Formica Group Design Awards (”Kilpailu”) 
Kilpailuehdot

Järjestäjä: Formica Limited, Coast Road, North Shields, Tyne & Wear, NE29 8RE, Yhdistynyt kuningaskunta

Osallistumisoikeus

1. Kilpailu on avoinna Formica Groupin (”Formica”) asiakkaille Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Irlannissa, Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa, Suomessa, Puolassa, Venäjällä, Espanjassa, Italiassa, Ranskassa, Belgiassa, Alankomaissa ja Luxemburgissa. Kilpailuun eivät voi osallistua henkilöt, jotka työskentelevät (i) Formica Groupiin kuuluvassa yhtiössä tai (ii) Formica Groupin osakkuusyhtiössä, taikka (iii) muut, jotka liittyvät Kilpailun järjestämiseen, eivätkä heidän kanssaan samaan perheeseen tai kotitalouteen kuuluvat henkilöt. Perheeseen kuuluvia henkilöitä ovat puoliso/kumppani, vanhemmat, sisarukset, lapset sekä heidän puolisonsa/kumppaninsa.

2. Kilpailuun osallistuminen edellyttää näiden Kilpailuehtojen nimenomaista hyväksymistä. Tästä huolimatta Kilpailuun osallistuminen katsotaan näiden Kilpailuehtojen hyväksymiseksi, jolloin Kilpailuehdot sitovat osallistujaa.

3. Järjestäjä voi pyytää osallistujaa todistamaan osallistumisoikeutensa ja pidättää oikeuden hylätä osallistujat, jotka eivät täytä edellä mainittuja osallistumisoikeuden vaatimuksia. 

4. Kilpailuun osallistuminen on maksutonta, eikä siihen liity ostopakkoa.

Osallistuminen

5. Osallistuakseen Kilpailuun osallistujan on lähetettävä kuvaus ja korkearesoluutioinen kuva Formica®-laminaattia käyttävästä tuoreesta hankkeestaan (”Kilpailutyö”) osoitteeseen [email protected] käyttäen tiedostonsiirtopalvelua, kuten wetransfer.comia, aikavälillä 1.1.2022–31.3.2022 (”Osallistumisaika”). Osallistujan tulee ilmoittaa Kilpailutyön yhteydessä oma (i) koko virallinen nimensä, (ii) kansalaisuutensa, (iii) osoitteensa ja (iv) sähköpostiosoitteensa. Järjestäjä käyttää tietoja ottaakseen yhteyttä osallistujaan sähköpostitse tai postitse. 

6. Kilpailutyö täytyy lähettää englanninkielisenä.

7. Kilpailutöiden vaatimukset:

Sisältää kuvan osallistujan toteuttamasta tuoreesta hankkeesta, jossa käytetään Formica®-laminaattia. Osoitteessa https://www.formica.com/fi-fi/campaigns/formica-awardson esitetty täydellinen luettelo Formica®-laminaateista, joita voidaan käyttää Kilpailutyössä. Materiaalien tekniset tiedot ovat saatavilla osoitteessa https://www.formica.com/fi-fi/campaigns/formica-awards, ja lisätietoja on mahdollista pyytää lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected].

Sisältää hankkeen kuvauksen (enintään 1 000 sanaa). 

8. Hankkeessa on sallittua käyttää suunnitteluelementteinä muita kuin Formica®-materiaaleja edellyttäen, ettei kyseisten muiden materiaalien osuus ole suurempi kuin 30 % hankkeesta suhteessa siinä käytettyyn Formica®-laminaattiin (lukuun ottamatta tarvittavia alustamateriaaleja, kiinnitysosia tai johtoja).

9. Kilpailuun lähetetyt Kilpailutyöt, jotka eivät täytä edellä mainittuja vaatimuksia, hylätään. Kilpailutyön tulee olla korkearesoluutioinen kuva hankkeesta eikä hankkeen malli tai valmis lopputuote.

10. Osallistuja voi osallistua kilpailuun niin monta kertaa kuin hän haluaa edellyttäen, että jokaisen Kilpailutyön yhteydessä lähetetään erilainen muotoilusuunnitelma ja että ne lähetetään Osallistumisajan puitteissa.  

