Environmental Management Systems

Miljøstyrings-systemer

Formica Group har forpligtet sig til at gøre fremskridt på vejen mod bæredygtighed, og dette vil de opnå ved at styre råmaterialer, spild og energi.

Alle vores faciliteter har en detaljeret bæredygtighedsplan der har til formål, at fremme vedvarende forbedring med hensyn til at reducere vores indvirkning på miljøet.

Spildstyring

Laminatrester
Formica Group bruger laminatrester til emballagemateriale og reducerer således spild.

Metalaffald
Vi genbruger metalaffald, der produceres af vedligeholdelsesafdelingerne.

Hydraulikolie
Formica Group opsamler hydraulikolie, der bruges på presser og sender den til et lukket-sløjfe filtreringssystem, hvilket muliggør genbrug af olien.

Emballage
Emballagen, som vi bruger til afsendelse af Formica® Laminate, er lavet af genbrugte materialer og dette materiale er også genbrugeligt, genanvendeligt og biologisk nedbrydeligt.

Genbrug af papir
Ubrugeligt kraftpapir, papemballage, papirrulleomslag og inderdele bruges allesammen igen.

Energistyring

Lukket-sløjfe, højtryks-varmtvandssystemer
Lukket-sløjfe, højtryks-varmtvandssystemer bruges på vores anlæg for på en effektiv måde, at bevare varmen til efterfølgende presninger i fremstillingsprocessen.

Belysning
Supereffektive lamper anvendes i alle vores fremstillingsfaciliteter i Europa og auto-sensor belysning bruges i alle vores kontorer for at spare energi.

Regenerative termiske iltningsmiddler
Vi er i færd med at installere regenerative termiske iltningsmidler for, at reducere emissioner fra Volatile Organic Compound (VOC) (Flygtige Organiske Forbindelser).

Emissionskontrol
Formica Group kontrollerer partikelemissioner på deres fremstillingsfaciliteter ved hjælp af kontrolapparater, der opererer med 99% effektivitet. Formica Group har desuden udskiftet opløsningsmiddelbaseret fenolharpiks med vandbaseret fenolharpiks og dermed opnået en betydelig reduktion af VOC emissioner.

Du anvender en ikke-understøttende browser og visse funktioner virker måske ikke ordentligt. Opgrader til en moderne browser, som Chrome, Edge, Firefox eller Safari.