REACH

Formica Group har opnået medlemskab af REACH-ready og vore produkter er REACH-compliant.

Hvad er REACH?

REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) forordningerne er nu trådt i kraft og det er vigtigt, at alle fabrikanter, importører og downstream-brugere af kemikalier er forberedt på og fuldt ud bevidste om konsekvenserne. REACH, der reguleres og overvåges af European Chemicals Agency (ECHA), udgør en lovgivningsramme, der kontrollerer det europæiske kemikaliemarked. Den overvåger:

 • Mængden af substanser, der bliver produceret.
 • Hvilke substanser, der bliver produceret.
 • Hvilke substanser, der bliver brugt.

Hvad er REACH programmets hovedformål?

 • At overvåge, hvordan produktionen og brugen af kemikalier påvirker sundheden og miljøet i Den Europæiske Union. REACH kan anmode om en reduktion i produktionen eller total fjernelse af et bestemt kemikalie.
 • At fremme forandring, innovation og udvikling af kemiske produkter, der er mere miljø- og brugervenlige.
 • At minimere forsøg på dyr.

Virksomhedens politikerklæring

Download REACH statement

Formica Group's roller og forpligtelser under REACH

Roller

Under denne forordning bliver vores roller klassificeret som:

 • Downstream-bruger af kemikalier.
 • Slutbruger af kemikalier.
 • Artikelproducent.
Forpligtelser

1. Kommunikation med leverandører

 • Arbejde sammen med leverandører for at sikre, at købte kemikalier er registrerede, evaluerede og godkendt til brug.
 • Oprette en Supplier Compliance Database.
 • Forlange, at sikkerhedsdata følger med anskaffede kemikalier.

2. Evaluere og sikre forsyningskæden

 • Periodevis evaluere leverandør-compliance databasen.
 • Købe kemikalier fra REACH-compliant leverandører.
 • Kommunikere ned gennem forsyningskæden.

3. Undersøge sikkerhedsdata og mærkatinformation

 • Indkommende data - periodevis indhente og undersøge sikkerhedsdata fra leverandørerne.
 • Udgående data - sikre, at vi leverer aktuelle og nøjagtige tekniske og sikkerhedsdata til vore kunder.

4. Højtrykslaminater er klassificeret som færdige produkter

 • Bekræfte, at færdige produkter ikke indeholder substanser, der er opført på ECHA kandidatlisten (substanser, der er defineret som meget farlige og øremærket til fjernelse eller restriktioner).

5. Monitorere kandidatlisten for fremtidige indvirkninger

 • Monitorere offentliggjorte kandidatlister for kemikalier, der er blevet evalueret til potentiel fjernelse eller restriktioner.
 • Informere kunderne, hvis produktsammensætningen ændres eller inkluderer kemikalier med restriktioner.

Du anvender en ikke-understøttende browser og visse funktioner virker måske ikke ordentligt. Opgrader til en moderne browser, som Chrome, Edge, Firefox eller Safari.