11. Lain sallimassa enimmäislaajuudessa Järjestäjä kieltäytyy ottamasta vastuuta Kilpailutöistä, jotka saapuvat myöhässä, katoavat, ovat puutteellisia tai ovat muuttuneet lukukelvottomiksi, taikka mistään verkko-, tietokone-, laite- tai ohjelmistovirheistä, jotka voivat rajoittaa tai viivästyttää kilpailutyön lähettämistä tai vastaanottoa.

12. Järjestäjä voi omalla päätöksellään kieltäytyä ottamasta vastaan Kilpailutyötä, joka katsotaan puutteelliseksi, lukukelvottomaksi muuttuneeksi, automatisoiduksi, plagioiduksi taikka mahdollisesti oikeuksia loukkaavaksi tai herjaavaksi. Myös kolmansien osapuolten puolesta lähetetyt kilpailutyöt hylätään.

Voittajat ja palkinnot 

13. Voittajia palkitaan seuraavilla kahdeksalla alueella: 1. Skandinavia; 2. Suomi; 3. Puola; 4. Venäjä; 5. Espanja ja Italia; 6. Ranska; 7. Benelux-maat; 8. Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti: Palkintoja jaetaan seuraavissa kategorioissa: 

Paras terveydenhoidon hanke
Paras oppilaitoshanke
Paras kaupan alan hanke
Paras matkailu- ja ravitsemisalan hanke
Paras vapaa-ajan hanke
Paras innovatiivinen käyttökohde
Vuoden hanke

14. Jokaisella alueella kunkin kategorian voittaja saa
a. Formica Group -palkinnon, joka koostuu pokaalista ja voittajalogosta (”Logo”), jota voittaja voi käyttää omassa PR-toiminnassaan
b. mahdollisuuden päästä esille Formica Groupin PR- ja viestintämateriaaleissa, Formica Groupin verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa sekä Formican myyntitiimejä varten koostetussa myyntityökalupaketissa.  

15. Kilpailuun hyväksyttyjen Kilpailutöiden arvioinnissa huomioidaan niiden muotoilun toimivuus, esillepano, luovuus ja innovointi, ja arviointipäätökset tehdään 31.5.2022 alkavalla viikolla (”Valintapäivä”). 

16. Yhdellä Kilpailutyöllä on mahdollista voittaa korkeintaan yksi palkinto. 

17. Tuomaristo valitsee Voittajat. Tuomareiden päätös on lopullinen.  

18. Voittajille ilmoitetaan voitosta sähköpostitse tai postitse seitsemän päivän kuluessa Kilpailun Valintapäivästä. 

Yleistä

19. Voittajat hyväksyvät, että Järjestäjä voi käyttää heidän henkilötietojaan ja lähettämiään aineistoja, mukaan lukien nimi, piirrokset, Kilpailutyöt, valokuvat, kuvat, henkilön kuva ja ääni, mainontaan ja myynninedistämiseen sekä kaikkeen asiaan liittyvään promootiotoimintaan, eikä Voittajilla ole oikeutta ennalta tehtävään hyväksyntään tai tarkastukseen, mikäli he ovat antaneet Järjestäjälle suostumuksensa toimia näin sovellettavan tietosuojalain nojalla. Annettu suostumus on maailmanlaajuinen, sen voimassaolo alkaa Valintapäivänä edellä kuvatun kohdan 15 mukaisesti ja se pysyy voimassa siihen liittyvien oikeuksien keston ajan. Antaessaan suostumuksensa Voittajat suostuvat osallistumaan kaikkeen mainos- tai promootiotoimintaan ja muuhun kaupalliseen toimintaan, joka liittyy Kilpailuun (mukaan luettuina toiminta sosiaalisessa mediassa, sähköpostikampanjat sekä muut PR-kampanjat). 

20. Lähettämällä Kilpailutyösi Kilpailuun takaat, että (i) olet Kilpailutyösi ainut juridinen ja tosiasiallinen edunsaaja ja omistat kaikki Kilpailutyöhösi liittyvät oikeudet ja edut, (ii) et ole lisensoinut tai luovuttanut Kilpailutyöhön liittyviä immateriaalioikeuksia kolmansille osapuolille, (iii) Järjestäjän näiden oikeuksien käyttö ei loukkaa minkään kolmannen osapuolen oikeuksia tai mitään sovellettavaa lakia ja (iv) Kilpailutyösi on oma alkuperäisteoksesi, eikä sitä tai mitään sen osaa ole kopioitu miltään kolmannelta osapuolelta.

