muassa seuraavat:

  • Puristimien suljetun kierron kuumennusjärjestelmät, jotka käyttävät kuumaa vettä säästeliäästi.
  • Biomassan käyttö energiantuotannossa.
  • Pitkälle kehitetyt höyrykattiloiden säätöjärjestelmät, jotka maksimoivat energian polttotehokkuuden ja vähentävät energiankulutusta.
  • Huipputehokkaat kompressorit.
  • Huipputehokkaat moottorit.
  • Energiaa säästävät valaistusjärjestelmät.
  • Tehokkaiden kuljetusreittien suunnittelu polttoaineen säästämiseksi.
  • Uusiutuvien luonnonvarojen käytön lisäämistä koskeva tutkimus.

Formica Group® on laatinut jätteitä koskevat tavoitteet vähentääkseen paperin ja muun kaatopaikkajätteen määrää (kaatopaikoissa muodostuu kasvihuonekaasuja). Lisätietoja tuotantoomme liittyvistä toimenpiteistämme voit lukea täältä.

Käytät selainta, jota ei tueta, ja jotkin ominaisuudet eivät ehkä toimi oikein. Ole hyvä ja päivitä nykyaikaiseen selaimeen, kuten Chrome, Edge, Firefox tai Safari.