Livscyklusvurdering (LCA)

For at fremme vores bæredygtighedsmål har Formica-koncernen gennemført en LCA (Life Cycle Assessment) LCA af alle vores nøgleprodukter for at vurdere deres indvirkning på energi, vand, affald og drivhusgasser i hele produktets fulde livscyklus.

Alle stadier af vores fremstillingsprocesser blev vurderet, fra fremskaffelsen af råmaterialer og produktudvikling til levering, brug og bortskaffelse eller genbrug. Vi har forpligtet os til at arbejde på, at reducere vores indvirkning på miljøet inden for vores fremstillingsfaciliteter og sammen med vores partnere i forsyningskæden og transportoperatører.

Livscyklusvurderingen hjælper Formica Group med, at tage informerede beslutninger om forbedringer af vores processer og produkter, set ud fra et miljømæssigt perspektiv.

Produktets Livscyklusvurdering

En livscyklusvurdering (LCA) er en metode til, at måle den fulde miljømæssige indvirkning af et produkt fra "vugge til grav". Data indsamles fra alle områder af et produkts liv, fra produktionen af råmaterialer og deres transportering til Formica Group's produktionsanlæg og distributionscentre til produktfremstillingen, videre transport til distributionssteder og til sidst afhændelse ved slutningen af produktets livstid.

LCA Indvirkning på Formica Produkter

Formica Group bruger LCA dataerne til at vurdere ny produktudvikling og sikre, at produktets miljømæssige indvirkning er fuldt ud forstået. Formica Group kan også identificere miljømæssige "farezoner" inden for produktets liv, selv om disse farezoner er relateret til forsyningskæden af råmaterialer. Hvis vi har fuld viden om vores produkters indvirkning, kan vi arbejde hen imod større bæredygtighed. Formica Group er den første laminatproducent, der har fuldført en omfattende, ikke-generisk livscyklusvurdering, der bruger data fra alle aspekter af forsyningskæden og fremstillingsprocesserne.

LCA Status

Formica Group har fuldført en LCA for deres flagskibsprodukter:

 • High Pressure Laminate (HPL).
 • Continuous Process Laminate (CPL).
 • Compact Laminate.
 • Bordplader.

De specifikke indvirkningskriterier, som beskrevet i LCA var baseret omkring:

 • Energiforbrug.
 • Drivhusgasemissioner (GHG).
 • Virkning på Environmental Building Assessment Programmes (LEED, BREEAM etc).
 • Vand.

Sammen med vores partnere i forsyningskæden har vi udviklet programmer for, at reducere alle elementer af indvirkning, uanset hvor ubetydelig denne indvirkning er. Formica Group's mål inkluderer:

 • Reducere indlejret energi inden for den fulde fremstillingsproces, inklusiv alle forsyningskæde- og downstream aktiviteter.
 • Reducere GHG emissioner med 5% i alle globale faciliteter i Europa, Nordamerika og Asien.
 • Reducere vandforbrug inden for hele fremstillingsprocessen af et produkt.
 • Reducere affald til opfyldning og øge aktiviteter, der genbruger affald.

Fremtidige LCA Aktiviteter

Formica Group bygger velfunderede bæredygtighedsprogrammer med specifikke mål der går ud på, at nedbringe alle miljømæssige indvirkninger, opstået som et resultat af deres forretningsaktiviteter. Vi vil:

 • Fortsat udvikle virksomhedsledelsen i henhold til bæredygtighed.
 • Samarbejde med vores partnere i forsyningskæden for, at øge genbrugt og miljøvenligt indhold i alle råmaterialer, idet vi vil gøre det obligatorisk at bruge fibre fra bæredygtige skove.
 • Fortsætte med at nedbringe VOC emissioner i vores produkter og operationer, som verificeret i vores Greenguard certificering.
 • Reducere energiforbrug i vores faciliteter og gennem vores produkters fulde livscyklus.
 • Reducere vores CO2-indvirkning, ikke blot ved at reducere energiforbrug men også ved, at udvikle vedvarende energikilder til vores operationer.
 • Vi vil fra tid til anden udføre LCA vurderinger af vores produkter for at overvåge vores fremskidt kontinuerligt og grundigt med hensyn til at reducere miljømæssige indvirkninger.

Du anvender en ikke-understøttende browser og visse funktioner virker måske ikke ordentligt. Opgrader til en moderne browser, som Chrome, Edge, Firefox eller Safari.