Mikäli Kilpailutyösi on yksi voittavista Kilpailutöistä, suostut nimenomaisesti ja peruuttamattomasti siihen, että kaikki tekijänoikeudet ja muut Kilpailutyöhösi liittyvät tai siihen sisältyvät rekisteröidyt ja rekisteröimättömät immateriaalioikeudet, mukaan lukien esimerkiksi mallioikeudet, patenttioikeudet ja tavaramerkkioikeudet, siirretään Järjestäjälle suurimmassa sovellettavan lain sallimassa laajuudessa. Tämä siirto on maailmanlaajuinen, ja se koskee asiaankuuluvia oikeuksia kokonaisuudessaan, erityisesti kaikkia taloudellisia oikeuksia (oikeus jäljentämiseen, jakeluun, julkaisemiseen ja muuntamiseen, sekä tekniikat, sovellukset ja kaikki (digitaaliset ja analogiset) tunnetut muodot, menetelmät ja hyödyntämistä tukevat keinot). Siirto on yksinomainen, ehdoton ja peruuttamaton, se tulee voimaan päivänä, jona Voittaja vastaanottaa palkinnon, ja se pysyy voimassa kyseessä olevien immateriaalioikeuksien keston ajan. Järjestäjällä on oikeus siirtää, luovuttaa tai alilisensoida näitä oikeuksia kolmansille osapuolille mukaan lukien sen konserniyhtiöille yksinomaisesti tai ei-yksinomaisesti korvausta vastaan tai ilman korvausta. Ymmärrät ja hyväksyt, että edellä mainitut palkinnot ovat täysi ja riittävä korvaus tästä oikeuksien siirrosta ja ettei mitään muuta asiaan liittyvää korvausta tai rojaltimaksuja anneta nyt tai tulevaisuudessa.

Lisäksi, jos Kilpailutyösi on yksi voittavista Kilpailutöistä, luovut nimenomaisesti Järjestäjää kohtaan kaikista moraalisista tai vastaavista oikeuksistasi, jotka sinulla saattaa olla nyt tai muuna ajankohtana suhteessa Kilpailutyöhön, suurimmassa lain sallimassa laajuudessa. Valtuutat nimenomaisesti Järjestäjän valitsemaan omalla päätöksellään, miten Kilpailutyötä hyödynnetään, jos lainkaan, hyödyntämään Kilpailutyötä mainitsematta nimeäsi sekä muokkaamaan Kilpailutyötä Järjestäjän omalla päätöksellä ja suurimmassa lain sallimassa laajuudessa.

Järjestäjällä on oikeus täyttää kaikki tarvittavat muodollisuudet, jotka koskevat siirrettyjen immateriaalioikeuksien suojaamista ja puolustamista. Osallistumalla Kilpailuun suostut solmimaan Järjestäjän kanssa reiteratiivisen kirjallisen sopimuksen, jolla kaikki ehdot toistetaan, ja myönnät Järjestäjälle peruuttamattoman valtakirjan tehdä tai toteuttaa kaikki asiakirjat, toimenpiteet, asiat ja/tai kirjoitukset, joiden Järjestäjä katsoo olevan välttämättömiä tai hyödyllisiä, jotta immateriaalioikeuksien siirto toteutuu täysimääräisenä, mikäli Kilpailutyösi on yksi voittavista Kilpailutöistä.

21. Järjestäjä myöntää vain voittajille peruutettavan, rajoitetun, ei-alilisensoitavan oikeuden käyttää Logoa ainoastaan Kilpailun voitosta ilmoittamiseen. 

22. Järjestäjä käyttää tämän Kilpailun yhteydessä antamiasi henkilötietoja edistääkseen Kilpailun toteutusta ja järjestääkseen palkinnon antamisen. Järjestäjän täytyy pystyä osoittamaan, että asianmukainen palkitseminen on tapahtunut. Tämän velvollisuuden täyttämiseksi Järjestäjä lähettää suurten palkintojen voittajien sukunimet ja asuinmaat sekä tarvittaessa kopiot voittaneista kilpailutöistä kenelle tahansa, joka pyytää vahvistusta palkitsemisen tapahtumisesta sähköpostitse osoitteesta [email protected]. Jos vastustat sukunimesi, asuinmaasi ja/tai voittavan kilpailutyösi ilmoittamista, ota yhteyttä Järjestäjän sähköpostiosoitteeseen [email protected]. Järjestäjän täytyy kuitenkin toimittaa tiedot ja voittanut kilpailutyö pyynnöstä asianomaiselle valvovalle mainosviranomaiselle. Lisätietoja siitä, miten Järjestäjä käyttää henkilötietojasi, on Järjestäjän tietosuojakäytännössä osoitteessa https://www.formica.com/fi-fi/privacy-policy.

23. Suurimmassa lain sallimassa laajuudessa Järjestäjä kieltäytyy ottamasta vastuuta mistään menetyksestä, vahingosta, loukkaantumisesta tai pettymyksestä, joka osallistujalle aiheutuu Kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta, taikka osallistujan tai muun henkilön tietokone- tai matkapuhelinlaitteiston vahingoittumisesta Kilpailuun liittyvien aineistojen lataamisen seurauksena.  Mikään ei rajoita Järjestäjän vastuuta kuolintapauksesta tai henkilövahingosta, joka aiheutuu huolimattomuudestamme, eikä Järjestäjän vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat tahallisesta toiminnasta tai törkeästä huolimattomuudesta.

24. Yksittäiset voittajat ovat vastuussa henkilökohtaisesta verovastuusta, joka aiheutuu Kilpailun palkintojen vastaanotosta.

25. Järjestäjä varaa oikeuden Kilpailun, palkintojen ja/tai näiden Kilpailuehtojen keskeyttämiseen, peruuttamiseen ja muuttamiseen ilman etukäteisilmoitusta, jos Kilpailua ei voi kohtuullisesti katsottuna toteuttaa tai suorittaa suunnitellusti tai Järjestäjän hallinnan ulkopuolella olevien tapahtumien tai olosuhteiden vuoksi, tai muussa tapauksessa, kun petos, väärinkäyttö ja/tai virhe (inhimillinen tai tietokonevirhe) vaikuttaa tai voisi vaikuttaa Kilpailun asianmukaiseen toteuttamiseen. Järjestäjä pyrkii aina minimoimaan osallistujiin kohdistuvat vaikutukset pettymysten välttämiseksi. 

26. Järjestäjä määrittää omalla päätöksellään palkintojen yksityiskohdat, joita ei ole mainittu. Palkintoa ei voi siirtää toiselle, ja se on hyväksyttävä sellaisena kuin se annetaan. 

27. Nämä Kilpailuehdot ovat osapuolten välinen koko sopimus, ja ne korvaavat ja mitätöivät kaikki osapuolten väliset aiemmat tätä aihetta koskevat suulliset tai kirjalliset luonnokset, sopimukset ja yhteisymmärrykset. Ainoastaan Järjestäjä voi muokata tai muuttaa näitä Kilpailuehtoja näiden Kilpailuehtojen mukaisesti. Kumpikin osapuoli hyväksyy, ettei sillä ole mitään esityksiä tai takuita koskevia hyvityskeinoja, joita näissä Kilpailuehdoissa ei ole mainittu, riippumatta siitä, onko esitykset tai takuut annettu vilpittömästi vai tuottamuksellisesti.

28. Jos jokin näiden Kilpailuehtojen kohta katsotaan mistään syystä kokonaan tai osittain pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, asia ei vaikuta näiden Kilpailuehtojen muiden kohtien pätevyyteen, vaan ne pysyvät edelleen pätevinä ja täytäntöönpanokelpoisina. Pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton kohta korvataan sisällöltään mahdollisimman samanlaisella pätevällä kohdalla. 

29. Näihin Kilpailuehtoihin, niistä tai niiden yhteydessä aiheutuviin riitoihin ja niiden tulkintaan sovelletaan osallistujan asuinpaikan oikeudenkäyttöalueen lakeja.

Käytät selainta, jota ei tueta, ja jotkin ominaisuudet eivät ehkä toimi oikein. Ole hyvä ja päivitä nykyaikaiseen selaimeen, kuten Chrome, Edge, Firefox tai Safari.